TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Frågan om någon är religiös eller homosexuell ”på riktigt” öppnar för Migrationsdomstolars godtycke

Migrationsdomstolarna bedömer "trovärdigheten"

När personer som flytt till Sverige uppger asylgrunden religion eller sexuell läggning ska migrationsdomstolarna bedöma trovärdigheten; om personens övertygelse eller läggning är ”på riktigt”. Men bedömningarna görs ofta på oklara grunder och det kan i efterhand vara svårt att följa öähur domstolarna resonerat. Det visar en pågående granskning av 500 domar imigrationsdomstolarna som genomförs av forskare vid universiteten i Göteborg och Uppsala. Till exempel bör en person som säger sig vara homosexuell kunna redogöra för exakt när den blev homosexuell, sina känslor inför den sexuella identiteten, under vilka omständigheter personen upptäckte sin sexualitet,vilka som vet om det och hur sexualiteten visat sig för omgivningen. En person som säger sig vara kristen konvertit behöver ge detaljerade beskrivningar av bibelberättelser och kristna högtider och på motsvarande dfsätt kunna redogöra för när och hur personen kom att intressera sig för den nya religionen och varför. Det är inte självklart att en asylsökande kan redogöra för sådana detaljer, både på grund av ovana att tala om dessa frågor, men också då sökande inte vet vad som förväntas av dem i asylprocessen.  Därmed lämnas fältet fritt för godtycke.


Forskare:Migrationsdomstolen står inför "omöjliga" bedömningar – med fikonspråk döljer domstolar brister i utredningen

Om det är omöjliga bedömningar där sökanden ställs att redogöra för saker som i den egna kulturen utsätter en för våld och dessutom är mycket personliga och vidare gh både handläggarnas,domarnas, tolkarnas fördomar spelar in så blir bilden ett fullständigt godtycke i domstolshanteringen.  Detta förvärras av att  domarna måste avges och eftersom sökanden i princip skall ”styrka sin rätt” ger detta också utrymme för handläggarnas och domarnas privata tyckande.  Motiveringarna döljer  sedan med sitt fikonspråk hur bristfällig utredningen egentligen är!


OCH DU KAN ÄNDRA DETGENOM ATT GENOM ATT KONTAKTA DITT PARTIS GRUPPLEDARE  OCH KRÄV ÄNDRING  AV BESLUTET ATT PORTA RIGHT LIVELIHOOD AWARD FRÅNRIKSDAGEN SKRIV TILL

Ändra ett korkatbeslut – det är Svenska Folket som äger Riksdagen!

Talman Urban Ahlin (S) har fattat det obegripliga beslutet Att kasta ut Right Livelihood Award, även känt som "alternativa Nobelpriset", och att priset inte längre ska få delas ut i Riksdagen.  I 30 år har den religiöst och politiskt obundne Right Livelihood Award-stiftelsen delat ut pris till personer som arbetar för fred, miljö och social rättvisa. Men nu ska alltså ceremonin inte längre få hållas i riksdagen. Men Urban Ahlins korkade beslut  kan stoppas genom att riksdagsstyrelsen vid sammanträdet den 8 juni ändrar talmannens beslut om Urban Ahlin inte själv dessförinnan ändrar sig,


Urban Ahlin skämmer ut Sveriges Riksdag och talmansämbetet

 Urban Ahlin motiverar sitt beslut med att Riksdagen inte är någon ”konferensanläggning” och påstår att ”det är helt enkelt lokalbrist”-  Det skiner igenom som dålig advokatyr och svepskäl.   Priset ger  för Sverige prestige såsom ett land som värnar om Mänskliga rättigheter, Demokrati och Social rättvisa, varför talmansbeslutet är skam för ämbetet.  Genom att det delas ut i Riksdagens lokaler har det en officiell prägel och också förlänat pristagarna, som ofta varit förföljda i sina hemländer, en okränkbarhet att vara ” untouchable” och alltså inte kunnat skadas av makthavare. Detta riskerar nu att upphöra genom Ahlins obegripliga beslut.  Man undrar vad det är talmannen inte vill stödja? Svenska kyrkan skriver på sin hemsida ”Right Livelihood Award Stiftelsen hedrar och stödjer människor som hittar praktiska lösningar på jordens och mänsklighetens stora problem. Det kan handla om insatser inom social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred, rätten till mat och hållbar utveckling – precis de frågor som Svenska kyrkan kämpar med runt omi världen!”  Aftonbladet skriver Stoppa talmannens obegripliga beslut. Företrädare för S, M, MP, L och V skriver i SvD Fel att Riksdagen portar RightLivelihoodpriset.  Advokatsamfundet mfl protesterar Alternativa Nobelpriset riskerar att nedgraderas.   


De borgerliga tidningarna skrev om Sahlin och Romson

DN om Mona Sahlins saliga röra och om Från Kaplan till Romson. SvDskriver om Ska MP lämna regeringen, om turbulensen i MP(Det är Batras våta dröm)   och Sahlin svek den sekulära staten.  Expressen skriver Känn ingen sorg för miljöpartiet.  Inte ens den spetsiga Alice hjkTeodorescus GP kommer på att skriva om något annat än att Miljöpartiet har inte lärt sig någonting. Sydsvenskan skriverSahlins slarv är obegripligt, avgången beklaglig men oundviklig  och Gröna grodor inget kan stoppa dem.

Per T. Olsson: En samladbedömning- Mest beklämmande är signalerna från Miljöpartiet   Men den samlade borgerliga gfpressen har inte ett enda ledarstick och inte heller Sydsvenskans husfilosof  PerTe har lyckats klämma ur sig en enda kommentar till det som övriga Sverige tyckt var anmärkningsvärt, ja chockerande, nämligen


..och var tysta om Wallenbergs, Bonniers, Savéns och Belfrages miljardmygel

 • ·       10 maj skriver AB i ledare: De svinrika förstör tilliten i samhälle . Närmare 70 procent av svenskarna kan tänka sig att betala högre skatt, om man vet säkert att pengarna går till välfärden.  Men lkde s.k. panamadokumenten ut visar att uppemot 500 svenskar har startat brevlådeföretag för att undvika skatten och storbanken Nordea har haft en särskild roll i att underlätta för sina kunder att göra skumraskaffärer. Där hittar vi entreprenörer, företagsledare,direktörer och finansmän. 
 • ·       17 maj skriver man på AB debatt: Det är dags attde rika betalar tillbaka.  9 800 superrika har  gjort så kallad självrättelse och slipper nu undan all påföljd:  Där återfinns prinsessan Marianne Bernadotte och finansmannen Peter Wallenberg, Karl-Adam Bonnier,styrelseproffset Anders Igel, känd från Telia Sonera, Frank Belfrage som var Carl Bildts kabinettssekreterare på UD och Walburga Habsburg Douglas, moderat riksdagsledamot och barnbarn till den siste österrikiska kejsaren. 

Mycket vill ha mer –det är därför man snyltar på samhället

Dessa rika lever gott men fuskar ändå och smiter från öoskatt,dvs den intäkt som också skall betala deras egen välfärd. Kan man tänka sig värre omoraliska snyltare.  Behöver rika Wallenbergs verkligen hålla på med avancerad skatteplanering – naturligtvis inte men mycket vill ha mer , även om det sker på de solidariska samhällsmedborgares bekostnad.  Allt detta är naturligtvis allvarligt då det skapar brist i täckning av välfärdsutgifterna men också underminerar skattemoralen i hela samhället.  Enligt Skatteverkets senaste uppskattning är det drygt sju miljarder kronor varje år. Räknar man med bolagens skatteflykt iden internationella skatteflykten stiger den opborttrixade skatten till 46miljarder kronor varje år  Bara de sju  miljarder som försvinner årligen skulle räcka till.

 • ·       19 000 undersköterskor i äldreomsorgen, eller
 •  skolgång för 76 000 mellanstadieelever, med alltinräknat - lärare, lokaler, skolböcker och lunch eller
 •  tre gånger mer än kostnaden för hela elevhälsanmed landets alla skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer eller
 •   kostnaden för kustbevakningen med dess 23kuststationer, fartyg, flygplan och personal. Och fem hela kustbevakningartill.

De 46 miljarderna är mer än statens årliga upplåningsbehov(2015 32 MKR). Detta är ekonomisk terror den allra värsta formen av snyltning:  Wallenberg, Bonnier och övriga i gänget!


... men det mest allvarliga är att dessa fuskare får tyst samtycke av borgerliga media

uiSom framgår Av ovanstående så framgår det att DNs Wolodarski,Tove Lifvendahls SvD, Alice Teodorescus GP. Heidi Avellans Sydsvenskan  och Mattssons Expressen sitter i sina ägares  knä och naturligtvis inte kan skriva om Wallenberg, Bonnier och de andra snyltarna.  Den enda förklaringen till denna chockerande tystnad är hänsyn till ägarna eller deras vänner bland snyltarna.  Frånvaron av fördömande blir i praktiken ett rungande tyst medgivande av samlade borgerliga media.  Detta är i sin tur så allvarligt att man kan ifrågasätta dessa medias uppgift i vårt demokratiskt kjsamhälle .  Och vad är det för pressfrihet som låter sig självcensureras genom ideologiska band mellan