TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det störst hotet för desinformation är att media inte kritiskt granskar nyhetsflödet utan återger det som passar deras egen agenda

Psykologisk krigföring blir ett allt större hot och Sverigeutsätts nu dagligen för attacker med så kallad desinformation, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Den typen av desinformation innebärghstora risker, säger Lars Nicander, som är chef för centrum för asymmetriska hot vid försvars-högskolan. Det gör att vi inte kan fatta rationella beslut. Att man påverkar befolkningen som i sin tur påverkar den politiska förmågan till beslutsfattande och att man får en förvanskad bild av verkligheten, om man inte har ett kritiskt tänkande. Nu kanske inte den största faran är utländska troll utan inhemska, som av en eller annan anledning vill underblåsa krigshot och särskilt ryssfaran. Media, ol särskilt Dagens Nyheter, har länge använt uppblåsta historier om ubåtskränkningar och historier om anfall från öst, som ett medel ge grund för nyliberala krav på ökade försvarsutgifter och framförallt NATO-medlemskap.  Detta beskrivs förtjänstfullt av Martin Aagård på Aftonbladet Kultur Invasionen som aldrig inträffade -ryssen är över oss igen!

 

DN ägnar sig åt ”om inte rena fabrikationer, så i   klalla fall riktiga tidningsankor”

Aagård skriver att svenska medier, framförallt Dagens Nyheter,lyckats blåsa upp en helt orimlig skräck för en nära förestående rysk invasion...  allmänheten har lurats att tro att Sverige utsatts för metodiska ubåtskränkningar,överflygningar och kärnvapen övningar, som vid en närmare granskning visat sig vara, om inte rena fabrikationer, så i alla fall riktiga tidningsankor. hjVissa av historierna är närmast parodiskt illa underbyggda.”.. DN har t.o.m. ”när själva försvarsmakten säger att ingen ubåtskränkning inträffat så försöker tidningen motbevisa dem… När kontraspionaget säger att hotbilden mot Sverige inte ökat ,  då rapporterar DN precis tvärt om och kallar vapeninspektören Hans Blix för en del av Putins svenska brigad för att han förhöll sig en smula kritiskt till tron på ett nära förestående angreppskrig”. Jenny  Stiernstedt öähade i september 2011 en genomgång av olika incidenter under rubriken Minkar, bryggor och andra ubåtar och en mer noga genomgång finns på Wikipedia.

Slutsatsen blir att den största faran för desinformation alltså är journalisters bristande källkritik och att nyhetsflödet används för att ge bevis för egen agenda om NATO-medlemskap och/eller ökade försvarsutgifter.

 

 


Vilket är bäst förmänskliga rättigheter Erdoğans diktatur eller militärkupp?

Många säger att vad som än händer så inte militärkupp ochdet förefaller väl vara en rimlig ståndpunkt, då ju dfmilitären skall garantera staten och de styrande institutionernas integritet.  Men hur är det med en folkresning mot en diktator där även vapen kommer till användning? Ja, jag kan inte avvisa den tanken! Och vad händer om militären åberopar att statsledningen kränker mänskliga rättigheter och kuppen siktar på att återinföra dessa? Inte heller den tanken kan jag helt avvisa såsom oacceptabel.  Hur var det med Ungernrevolten och frigörelsen av Östtyskland? Som hjNorrländskan skriver så är demokrati krånglig.  Helt uppenbart är att Somar al Nahers analys att Erdoğan driver ett eget kuppförsök  riktig.


Bara några fakta somutgångspunkt

Är Erdoğan en anständig avtalspartner med EU? Har Europa lärt Chamberlains läxa?

DN skriver att avtalet med Erdoğan hänger på en allt skörare tråd eftersom de nya besluten bl.a. att upphävas immuniteten för turkiska åpparlamentariker särskilt riktar sig mot alla meningsmotståndare till Erdoğan.  Allt starkare röster hörs också mot dessa förhandlingar . Turkiet ägnar sig också åt flyktingspionage även i Sverige.EU varnar Turkiet för att frångå demokratiska principer. EU påstås nu arbeta med en plan B till Turkietöverenskommelsen, nämligen enorma flyktingläger i Grekland . Mörk framtid för Turkiet under Erdoğan.  Tyvärr är dock många inne på att det är ettgfnödvändigt ont att kompromissa med de egna idealen när det gäller Turkiet. Detta är enligt min mening inte ett anständigt ideal.  Europa borde ha lärt Chamberlains läxa i München att inte kompromissa eller vara eftergiven mot diktatorer.


Folkhemstanken något svenskt som måste begravas??

Idén om folkhemmet måste begravas nu ,  skriver  Olle jklSvenning i Aftonbladet, eftersom ”det är en relik från en vidrig tid som inte får upprepas bortom all den opportunism och populism som politiska ledare  (under Almedalsveckan)  häver ur sig finns ett historiskt spöke: åpFolkhemmet, ett av de eländiga arv vi släpat med oss,exkluderande, självförhärligande och med tillsats av Blut und Boden-ideologi.”  Va då exkluderande?  Vilka är det som ställs utanför   åtminstone vi socialdemokrater framhåller istället att ALLA SKALL MED.  Vadå självförhärligande?  Det goda folkhemmet är ju en politisk idé om en framtid med sjukförsäkring, trygghet i arbete,förskola, skola, sjukvård, omsorg om åldringar osv , allt av god klass för alla som är i Sverige. Vadå Blut kl und Boden?  Att påstå att folkhemstanken har tillsats av Blut und Boden , alltså nazisternas uttryck för att upphöja rasen (blodet)till yuavgörande legitimerande faktor för en nation  och för att rättfärdiggöra undanröjandet,genom etnisk rensning, förintelse eller repatriering, av andra folk inom det förstnämnda folkets livsutrymme (Lebensraum) är inte bara chockerande obegripligt utan grovt osakligt.  Och jag tänker då inte begrava den utan kämpa vidare för att ge folkhemstanken bra innehåll. Tanken är ju en metafor för ett samhälle politiskt organiserat för qwatt ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet.


Men det är tydligen något fel med svenska värderingar?

GP skriver kritisk Blott Sverige svenska värderingar . Professor Collste, etik, frågar sig vad vi apropå Almedalen menar med svenska värderingar och säger värderingar jkär universella och de delas till större eller mindre utsträckning av människor i olika länder tillhörande olika kulturer och att talet om svenska värderingar är tom retorik som syftar till att exkludera människor.Jonas Gardell fyller på med Vad är så svenskt med svenska värderingar. När blev att arbeta och göra rätt för sig något specifikt svenskt?  Jag förstår att språkbruket hos särskilt borgerliga sdpolitiker enligt ovan  kan vara både exkluderande och självgott. Men varför slänga ut barnet med badvattnet? vi liksom andra nationaliteter måste ju kunna ha och också erkänna bra normer, som ger särskild stadga åt vårt samhälle. Dessutom, Jonas & Co, om jag säger att jag ärlig, så innebär det ju inte att jag samtidigt säger att du eller andra är oärliga utan bara att jag sätter ärlighet högt och skulle vilja att samhället värdesatte den egenskapen. Vidare så är  är exempelvis just viljan att bidra med sitt arbete en grundpelare i välfärdssamhällets grundsats att var och en bidrar efter sin förmåga för att var och en skall få omsorg efter behov.   

 

Det är bra att kritisera självgod nationalism men    dffolkhemstanken som uttrycker en politisk handlingslinje för jämställdhet är bra för oss alla

Faiza Abdullahi , tolk och  integrationskonsult skriver i Dagens Samhälle Lyckad integration kräver respekt för svenska normer .Att respektera svenska lagar och regler är en förutsättning för att lyckas skapa sig ett bra liv här. Det personliga ansvaret för att integreras måste också rfbetonas. Imamen  i Stockholm uppmanar ”Våga ta debatten om svenska värderingar” .Vi behöver fler politiker som vågar ta den viktiga diskussionen om vilka värderingar som förväntas av alla dem som är bosatta i vårt land. Mikael Törnwall , journalist och kommunikationsråd, Stå upp för svenska värderingar och välfärd”.Vi har ett folkhem vi med rätta är stolta över som bygger på jämställdhet. Men vi kan inte utgå från att människor som flyttar hit från andra länder automatiskt känner till och förstår våra värderingar. Därför måste vi berätta om vad vi tror på och våga stå för fundamentet i vår välfärdsstat.

rf

 •  välfärdsstaten,folkhemmet, en stat byggd på jämlikhet, jämställdhet och en trygghet för allaåäfinansierad av våra gemensamma medel eller en reglerad marknad.
 • ·den ärganska unik och måste hela tiden försvaras och förklaras  
 • arbetsrätt med kollektivavtal och uppsägningsskydd
 •   aborträtt och sexualundervisning i skolorna
 •  pappa,bror eller farbror får inte hindra en ung uikvinna från att förverkliga sina drömmar
 •  kvinnor och män har lika rättigheter och HBTQ-rättigheter gbskall respekteras

 •  PRISET OM VI ALDRIG VÅGAR STÅ UPP FÖR VÅRA SVENSKA VÄRDERINGAR ÄR INTE ATT MIDSOMMAR ELLER MELODIFESTIVALEN HOTAS - DET ÄR ATT DEN JÄMSTÄLLDA OCH JÄMLIKA VÄLFÄRDSTAT VI ÄGNAT 100 ÅR ATT BYGGA PÅ SIKT HOTASTI
TILLÄGG 13/7:  det som komplicerar mitt resonemang är att somligt av det som skrivits ovan har skrivits mot den högerpopulistiska vinden som blåst i Almedalen,vilket jag inte riktigt uppmärksammat. Jag har nämligen slutat med DN för att inte betala in 6000 kr årligen till en nyliberal megafon och därför missat bl.a. Lars Linders bra artikel i dag Nationellt övermod hos historielös höger , och Svenska värderingar skapar splittring i moderaterna , Batra krävde mer än Åkesson, Slaget om svenskheten , De nya hårda moderaterna. Jag har alltså missat en del av bakgrunden till varför man skrivit som man gjort.  Samtidigt tycker jag att det tål att sägas att  även om ärlighet inte är en specifik egenskap eller värdering för mig så kan jag säga att jag är ärlig utan att påstå att du är oärlig. Annat tangerar en "typisk svensk"(?) egenhet, nämligen Jantelagen. 

Våldtäkt mitt i folkhavet framför scenen

En kvinna i 20-årsåldern anmälde under torsdagskvällen envåldtäkt på Bråvallafestivalen.Vid 22.30-tiden på torsdagskvällen anmälde en kvinna i20-årsåldern att hon blivit utsatt för en våldtäkt inne på Bråvallafestivalens område.Våldtäkten ska ha inträffat i publikhavet, framförscenen, under Zara Larssons konsert.  Polisens rtpresstalesman Christer Fuxborg säger att det rör sig om en fullbordad våldtäkt. Det är en ung kvinna som har blivit utsatt fören person som har penetrerat henne bakifrån, säger han. Hon blev så rädd att hon inte ens tittade bakåt utan bara sprang omedelbart från platsen och anmälde våldtäkten strax efteråt.

Av det skälet har polisen inget signalement på gärningsmannen.


…och detta är inte enda fallet

Ytterligare 4 våldtäkter i folkmassa på festival. 4 svenska killar dömda förgruppvåldtäkt mot en 17-åring, som var kraftigt berusad . Fortsatt anhållen efter våldtäkt på

Säljerydsfestivalen, utanför Ingelstad. Under natten mot lördag kom det in flera anmälningar om sexuella ofredanden påfestivalen Putte i parken i Karlstad .Peace hj& Love: "Skärp er nu för fan!"En flicka har anmält att hon blivit våldtagen på Peace & Love i Borlänge. Våldtäkten ska ha skett i publikhavet. . Hur detta kan ske mitt i folkhav utan att omkringstående reagerar är helt obegripligt.  Visst kan man öka straffet,  men det viktigaste måste väl vara att vi alla tar vårt samhällsansvar och förhindrar brott mot någon när vi står bredvid.  Är vi verkligen så likgiltiga för vad som händer våra medmänniskor?

 

Borgarna har en plan att från 2018 regera med Sverigedemokraterna, nazisternas arvtagare  i  Sverige

Ebba Busch Thor vill utvisa sexualbrottslingar .Efter festivalkaoset – M vill se hårdare tag och  skärpta straff för sexövergrepp och föreslår en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande och sänkt gräns för utvisning .Båda flirtar alltså grovt med SD-väljare och underförstår med sin argumentation att alla öäsexualbrottslingar är utlänningar eftersom svenska våldtäktsmän inte kan  utvisas!! Omsvängningen från Öppna era hjärtan till mer och mer fascistiska inslag hos M och KD är förmodligen del i en plan att från 2018 regera med stöd av nazisternas arvtagare i Sverige,  Sverigedemokraterna. Ledande M-politiker: Bra regera med stöd från SD Om det behövs anser de att Alliansen mycket väl kan regera med stöd av Sverigedemokraterna efter valet 2018.Istället för att dra i spaken för hårdare repression bör ni som partiledare tala om alla medborgares moraliska ansvar att ställa upp för brottsoffer och skyldighet att ingripa mot fortsatt övergrepp!

 


Borgarna surar eller tiger om rödgröna regeringens framgång

DNs Helmerson brer på med att FN-kampanjen smörar för diktaturer och ”vår kampanj gett en sunkig bismak i munnen” .DN har utöver denna magsura kommentar inte vid denna bloggs publicering skrivit något mer. Per Gudmundsson i SvD skriver ironiskt om Wallström på de sju haven och frågar sig Vad Sverige har i det tandlösa FN att göra och upprepar att kampanjen beskyllts för att vara smutsig och nämner återigen de ostyrkta påståendena att regeringen skulle i det fördolda använt biståndspengar för att bekosta restaurangbesök, hotell och resor.  När nu omröstningen fört Sverige in i säkerhetsrådet skriver samme Gudmundson Säkerhetsrådet-  regeringen första framgång .  Han gratulerar utrikesförvaltningen till ett väl utfört kampanjarbete – den kampanj som för några timmar sedan var smutsig och inte vitten värt!  Ja det är t.o.m.så att ”en plats i säkerhetsrådet innebär två år i strålkastarljuset, som Sverige säkerligen kan använda för marknadsföring.” Snacka om populistiska lappkast!Sydsvenskan och pratiga Heidi har inte alls – hittills - intresserat sig förfrågan. Göteborgspostens alltid spetsiga  Alice Teodorescu har helt plötsligt tappat målföret.


Betydligt smartare än medlemskap i Nato

Aftonbladets Somar  al Nahar skriver Wallströms storseger visar Sveriges styrka. Ingen hemlighet att högerpartierna hellre diskuterar Nato än FN. Att det är en rödgrön regering som har återupptagit engagemanget för en plats i FN:s säkerhetsråd är knappast någon tillfällighet. En traditionell socialdemokratisk utrikespolitik värdesätter globala samarbeten och FN. Margot Wallström har visat att Sverige med en feministisk och solidarisk utrikespolitik både kan påverka dagordningen och provocera. Olov Abrahamsson i Norrländska Socialdemokraten skriver  Grattis Wallström och Sverige ,men påtalar också hur  borgerliga opinionsbildare och politiker av snäv partitaktik gjort allt vad de kunnat för att misskreditera den svenska FN-kandidaturen. Borgarna unnar helt enkelt inte den socialdemokratiska utrikesministern och den rödgröna regeringen en framgång. SvT En fjäder ihatten för regeringen och Margot Wallström: ”Det här är en bragdseger” .Verkligen jag är glad och gratulerar, Margot som fört Sverige till säkerhetsrådet, något betydligt mer smart än medlemskap i NATO!


Hur administration och lagar kan medverka till grymhet

I går såg jag avsnitt 3 av en liten fransk stad. Det är en utsökt serie som beskriver förhållandena under den nazistiska klockupationen av Frankrike, detta avsnitt kring 1942. Ett tåg med judar på väg mot koncentrations- läger i Tyskland kommer till stadens station.  Och efter förhandlingar tillåter nazisterna att judarna inkvarteras i skolan och fransk polis hjälper till att detta kan ordnas.  Mat är inte att få förrän judarna själva samlar in pengar för att betala med. Även blandpo fransmännen med flera undantag florerar tankar om de "parasiterande judarna".  Det är också oroväckande att se hur den franska administrationen och polisen underlättar för att erGestapos syften skall fullföljas. Det slutar med att fransmännen på order av Gestapo skiljer föräldrar och barn, allt enligt administrativt ordnade listor. Barnen far i väg i en buss, där avslutas avsnitt 3.  Men själv har jag i tankarna hur nazisterna rtavrättade folk just i bussar genom att ansluta avgasröret till bussens luftintag.  Vad nu än det kriminella syftet var att skilja barn och föräldrar, så rör sig detta om övergrepp strängeligen förbjudet enligt all internationell rätt.


Främlingsfientlighet och humanitet,två sidor av ett mynt

En annan film samma kväll hette Simon och pöåekarna, en film efter Marianne Fredrikssons kända roman. Romanen, som utspelar sig främst under 1940-talet, handlar om Simon Larssons barndom, ungdom och väg in i vuxenlivet. Simon är av halvjudisk härkomst ghmen är adopterad av ett arbetarpar, Karin och Erik Larsson, som bor i ett ytterområde i Göteborg. Han får en skolkamrat och vän i den judiske pojken Isak Lentov, vars far Ruben är en välbärgad bokhandlare. Familjen Lentov har flytt från det nazistiska Tyskland före andra världskriget. När Isaks psykiskt edsjuka mor blir icke kontaktbar och inlåst på mentalsjukhus blir Karin Larsson som en ny mor för honom. Även Erik Larsson uppskattar Isak som, till skillnad från den bokligt intresserade och intelligente Simon, är händig och kan hjälpa till i Eriks båtbyggerirörelse. Familjerna Larsson och Lentov smälter alltmer samman till en enhet. De två pojkarna och deras familjers liv vävs samman samtidigt som kriget rasar i Europa.  Båda pojkarna möter i skolan ytantisemitiska attityder, som fanns även i Sverige under andra världskriget.  Även denna film påminner alltså om främlingsfientlighet och hur barn skiljts från sina föräldrar under orolig tid, men också om omhändertagande när föräldrar brister.


Skitlag - ett juridiskt och humanitärt nederlag 

Dessa två gårdagsintryck fick mig ånyo att tänka på vilket juridiskt och humanitärt nederlag mkåtstramningen av asylreglerna är. Frågan som eftervärlden kommer att ställa är var det verkligen nödvändigt? I vart fall något slags barnundantag? Som jag sagt så ifrågasätter jag inte att regeringen vidtar åtgärder för att tillfälligt minska invandringen, se min tidigare blänkare Morgan, jag förstår din poäng med ayhäva samhällstrycket, men jag vill höra dig säga att detta är en tillfällig skitlag!    Däremot är det anmärkningsvärt att Batras Moderater går ihop med Åkessons främlingsfientliga Sverigedemokrater. Det är en slags populistisk fascism som leder till att asylrätten urholkas.  Mot detta måste vi till vänster stå fast emot. 


Kan vi verkligen inte värna barnen bättre?

Jag förstår när vår socialdemokratiska regering talar om tvånget att minska trycket på olika samhällsfunktioner.  Biskopen Moberg gråter för att barnen drabbas av den nya lagstiftningen. Jag tycker också att man hade kunnat lägga lagstiftningen på annat sätt och gjort undantag på något sätt för barnen.  Den dag vi slutar och tänka på barnen, oavsett var de kommer från, så har vi tappat något väsentligt som människor.  Även jag gråter med biskopen.  Jag delar också  V-riksdagskvinnan  Christina Höj Larsens, V. bedömning en skitlag inte kan bli annat än en skitlag hur mycket man än pyntar den och att andrummet är en skam, särskilt i förhållande till barnen .  Vi borde också betänka de svenska biskoparnas maning Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden.


Ett erkännande av dilemmat eller att barnen offras för signalpolitik?

1. Svårare för asylsökande att bli en del av samhället

2. Asylsökande måste ha jobb för att få stanna i Sverige

3. Splittrade familjer får inte återförenas

se SvT Det här gäller med de nya reglerna.

Om detta tycker pressen: DN Inte så moraliskt. Staten kan trimma systemen och ha beredskap, men svenskt flyktingmottagande har helt enkelt ett institutionellt kapacitetstak. Lärdomen från förra året är att även innan denna absoluta gräns nås kommer en avvägning att vara nödvändig mellan olika potentiellt frånstötande alternativ. Det går inte att ha ett ordnat och samtidigt obegränsat mottagande. Riksdagens beslut är ett erkännande av dilemmat, och vår vanmakt. SvD Krocken mellan vad vi vill och förmårAftonbladets Karin Pettersson  Offra inte barn för signalpolitik. Somar Al Naher också Aftonbladet Sverige blir ett skitland.  Sydsvenska Smärtsamt men nödvändigt för att värna asylrätten. Expressen tycker att de nya asylreglerna är tuffa men nödvändiga. Det är märkligt hur liberalerna ser det systemiska med bortseende från barnen och det humanitära. Guskelov för AB.


Moderaterna får bara inte vinna nästa val, för då permanentas skitlagen!

Moderaterna säger att om de vinner valet så kommer de att permanenta skitlagen. Detta är ytterligare ett skäl att vi i vänstern måste anstränga oss till det yttersta att säkra en framgång för humanitär politik.  Mitt i allt detta som känns så otroligt smärtsamt ville jag att även Morgan Johansson skulle ställa sig upp och säga: Detta är en skitlag som vi socialdemokrater ansåg nödvändig men vi kommer med alla medel att motarbeta alla tendenser till att göra den permanent. Detta är ett klart ställningstagande mot den destruktiva koalitionen mellan Batras Högermoderater och Åkessons främlingsfientliga Sverigedemokrater. Som Socialdemokrater måste vi ju skilja ut oss från dessa populistiska krafter och återigen värna asylrätten.  Vi konstaterar alltså att vi röstat för en tillfällig skitlag i det som vi uppfattat som en nödsituation, där juristerna misslyckats med att formulera godtagbara undantag för asylsökande barn.2016-06-21, 21:54  Permalink
Andra bloggar om:  Smärtsam påminnelse om hbtq-personers utsatthet

Aleksa Lundberg skriver i Aftonbladet Orlando en smärtsampåminnelse om hbtq-personers utsatthet Hatet mot HBTQ-personer kan inte förklaras som något islam uppfunnit. Det är djupt rotat i den patriarkala vfhederskulturen som existerar i alla samhällen och religioner runtom i världen.Det är en tydlig del av fascisters, nazisters och religiösa extremisters hatfyllda ideologi. Martin Gelin skrev i DN: Massakern en våldsam påminnelse om det politiska i att vara hbtq-person.Ingen kan ifrågasätta att massakern i Orlando var en attack på homosexuella, just för att de är homosexuella.  Och han anger en rad   ölexempel på liknande  blodiga och våldsamma attacker. 


Homofobi inte fråga om islam

Anders Lindberg skriver i Aftonbladets ledare i dag Homofobi inte fråga om islam. Målet med våldet är att isolera ochhålla kjoss (homosexuella) dolda eftersom vissa är rädda för förändring och för människor som är annorlunda, säger imamen Daayiee Abdullah, muslimsk rättslärd och öppet homosexuell, till The Daily Beast… homofobin verkar vara påfallande mångreligiös och mångkulturell. Problemen finns i högsta grad även i vårt sekulära och moderna Sverige. Fördomar och hat   sdbegränsar mångas frihet även här. Orlando är en påminnelse om hur fruktansvärt dödlig denna form av ondska är. Och att hela vårt samhälle måste bli bättre på att konfrontera den.


Homofobin är en del av machosamhället

Det vore naivt att tro att detta hat/förakt är något som uppstår bara hos isolerade galningar eftersom det också är en tydlig del av machosamhället och vanliga demedborgares fördomar, vilket i vardagen drabbar de flesta homosexuella som väljer att leva öppet, inte av mertalet men tillräckligt många. Detta bildar den försåtliga förståelsebakgrund som utmynnar i nedvärdring och sänker våldsbenägna tröskel mot våld. För bara drygt 10 år sedan frikändes pingstpastorn Åke Green för hets mot homosexuella av Högsta domstolen den 29 november 2005, B 1050-05,  bestående i att han påstått att homosexualitet orsakat spridningen av Aids och jämställt homosexualitet med en cancersvulst på samhällskroppen, gosseskändare, pedofiler, perversa människor, även trogna homosexuella förhållanden skulleki vara föraktliga i Guds ögon, homosexualitet är något sjukt, en besmittad tanke.

 

HD frikände därför att det skulle vara en mänsklig rättighet ett hetsa mot homosexuella i religionens och politikens namn!!!

 Greens uttalanden ansågs överskrida gränsen för saklig och vederhäftig diskussion och spridits på ett sådant sätt att uttalandena innefattar hot eller missaktning för homosexuella som grupp och var alltså straffbar enligt svensk lag.  Därefter vidtar Högsta Domstolen ett långt krystat analyserande resonemang som utmynnar i Greens hetsande och hotfulla uttalanden mot homosexuella ökfrikänns därför att en fällande dom skulle utgöra en kränkning av Europa-konventionen för mänskliga rättigheter.  Den naturliga frågan är om en nazistanstucken präst har samma frihet att hetsa antisemitiskt för exempelvis Jesusmord eller en imam skulle hetsa mot västvärlden och uppmana unga araber att ansluta sig till IS utifrån trossatser i Koranen.  Självklart är det inte en mänsklig rättighet att använda en mänsklig rättighet att kränka andras rättigheter HDs utlåtande är därför en vantolkning av Europakonventionen, som bl.a. lett till att extrema religiösa och nazister frikänts för sina övergrepp mot homosexuella. Därmed blir slutsatsen att Högsta domstolen i Sverige ägnat sig åt att tillåta fördomar mot homosexuella, som man inte skulle ha tillåtit visavi andra utsatta grupper.   mnRättsväsendet slapphet beträffande brott mot homosexuella är legio,där ibland som försvar anförts att offret gjort homosexuellt närmande och därmed ”kränkt” en gärningsman (hockeyspelaren Peter Karlsson).


Rättssamhällets brist på att stå upp för homosexuella förminskar möjligheterna att motverka fördomar

Rättsväsendets svaghet i just försvaret av homosexuellas rätt att leva okränkta sätter spår i möjligheterna att motverka fördomar och övergrepp. Detta får en tydlig konsekvens: övergreppen mot hbtq-personer ökar på. Expressen skriver om Orlando såsom Ett Utøya för HBTQ-världen. Det är märkligt att varken DN eller SvD har ett enda ledarord om massakern.  Sydsvenskan skriver däremot: Dådet i Orlando sprider fasa.   Säkert är att han ville sprida skräck och hat. Svaret måste vara att försvara allas rätt till kärlek, försvara rätten att själv välja hur livet ska levas.


Tillägg 17/6 som framgår av artikeln på Svt  så skulle Muslimsk hatpredikant som vill ha dödsstraff för homosexuella i dag inte inbjudas att tala i Sverige, eftersom sådana uttalanden inte tolereras.

Det hör till saken att FBI utreder om Omar Mateen, som misstänks ha skjutit ihjäl minst 49 personer på nattklubben Pulse i Orlando i söndags, inspirerats av radikal islamism. Några månader innan attacken besökte hatpredikanten Farrokh Sekaleshfar en moské utanför staden. Det är samme predikant som 2013 höll ett tal vid University of Michigan, där han sade att homosexuella bör dödas av medkänsla.  Det är alltså andra takter än i pingströrelsen.


Det blir citatteckenkring ”demokrati” när statsledningen kan förmera sig utan medborgarnas beslut.

Kungen har egentligen bara gjort enstaka insatser, ghnämligen att ge namn åt kaffeflickor,visat sin mediala förmåga genom att förklara för undergivna journalister när det är dags att vända blad och fullgjort sin skyldighet att föra de blåblodiga – om och något förtunnade -generna vidare.  Denne man, som jag för visso inte

kl

avundas, har de senaste åren helt på egen hand förlänat

 • ·       OS-värdinnan  Silvia Sommerlath1976 titel som Sveriges drottning
 •  modellen Lilian Craig 1976 titel som prinsessa för att hon efter drygt 30-årigt förhållande skulle gifta sig med prins Bertil
 • gymägaren Daniel Westling 2010 titel som prins och jkhertig att han skulle kunna medverka som make till Victoria
 •  deras två barn, Estelle 2012 och Oscar 2016 kunglig titel och hertigstatus
 •  utvikningsflickan Sofia Hellqvist 2015 titel av prinsessa och hertiginna för att hon skulle medverka som maka till Carl Philip
 •  Madeleine fick rätt att behålla sin kungliga ställning trots att hon gifte sig med herr Christopher O'Neill
 •  prinsessan Madeleines och herr O'Neills barn Leonore 2014 och Nicholas 2015 kunglig  och hertig status
uiÄr det ingen mer än jag som finner denna lista märklig.  Inte därför att man missunnar även de kungliga kärlek och familjeliv utan för att kungen gör det i en form som ändrar statsledningen, en slags revolution mot tidigare tänkande.

Inte bara kärleken utan faktiskt att öka den kungliga familjen numerärt

Kungen ger sken av att han ändrat seden att kungliga som söker partner utanför en kunglig krets förlorade sin postatus och titel undermotto: ” Kärleken ska självklart styra mer än gamla traditioner”.  Detta är naturligtvis en sanning i högsta grad modifierad av verkligheten att det behövs både nytt blod och nya krafter för att monarkin inte skall förfalla helt. Och hela kändislivet lever ju på intriger mellan Madeleine och Sofiaoch Madeleines besvikelse på Christopher O'Neill.  En sak är säker att både de kungliga och nykungliga ytfullföljer sin enda uppgift med råge: att avla nya Bernadottar. Jag har en gång tidigare skrivit i detta ämne, HKH - Hennes Kära Hingst - Måste Daniel bli HKH prins för att passa som sängpartner till Viktoria? Frågan är om inte kungen rent utnyttjar denna möjlighet för att förmera monarkins makt: Är det kärleken som är huvudsaken erfordras ju inte tjafset med prinstitlar och hertignonsens.

 

Kungen sätt att kringgå numeräret i statsledningen/ kungafamiljen ökar dessutom utgifterna för skattebetalarna

Visste du att cirka 60 miljoner går till att klä upp kungen uhoch drottningen, kronprinsessan Victoria och hennes Daniel, Carl Philip och hans Sofia, men även Madeleine när hon utför ”kungliga uppgifter ”.  Så klänningar, frackar och de urtjusiga hattarna tillsammans med menyer av Sveriges bästa kockar har du och jag betalt istället för att läggas på mer angelägna utgifter.  Härtill kommer de enorma kostnaderna för övervakning, renovering och anpassning av bostäder för de kungliga.  Exempelvis kostade bara städningen av Storkyrkan 14 miljoner inför Victorias och Daniels vigsel och sysselsatte 40 personer i tre månader och som bröllopet i övrigt kostar ca 100 miljoner med öä'upprustningen av Haga slott på drygt 40 miljoner. Bröllopen för Madeleine och Carl Philip  gick löst på enbart 6 miljoner vardera. Men kostnaderna kan med nuvarande kunglig avel på säkra grunder komma att öka. Hovstaten är också den enda budgetpost som stadigt uppräknats.


De som redan har allt skall ges mer!

Förutom att dessa personer har det ekonomiskt bra utan dfatt alltså göra ett smack så vill moderata landshövdingen Margareta Pålsson i Skåne ge H.K.H prins Oscar Carl  son till kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som döptes den 27 maj en dopgåva, nämligenen naturlekplats i Söderåsen för en kostnad av ca 1 miljon plus driftskostnader!  I Tomelilla är flera socialdemokrater säkra på att kommunens bidrag är olagligt .  Det enda lagliga sättet för en kommun att ge en gåva till en enskild är ett försörjningsstöd, säger Sara Anheden som är fullmäktigeledamot. Föga förvånande kvalificerar inte Prins Oscar sig för ett sådant. Men Margareta Pålsson är ändå säker på att dopgåvan är laglig. Den ska nämligen inte betraktas som en gåva till prins Oscar, utan som en gåva till alla skånska barn Det ser ut som frågan om en gemensam Skånegåva till prins Oscar blir en fråga för eddomstolen. "Det är inte en kommunal angelägenhet att hylla, stödja eller på annat sätt framhäva den svenska kungafamiljen", skriver de klagande.


Kungafjäskets Höga visa

Glansen från Sveriges krona  och kronjuveler föder tydligen en lust att spegla sig i glansen.  Lösenordet för att delta i smeten är att man gör avkall på jämställdhet och demokrati samt ”arbetslinjen”, ja ytterst allas lika värde. Jag minns en enkel liten historia från Kårsta station i Roslagen.  Kungen och drottningen skulle på sin eriksgata besöka Kårsta.  SJ målade om stationshuset på kåalla sidor eftersom man kunde förvänta sig att de höga gästerna möjligen skulle behöva besöka den toalett som fanns däri. Magasinet litet längre bort målades emellertid om bara på de sidor som vette mot det kungliga tåget. Först efter bråk om detta fjäsk målades hela magasinet! Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram! Kungafjäskets Höga visa


Frågan om någon är religiös eller homosexuell ”på riktigt” öppnar för Migrationsdomstolars godtycke

Migrationsdomstolarna bedömer "trovärdigheten"

När personer som flytt till Sverige uppger asylgrunden religion eller sexuell läggning ska migrationsdomstolarna bedöma trovärdigheten; om personens övertygelse eller läggning är ”på riktigt”. Men bedömningarna görs ofta på oklara grunder och det kan i efterhand vara svårt att följa öähur domstolarna resonerat. Det visar en pågående granskning av 500 domar imigrationsdomstolarna som genomförs av forskare vid universiteten i Göteborg och Uppsala. Till exempel bör en person som säger sig vara homosexuell kunna redogöra för exakt när den blev homosexuell, sina känslor inför den sexuella identiteten, under vilka omständigheter personen upptäckte sin sexualitet,vilka som vet om det och hur sexualiteten visat sig för omgivningen. En person som säger sig vara kristen konvertit behöver ge detaljerade beskrivningar av bibelberättelser och kristna högtider och på motsvarande dfsätt kunna redogöra för när och hur personen kom att intressera sig för den nya religionen och varför. Det är inte självklart att en asylsökande kan redogöra för sådana detaljer, både på grund av ovana att tala om dessa frågor, men också då sökande inte vet vad som förväntas av dem i asylprocessen.  Därmed lämnas fältet fritt för godtycke.


Forskare:Migrationsdomstolen står inför "omöjliga" bedömningar – med fikonspråk döljer domstolar brister i utredningen

Om det är omöjliga bedömningar där sökanden ställs att redogöra för saker som i den egna kulturen utsätter en för våld och dessutom är mycket personliga och vidare gh både handläggarnas,domarnas, tolkarnas fördomar spelar in så blir bilden ett fullständigt godtycke i domstolshanteringen.  Detta förvärras av att  domarna måste avges och eftersom sökanden i princip skall ”styrka sin rätt” ger detta också utrymme för handläggarnas och domarnas privata tyckande.  Motiveringarna döljer  sedan med sitt fikonspråk hur bristfällig utredningen egentligen är!


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM