TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hur administration och lagar kan medverka till grymhet

I går såg jag avsnitt 3 av en liten fransk stad. Det är en utsökt serie som beskriver förhållandena under den nazistiska klockupationen av Frankrike, detta avsnitt kring 1942. Ett tåg med judar på väg mot koncentrations- läger i Tyskland kommer till stadens station.  Och efter förhandlingar tillåter nazisterna att judarna inkvarteras i skolan och fransk polis hjälper till att detta kan ordnas.  Mat är inte att få förrän judarna själva samlar in pengar för att betala med. Även blandpo fransmännen med flera undantag florerar tankar om de "parasiterande judarna".  Det är också oroväckande att se hur den franska administrationen och polisen underlättar för att erGestapos syften skall fullföljas. Det slutar med att fransmännen på order av Gestapo skiljer föräldrar och barn, allt enligt administrativt ordnade listor. Barnen far i väg i en buss, där avslutas avsnitt 3.  Men själv har jag i tankarna hur nazisterna rtavrättade folk just i bussar genom att ansluta avgasröret till bussens luftintag.  Vad nu än det kriminella syftet var att skilja barn och föräldrar, så rör sig detta om övergrepp strängeligen förbjudet enligt all internationell rätt.


Främlingsfientlighet och humanitet,två sidor av ett mynt

En annan film samma kväll hette Simon och pöåekarna, en film efter Marianne Fredrikssons kända roman. Romanen, som utspelar sig främst under 1940-talet, handlar om Simon Larssons barndom, ungdom och väg in i vuxenlivet. Simon är av halvjudisk härkomst ghmen är adopterad av ett arbetarpar, Karin och Erik Larsson, som bor i ett ytterområde i Göteborg. Han får en skolkamrat och vän i den judiske pojken Isak Lentov, vars far Ruben är en välbärgad bokhandlare. Familjen Lentov har flytt från det nazistiska Tyskland före andra världskriget. När Isaks psykiskt edsjuka mor blir icke kontaktbar och inlåst på mentalsjukhus blir Karin Larsson som en ny mor för honom. Även Erik Larsson uppskattar Isak som, till skillnad från den bokligt intresserade och intelligente Simon, är händig och kan hjälpa till i Eriks båtbyggerirörelse. Familjerna Larsson och Lentov smälter alltmer samman till en enhet. De två pojkarna och deras familjers liv vävs samman samtidigt som kriget rasar i Europa.  Båda pojkarna möter i skolan ytantisemitiska attityder, som fanns även i Sverige under andra världskriget.  Även denna film påminner alltså om främlingsfientlighet och hur barn skiljts från sina föräldrar under orolig tid, men också om omhändertagande när föräldrar brister.


Skitlag - ett juridiskt och humanitärt nederlag 

Dessa två gårdagsintryck fick mig ånyo att tänka på vilket juridiskt och humanitärt nederlag mkåtstramningen av asylreglerna är. Frågan som eftervärlden kommer att ställa är var det verkligen nödvändigt? I vart fall något slags barnundantag? Som jag sagt så ifrågasätter jag inte att regeringen vidtar åtgärder för att tillfälligt minska invandringen, se min tidigare blänkare Morgan, jag förstår din poäng med ayhäva samhällstrycket, men jag vill höra dig säga att detta är en tillfällig skitlag!    Däremot är det anmärkningsvärt att Batras Moderater går ihop med Åkessons främlingsfientliga Sverigedemokrater. Det är en slags populistisk fascism som leder till att asylrätten urholkas.  Mot detta måste vi till vänster stå fast emot. 


Kan vi verkligen inte värna barnen bättre?

Jag förstår när vår socialdemokratiska regering talar om tvånget att minska trycket på olika samhällsfunktioner.  Biskopen Moberg gråter för att barnen drabbas av den nya lagstiftningen. Jag tycker också att man hade kunnat lägga lagstiftningen på annat sätt och gjort undantag på något sätt för barnen.  Den dag vi slutar och tänka på barnen, oavsett var de kommer från, så har vi tappat något väsentligt som människor.  Även jag gråter med biskopen.  Jag delar också  V-riksdagskvinnan  Christina Höj Larsens, V. bedömning en skitlag inte kan bli annat än en skitlag hur mycket man än pyntar den och att andrummet är en skam, särskilt i förhållande till barnen .  Vi borde också betänka de svenska biskoparnas maning Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden.


Ett erkännande av dilemmat eller att barnen offras för signalpolitik?

1. Svårare för asylsökande att bli en del av samhället

2. Asylsökande måste ha jobb för att få stanna i Sverige

3. Splittrade familjer får inte återförenas

se SvT Det här gäller med de nya reglerna.

Om detta tycker pressen: DN Inte så moraliskt. Staten kan trimma systemen och ha beredskap, men svenskt flyktingmottagande har helt enkelt ett institutionellt kapacitetstak. Lärdomen från förra året är att även innan denna absoluta gräns nås kommer en avvägning att vara nödvändig mellan olika potentiellt frånstötande alternativ. Det går inte att ha ett ordnat och samtidigt obegränsat mottagande. Riksdagens beslut är ett erkännande av dilemmat, och vår vanmakt. SvD Krocken mellan vad vi vill och förmårAftonbladets Karin Pettersson  Offra inte barn för signalpolitik. Somar Al Naher också Aftonbladet Sverige blir ett skitland.  Sydsvenska Smärtsamt men nödvändigt för att värna asylrätten. Expressen tycker att de nya asylreglerna är tuffa men nödvändiga. Det är märkligt hur liberalerna ser det systemiska med bortseende från barnen och det humanitära. Guskelov för AB.


Moderaterna får bara inte vinna nästa val, för då permanentas skitlagen!

Moderaterna säger att om de vinner valet så kommer de att permanenta skitlagen. Detta är ytterligare ett skäl att vi i vänstern måste anstränga oss till det yttersta att säkra en framgång för humanitär politik.  Mitt i allt detta som känns så otroligt smärtsamt ville jag att även Morgan Johansson skulle ställa sig upp och säga: Detta är en skitlag som vi socialdemokrater ansåg nödvändig men vi kommer med alla medel att motarbeta alla tendenser till att göra den permanent. Detta är ett klart ställningstagande mot den destruktiva koalitionen mellan Batras Högermoderater och Åkessons främlingsfientliga Sverigedemokrater. Som Socialdemokrater måste vi ju skilja ut oss från dessa populistiska krafter och återigen värna asylrätten.  Vi konstaterar alltså att vi röstat för en tillfällig skitlag i det som vi uppfattat som en nödsituation, där juristerna misslyckats med att formulera godtagbara undantag för asylsökande barn.2016-06-21, 21:54  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Smärtsam påminnelse om hbtq-personers utsatthet

Aleksa Lundberg skriver i Aftonbladet Orlando en smärtsampåminnelse om hbtq-personers utsatthet Hatet mot HBTQ-personer kan inte förklaras som något islam uppfunnit. Det är djupt rotat i den patriarkala vfhederskulturen som existerar i alla samhällen och religioner runtom i världen.Det är en tydlig del av fascisters, nazisters och religiösa extremisters hatfyllda ideologi. Martin Gelin skrev i DN: Massakern en våldsam påminnelse om det politiska i att vara hbtq-person.Ingen kan ifrågasätta att massakern i Orlando var en attack på homosexuella, just för att de är homosexuella.  Och han anger en rad   ölexempel på liknande  blodiga och våldsamma attacker. 


Homofobi inte fråga om islam

Anders Lindberg skriver i Aftonbladets ledare i dag Homofobi inte fråga om islam. Målet med våldet är att isolera ochhålla kjoss (homosexuella) dolda eftersom vissa är rädda för förändring och för människor som är annorlunda, säger imamen Daayiee Abdullah, muslimsk rättslärd och öppet homosexuell, till The Daily Beast… homofobin verkar vara påfallande mångreligiös och mångkulturell. Problemen finns i högsta grad även i vårt sekulära och moderna Sverige. Fördomar och hat   sdbegränsar mångas frihet även här. Orlando är en påminnelse om hur fruktansvärt dödlig denna form av ondska är. Och att hela vårt samhälle måste bli bättre på att konfrontera den.


Homofobin är en del av machosamhället

Det vore naivt att tro att detta hat/förakt är något som uppstår bara hos isolerade galningar eftersom det också är en tydlig del av machosamhället och vanliga demedborgares fördomar, vilket i vardagen drabbar de flesta homosexuella som väljer att leva öppet, inte av mertalet men tillräckligt många. Detta bildar den försåtliga förståelsebakgrund som utmynnar i nedvärdring och sänker våldsbenägna tröskel mot våld. För bara drygt 10 år sedan frikändes pingstpastorn Åke Green för hets mot homosexuella av Högsta domstolen den 29 november 2005, B 1050-05,  bestående i att han påstått att homosexualitet orsakat spridningen av Aids och jämställt homosexualitet med en cancersvulst på samhällskroppen, gosseskändare, pedofiler, perversa människor, även trogna homosexuella förhållanden skulleki vara föraktliga i Guds ögon, homosexualitet är något sjukt, en besmittad tanke.

 

HD frikände därför att det skulle vara en mänsklig rättighet ett hetsa mot homosexuella i religionens och politikens namn!!!

 Greens uttalanden ansågs överskrida gränsen för saklig och vederhäftig diskussion och spridits på ett sådant sätt att uttalandena innefattar hot eller missaktning för homosexuella som grupp och var alltså straffbar enligt svensk lag.  Därefter vidtar Högsta Domstolen ett långt krystat analyserande resonemang som utmynnar i Greens hetsande och hotfulla uttalanden mot homosexuella ökfrikänns därför att en fällande dom skulle utgöra en kränkning av Europa-konventionen för mänskliga rättigheter.  Den naturliga frågan är om en nazistanstucken präst har samma frihet att hetsa antisemitiskt för exempelvis Jesusmord eller en imam skulle hetsa mot västvärlden och uppmana unga araber att ansluta sig till IS utifrån trossatser i Koranen.  Självklart är det inte en mänsklig rättighet att använda en mänsklig rättighet att kränka andras rättigheter HDs utlåtande är därför en vantolkning av Europakonventionen, som bl.a. lett till att extrema religiösa och nazister frikänts för sina övergrepp mot homosexuella. Därmed blir slutsatsen att Högsta domstolen i Sverige ägnat sig åt att tillåta fördomar mot homosexuella, som man inte skulle ha tillåtit visavi andra utsatta grupper.   mnRättsväsendet slapphet beträffande brott mot homosexuella är legio,där ibland som försvar anförts att offret gjort homosexuellt närmande och därmed ”kränkt” en gärningsman (hockeyspelaren Peter Karlsson).


Rättssamhällets brist på att stå upp för homosexuella förminskar möjligheterna att motverka fördomar

Rättsväsendets svaghet i just försvaret av homosexuellas rätt att leva okränkta sätter spår i möjligheterna att motverka fördomar och övergrepp. Detta får en tydlig konsekvens: övergreppen mot hbtq-personer ökar på. Expressen skriver om Orlando såsom Ett Utøya för HBTQ-världen. Det är märkligt att varken DN eller SvD har ett enda ledarord om massakern.  Sydsvenskan skriver däremot: Dådet i Orlando sprider fasa.   Säkert är att han ville sprida skräck och hat. Svaret måste vara att försvara allas rätt till kärlek, försvara rätten att själv välja hur livet ska levas.


Tillägg 17/6 som framgår av artikeln på Svt  så skulle Muslimsk hatpredikant som vill ha dödsstraff för homosexuella i dag inte inbjudas att tala i Sverige, eftersom sådana uttalanden inte tolereras.

Det hör till saken att FBI utreder om Omar Mateen, som misstänks ha skjutit ihjäl minst 49 personer på nattklubben Pulse i Orlando i söndags, inspirerats av radikal islamism. Några månader innan attacken besökte hatpredikanten Farrokh Sekaleshfar en moské utanför staden. Det är samme predikant som 2013 höll ett tal vid University of Michigan, där han sade att homosexuella bör dödas av medkänsla.  Det är alltså andra takter än i pingströrelsen.


Det blir citatteckenkring ”demokrati” när statsledningen kan förmera sig utan medborgarnas beslut.

Kungen har egentligen bara gjort enstaka insatser, ghnämligen att ge namn åt kaffeflickor,visat sin mediala förmåga genom att förklara för undergivna journalister när det är dags att vända blad och fullgjort sin skyldighet att föra de blåblodiga – om och något förtunnade -generna vidare.  Denne man, som jag för visso inte

kl

avundas, har de senaste åren helt på egen hand förlänat

 • ·       OS-värdinnan  Silvia Sommerlath1976 titel som Sveriges drottning
 •  modellen Lilian Craig 1976 titel som prinsessa för att hon efter drygt 30-årigt förhållande skulle gifta sig med prins Bertil
 • gymägaren Daniel Westling 2010 titel som prins och jkhertig att han skulle kunna medverka som make till Victoria
 •  deras två barn, Estelle 2012 och Oscar 2016 kunglig titel och hertigstatus
 •  utvikningsflickan Sofia Hellqvist 2015 titel av prinsessa och hertiginna för att hon skulle medverka som maka till Carl Philip
 •  Madeleine fick rätt att behålla sin kungliga ställning trots att hon gifte sig med herr Christopher O'Neill
 •  prinsessan Madeleines och herr O'Neills barn Leonore 2014 och Nicholas 2015 kunglig  och hertig status
uiÄr det ingen mer än jag som finner denna lista märklig.  Inte därför att man missunnar även de kungliga kärlek och familjeliv utan för att kungen gör det i en form som ändrar statsledningen, en slags revolution mot tidigare tänkande.

Inte bara kärleken utan faktiskt att öka den kungliga familjen numerärt

Kungen ger sken av att han ändrat seden att kungliga som söker partner utanför en kunglig krets förlorade sin postatus och titel undermotto: ” Kärleken ska självklart styra mer än gamla traditioner”.  Detta är naturligtvis en sanning i högsta grad modifierad av verkligheten att det behövs både nytt blod och nya krafter för att monarkin inte skall förfalla helt. Och hela kändislivet lever ju på intriger mellan Madeleine och Sofiaoch Madeleines besvikelse på Christopher O'Neill.  En sak är säker att både de kungliga och nykungliga ytfullföljer sin enda uppgift med råge: att avla nya Bernadottar. Jag har en gång tidigare skrivit i detta ämne, HKH - Hennes Kära Hingst - Måste Daniel bli HKH prins för att passa som sängpartner till Viktoria? Frågan är om inte kungen rent utnyttjar denna möjlighet för att förmera monarkins makt: Är det kärleken som är huvudsaken erfordras ju inte tjafset med prinstitlar och hertignonsens.

 

Kungen sätt att kringgå numeräret i statsledningen/ kungafamiljen ökar dessutom utgifterna för skattebetalarna

Visste du att cirka 60 miljoner går till att klä upp kungen uhoch drottningen, kronprinsessan Victoria och hennes Daniel, Carl Philip och hans Sofia, men även Madeleine när hon utför ”kungliga uppgifter ”.  Så klänningar, frackar och de urtjusiga hattarna tillsammans med menyer av Sveriges bästa kockar har du och jag betalt istället för att läggas på mer angelägna utgifter.  Härtill kommer de enorma kostnaderna för övervakning, renovering och anpassning av bostäder för de kungliga.  Exempelvis kostade bara städningen av Storkyrkan 14 miljoner inför Victorias och Daniels vigsel och sysselsatte 40 personer i tre månader och som bröllopet i övrigt kostar ca 100 miljoner med öä'upprustningen av Haga slott på drygt 40 miljoner. Bröllopen för Madeleine och Carl Philip  gick löst på enbart 6 miljoner vardera. Men kostnaderna kan med nuvarande kunglig avel på säkra grunder komma att öka. Hovstaten är också den enda budgetpost som stadigt uppräknats.


De som redan har allt skall ges mer!

Förutom att dessa personer har det ekonomiskt bra utan dfatt alltså göra ett smack så vill moderata landshövdingen Margareta Pålsson i Skåne ge H.K.H prins Oscar Carl  son till kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som döptes den 27 maj en dopgåva, nämligenen naturlekplats i Söderåsen för en kostnad av ca 1 miljon plus driftskostnader!  I Tomelilla är flera socialdemokrater säkra på att kommunens bidrag är olagligt .  Det enda lagliga sättet för en kommun att ge en gåva till en enskild är ett försörjningsstöd, säger Sara Anheden som är fullmäktigeledamot. Föga förvånande kvalificerar inte Prins Oscar sig för ett sådant. Men Margareta Pålsson är ändå säker på att dopgåvan är laglig. Den ska nämligen inte betraktas som en gåva till prins Oscar, utan som en gåva till alla skånska barn Det ser ut som frågan om en gemensam Skånegåva till prins Oscar blir en fråga för eddomstolen. "Det är inte en kommunal angelägenhet att hylla, stödja eller på annat sätt framhäva den svenska kungafamiljen", skriver de klagande.


Kungafjäskets Höga visa

Glansen från Sveriges krona  och kronjuveler föder tydligen en lust att spegla sig i glansen.  Lösenordet för att delta i smeten är att man gör avkall på jämställdhet och demokrati samt ”arbetslinjen”, ja ytterst allas lika värde. Jag minns en enkel liten historia från Kårsta station i Roslagen.  Kungen och drottningen skulle på sin eriksgata besöka Kårsta.  SJ målade om stationshuset på kåalla sidor eftersom man kunde förvänta sig att de höga gästerna möjligen skulle behöva besöka den toalett som fanns däri. Magasinet litet längre bort målades emellertid om bara på de sidor som vette mot det kungliga tåget. Först efter bråk om detta fjäsk målades hela magasinet! Ur svenska hjärtans djup en gång en samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram! Kungafjäskets Höga visa


Frågan om någon är religiös eller homosexuell ”på riktigt” öppnar för Migrationsdomstolars godtycke

Migrationsdomstolarna bedömer "trovärdigheten"

När personer som flytt till Sverige uppger asylgrunden religion eller sexuell läggning ska migrationsdomstolarna bedöma trovärdigheten; om personens övertygelse eller läggning är ”på riktigt”. Men bedömningarna görs ofta på oklara grunder och det kan i efterhand vara svårt att följa öähur domstolarna resonerat. Det visar en pågående granskning av 500 domar imigrationsdomstolarna som genomförs av forskare vid universiteten i Göteborg och Uppsala. Till exempel bör en person som säger sig vara homosexuell kunna redogöra för exakt när den blev homosexuell, sina känslor inför den sexuella identiteten, under vilka omständigheter personen upptäckte sin sexualitet,vilka som vet om det och hur sexualiteten visat sig för omgivningen. En person som säger sig vara kristen konvertit behöver ge detaljerade beskrivningar av bibelberättelser och kristna högtider och på motsvarande dfsätt kunna redogöra för när och hur personen kom att intressera sig för den nya religionen och varför. Det är inte självklart att en asylsökande kan redogöra för sådana detaljer, både på grund av ovana att tala om dessa frågor, men också då sökande inte vet vad som förväntas av dem i asylprocessen.  Därmed lämnas fältet fritt för godtycke.


Forskare:Migrationsdomstolen står inför "omöjliga" bedömningar – med fikonspråk döljer domstolar brister i utredningen

Om det är omöjliga bedömningar där sökanden ställs att redogöra för saker som i den egna kulturen utsätter en för våld och dessutom är mycket personliga och vidare gh både handläggarnas,domarnas, tolkarnas fördomar spelar in så blir bilden ett fullständigt godtycke i domstolshanteringen.  Detta förvärras av att  domarna måste avges och eftersom sökanden i princip skall ”styrka sin rätt” ger detta också utrymme för handläggarnas och domarnas privata tyckande.  Motiveringarna döljer  sedan med sitt fikonspråk hur bristfällig utredningen egentligen är!


OCH DU KAN ÄNDRA DETGENOM ATT GENOM ATT KONTAKTA DITT PARTIS GRUPPLEDARE  OCH KRÄV ÄNDRING  AV BESLUTET ATT PORTA RIGHT LIVELIHOOD AWARD FRÅNRIKSDAGEN SKRIV TILL

Ändra ett korkatbeslut – det är Svenska Folket som äger Riksdagen!

Talman Urban Ahlin (S) har fattat det obegripliga beslutet Att kasta ut Right Livelihood Award, även känt som "alternativa Nobelpriset", och att priset inte längre ska få delas ut i Riksdagen.  I 30 år har den religiöst och politiskt obundne Right Livelihood Award-stiftelsen delat ut pris till personer som arbetar för fred, miljö och social rättvisa. Men nu ska alltså ceremonin inte längre få hållas i riksdagen. Men Urban Ahlins korkade beslut  kan stoppas genom att riksdagsstyrelsen vid sammanträdet den 8 juni ändrar talmannens beslut om Urban Ahlin inte själv dessförinnan ändrar sig,


Urban Ahlin skämmer ut Sveriges Riksdag och talmansämbetet

 Urban Ahlin motiverar sitt beslut med att Riksdagen inte är någon ”konferensanläggning” och påstår att ”det är helt enkelt lokalbrist”-  Det skiner igenom som dålig advokatyr och svepskäl.   Priset ger  för Sverige prestige såsom ett land som värnar om Mänskliga rättigheter, Demokrati och Social rättvisa, varför talmansbeslutet är skam för ämbetet.  Genom att det delas ut i Riksdagens lokaler har det en officiell prägel och också förlänat pristagarna, som ofta varit förföljda i sina hemländer, en okränkbarhet att vara ” untouchable” och alltså inte kunnat skadas av makthavare. Detta riskerar nu att upphöra genom Ahlins obegripliga beslut.  Man undrar vad det är talmannen inte vill stödja? Svenska kyrkan skriver på sin hemsida ”Right Livelihood Award Stiftelsen hedrar och stödjer människor som hittar praktiska lösningar på jordens och mänsklighetens stora problem. Det kan handla om insatser inom social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred, rätten till mat och hållbar utveckling – precis de frågor som Svenska kyrkan kämpar med runt omi världen!”  Aftonbladet skriver Stoppa talmannens obegripliga beslut. Företrädare för S, M, MP, L och V skriver i SvD Fel att Riksdagen portar RightLivelihoodpriset.  Advokatsamfundet mfl protesterar Alternativa Nobelpriset riskerar att nedgraderas.   


De borgerliga tidningarna skrev om Sahlin och Romson

DN om Mona Sahlins saliga röra och om Från Kaplan till Romson. SvDskriver om Ska MP lämna regeringen, om turbulensen i MP(Det är Batras våta dröm)   och Sahlin svek den sekulära staten.  Expressen skriver Känn ingen sorg för miljöpartiet.  Inte ens den spetsiga Alice hjkTeodorescus GP kommer på att skriva om något annat än att Miljöpartiet har inte lärt sig någonting. Sydsvenskan skriverSahlins slarv är obegripligt, avgången beklaglig men oundviklig  och Gröna grodor inget kan stoppa dem.

Per T. Olsson: En samladbedömning- Mest beklämmande är signalerna från Miljöpartiet   Men den samlade borgerliga gfpressen har inte ett enda ledarstick och inte heller Sydsvenskans husfilosof  PerTe har lyckats klämma ur sig en enda kommentar till det som övriga Sverige tyckt var anmärkningsvärt, ja chockerande, nämligen


..och var tysta om Wallenbergs, Bonniers, Savéns och Belfrages miljardmygel

 • ·       10 maj skriver AB i ledare: De svinrika förstör tilliten i samhälle . Närmare 70 procent av svenskarna kan tänka sig att betala högre skatt, om man vet säkert att pengarna går till välfärden.  Men lkde s.k. panamadokumenten ut visar att uppemot 500 svenskar har startat brevlådeföretag för att undvika skatten och storbanken Nordea har haft en särskild roll i att underlätta för sina kunder att göra skumraskaffärer. Där hittar vi entreprenörer, företagsledare,direktörer och finansmän. 
 • ·       17 maj skriver man på AB debatt: Det är dags attde rika betalar tillbaka.  9 800 superrika har  gjort så kallad självrättelse och slipper nu undan all påföljd:  Där återfinns prinsessan Marianne Bernadotte och finansmannen Peter Wallenberg, Karl-Adam Bonnier,styrelseproffset Anders Igel, känd från Telia Sonera, Frank Belfrage som var Carl Bildts kabinettssekreterare på UD och Walburga Habsburg Douglas, moderat riksdagsledamot och barnbarn till den siste österrikiska kejsaren. 

Mycket vill ha mer –det är därför man snyltar på samhället

Dessa rika lever gott men fuskar ändå och smiter från öoskatt,dvs den intäkt som också skall betala deras egen välfärd. Kan man tänka sig värre omoraliska snyltare.  Behöver rika Wallenbergs verkligen hålla på med avancerad skatteplanering – naturligtvis inte men mycket vill ha mer , även om det sker på de solidariska samhällsmedborgares bekostnad.  Allt detta är naturligtvis allvarligt då det skapar brist i täckning av välfärdsutgifterna men också underminerar skattemoralen i hela samhället.  Enligt Skatteverkets senaste uppskattning är det drygt sju miljarder kronor varje år. Räknar man med bolagens skatteflykt iden internationella skatteflykten stiger den opborttrixade skatten till 46miljarder kronor varje år  Bara de sju  miljarder som försvinner årligen skulle räcka till.

 • ·       19 000 undersköterskor i äldreomsorgen, eller
 •  skolgång för 76 000 mellanstadieelever, med alltinräknat - lärare, lokaler, skolböcker och lunch eller
 •  tre gånger mer än kostnaden för hela elevhälsanmed landets alla skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer eller
 •   kostnaden för kustbevakningen med dess 23kuststationer, fartyg, flygplan och personal. Och fem hela kustbevakningartill.

De 46 miljarderna är mer än statens årliga upplåningsbehov(2015 32 MKR). Detta är ekonomisk terror den allra värsta formen av snyltning:  Wallenberg, Bonnier och övriga i gänget!


... men det mest allvarliga är att dessa fuskare får tyst samtycke av borgerliga media

uiSom framgår Av ovanstående så framgår det att DNs Wolodarski,Tove Lifvendahls SvD, Alice Teodorescus GP. Heidi Avellans Sydsvenskan  och Mattssons Expressen sitter i sina ägares  knä och naturligtvis inte kan skriva om Wallenberg, Bonnier och de andra snyltarna.  Den enda förklaringen till denna chockerande tystnad är hänsyn till ägarna eller deras vänner bland snyltarna.  Frånvaron av fördömande blir i praktiken ett rungande tyst medgivande av samlade borgerliga media.  Detta är i sin tur så allvarligt att man kan ifrågasätta dessa medias uppgift i vårt demokratiskt kjsamhälle .  Och vad är det för pressfrihet som låter sig självcensureras genom ideologiska band mellan borgerliga media och de rika och besuttna, så att man t.o.m. förtiger systematisk brottslighet.  Just på den kanten har man ordat stort om tiggare och förbud men tiger om snyltning av en omfattning som allvarligt  snedställt alla tankar om samhällelig rättvisa, ett klart brott mot samhällskontraktet.


Man kan tvingas under extrema omständigheter frångå sin grundideologi

Den 21 juni ska riksdagen ta beslut om en tidsbegränsad lag som skärper reglerna för uppehållstillstånd på en rad punkter, bl.a. tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta regler för anhöriginvandring, striktare bedömning vid synnerligen ömmande omständigheter. Lagen ska gälla i tre år och ska träda i kraft 20 juli. Det uttalade syftet är klatt få ner antalet asylsökande till Sverige. Detta syfte kan man, som vännerna inom Miljöpartiet med tårar och uttryck som skitförslag, tvingas acceptera under extrema omständigheter.  Och jag kritiserar inte regeringen för att man anser detta läge nått, då det finns ett behov att skapa ett andrum i svenskt flyktingmottagande. Man kan behöva minska antalet personer som söker asyl i Sverige så att centrala samhällsfunktioner inte utsätts för en alltför stor belastning. Vidare måste man beakta att den aktuella situationen inte utvecklas till ett hot mot allmän ordning ch säkerhet.  Naturligtvis är det angeläget att undvika allt detta.


Strider motbarnkonventionen och oproportionerligt i förhållande till syftet

Men när reglerna i remiss bedöms av Barnombudsmannen direkt strida mot den av Sverige antagna Barnkonventionen på en rad  punkter och de föreslagna åtgärderna inte anses proportionerliga i förhållande till lagens syfte då måste kjman ta sig en funderare. Vid närmare läsning finner jag att det uppstår konflikt mellan mitt medlemskap i Socialdemokratiska Partiet och mitt lika helhjärtade medlemskap i Rädda Barnen.  Och om partiet avviker från Barnkonventionen så väljer jag utan tvekan att rädda barnen och ställa mig på deras sida. Detta innebär ölinte alls att jag avsäger mig mitt medlemskap i SAP,tvärtom anser jag det ännu viktigare nu för att driva linjen:

 

Nej Morgan Johansson och Anders Ygeman, kom tillbaka med något som inte drabbar världens ghbarn

I enlighet med  Barnombudsmannens yttrande anser jag att

 • ·       barn och barnfamiljer bör helt undantas från den föreslagna tillfälliga lagen, och närmare bestämt bör
 •  förslaget att införa en ny lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige inte införas, såvitt de berör barn,
 • förslaget om att uppehållstillstånd inte ska beviljas för övriga skyddsbehövande inte bör införas, såvitt det berör barn,
 •  förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingarayoch alternativt skyddsbehövande inte införas, såvitt det berör barn,
 •  även övriga förslag inte införas, såvitt detberör barn; därvid särskilt upprörande är minskningen av möjlighet till familjeåterförening

Jag manar alltså till uppror och vädjar till er att verka för att förslaget  återförvisas till regeringen med begäran att lagtexten ändras så att Barnkonventionen respekteras.


Bo Widegren, medlem i Ystad arbetarekommunoch i Rädda Barnen

 


Hade jobb men det var sökt på fel sätt

I Migrationsverkets lokaler i Malmö väntar Syed Latif. Migrationsdomstolen har slagit fast att han inte får arbets- och uppehållstillstånd och att han därför skall utvisas till Bangladesh  Bakgrunden är följande: För att få arbetstillstånd i Sverige måste det gå att bevisa att den hjlediga tjänsten varit synlig för alla inom EU, eftersom Syed Latif är icke EU-medborgare. Hade jobbet varit utannonserat på Arbetsförmedlingens sajt så hade problemet varit löst, eftersom den då också hade varit synlig i europeiska jobbportalen Eures. Regelverket tillåter också andra sajter så länge personen kan bevisa att tjänsten varit synlig - något som Migrationsdomstolen anser att Syed Latif inte lyckats med trots att han sökte jobbet via världens största jobbförmedlingssajt LinkedIn .  Därför får han inget uppehållstillstånd och utvisas.


Korkat formalistiskt

Den 36-årige mannen som studerat och jobbat i Sverige i 6 år vill fortsätta att jobba på Rias kassakontor. Ett jobb Syed Latif fick efter att det annonserats ut via det digitala globala nätverket Linkedin .  Han har också drivit ett språkcafé.  En rad borgerliga politiker, med vilka jag inte  i övrigt sympatiserar, har framhållit att sådan ensidig byråkrati som detta förlänar migrationspolitiken omdömet att den är korkat formalistisk .  Saken har uppmärksammats även av Svenskt näringsliv  och SvD Låt Syed Latif stanna!


Sakfel Morgan! Detta fall är inte "precis som alla andra".

Detta kommenterar Morgan Johansson på följande sätt hyunder hänvisning till gällande EU-regler:” Sverige har väldigt liberala regler för arbetskraftsinvandring. Då får han åka hem och söka därifrån, precis som för alla andra”  .  Sakfel Morgan, detta fall är ju inte ”precis som alla andra” eftersom Syed hela 6 år i Sverige försörjt sig på ett jobb som varit utannonserat på en sajt som är spridd över hela världen. Det är klart att Sverige måste följa EU-regler.  Men var finns Morgans förståelse för att vanliga människor i detta fall slår sig för pannan och tycker att de formalistiska reglerna är felaktiga? Och i detta fall omänskliga?


Socialdemokrati bör inte förknippas med kallsinnighet och byråkratisk formalism


Till min sorg har jag också funnit att endast ledande politiker bland miljöpartister beklagat att den strängare migrationspolitiken är betingad av överbelastning av våra sociala klsystem. En stränghet som egentligen inte överensstämmer med vårt solidariska tänkande.  Var är den socialdemokratiska grundsynen? Och var är is i magen inför påfrestningar? Vad bli det av vår internationella solidaritet: Vill Morgan göra något mer än att uttala ordet "systemkollaps"?; en ”systemkollaps” som analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte beskriver som en kollaps av systemen


Förlåt Syed Latif för att vi utvisar dig!

 Än en gång jag kritiserar inte fattade regeringsbeslut. Men saknar mer varm solidaritet hos ledande Socialdemokrater, när man för väljarna förklarar bakgrunden till vad man beslutar och säger. Jag vill inte att Socialdemokrati skall förknippas med omänsklighet och byråkratisk formalism. Jag instämmer i Kvällspostens rubrik:  Förlåt Syed Latif för att vi utvisar dig! 


Jan Myrdal sluta kränka förnuft och känsla - dina åsikter är homofoba!

Jan Myrdal, du firar din 90 års ålder med att fortfarande förneka Pol Pot-regimens folkmord på miljontals medborgare i Kambodja i den nyss sända bosöndagsintervjun i Sveriges Radio  och genom att i Aftonbladet skriva att ”Jag kunde varit bög” eftersom du runkat tillsammans med manliga kamrater och sjungit om att ”runka kuk och knulla luder” (det sistnämnda förefaller mansgrisigt, men inte särskilt bögigt). Du är emellertid trygg i din heterosexualitet ”vi har våra liv och våra knull och är lyckliga med dem”. Samtidigt är hjdu generös i det att homosexuella ”får gärna ha sitt eget sorts liv och plats för sina utlösningar”.  Jag beklagar att din heterosexuella förbindelse är så torftig att den enbart rör sig om lyckliga knull,

men det ger dig ingen rätt uttala dig föraktfullt om homosexuella relationer. I din arrogans faller du tillbaka på den vanliga schablonen att homosexuella bara är sexuella. Och visst är sexualitet en viktig del i  dfrelationer men sedan 1996 gäller partnerskapslagen och 2009 är samkönade äktenskap lagfäst i Giftermålsbalken; även om du tillsammans med papister och andra religiösa fundamentalister var motståndare i kampanjen Bevara öäÄktenskapet (heterosexuellt).

 

Homosexuella par är kärlek och familj, alltså mycket mer än en ”plats för utlösning”

 Du tycks inte ha fattat att man genom lagstiftningen velat öppna möjligheten för två personer av samma kön gyatt älska varandra, bilda familj och hem och få denna kärleksförbindelse erkänd och skyddad på samma sätt som en heterosexuell  familj;  det är denna befrielse vi homosexuella sökt, nämligen att jag  skall vara en demokratiskt jämställd medborgare med rätt att nbgifta mig och bilda familj med den jag älskar.  Jag rekommenderar parlamentsledamoten Maurice Williamson's regnbågstal på Youtube, när New Zeelands riksdag röstade igenom samkönade äktenskap . Det är skamligt när  du kallar  min mer än trettioåriga förbindelse med en underbar man, som 1996 blev partnerskap och 2009 äktenskap, löför en ”plats för  utlösning”. Vet hut, gamla träskalle!

 

Homosexuella par har samma varaktighet som heterorelationer

 Dessutom är jag är inte ensam i denna lyckliga belägenhet, bara i min bekantskapskrets återfinns lika många lyckliga homo- som heteropar; du lever tydligen kvar i din föreställning att våra relationer är sämre när det gäller varaktighet och partnerbyte som du skriver om i Svd "kalla mig     mkgärna heteronormativ".  Men   du nöjer dig inte med föraktet mot samkönade äktenskap.  Du tycker att vi skall smyga med vår homosexualitet och inte ”hojta om homosexuell befrielse” – hur nu detta kan beröra dig illa att någon söker rättelse av ett samhällsförtryck är en gåta.  Men eftersom vi homosexuella är i minoritet så bör vi lotydligen vara ödmjuka och smyga med vår homosexuella läggning. ”Med sina kring tio procent kan homosexuella inte begära att den stora heterosexuella majoriteten skall anpassa oss alltför mycket och lämna dem mer allmän plats än deras antal berättigar dem till”, m.a.o. tillbaka till garderoben. Som heterosexuell ser du lkl inte hur heterosexualitet är massivt dominerande i kultur och samhälle och att de små homosexuella inslagen knappast ens når upp till de av dig angivna 10 procenten, m.a.o. är du inte bara fördomsfull utan blind och döv i dina försök till samhällsanalys. Du låter också starkt provocerad av att homosexuella överhuvudtaget tar plats i samhället och skriver i ett utnämningsärende där en homosexuell sökt en tjänst  att ”befordringsvägen…går ujgenom ändtarmen”! Detta ditt språkbruk är avslöjande.

 

Kanske inte böghatare , men gnällig homofob

Du säger att detta inte innebär att du och dina gelikar är böghatare. Kanske, men åsikterna är förtryckande, föraktfulla och odemokratiska.  Att du sedan börjar tugga fradga nät du talar om populära gayparader och officiell hbtq-certifiering och har fantasier om att detta är CIA och MOMA inspirerat och att homosexuella skulle medverka till att State departement ölskulle få kontroll över Sverige, då har vi definitivt lämnat verkligheten och hamnat i dina politiska fantasier, lika vettlösa som förnekandet av Pol Pots folkmord..   Din slutreplik befäster hallucinationen:” Men bögars knull och abstrakt konst har naturligtvis sitt värde för de inblandade även om State departement söker utnyttja dem”.Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM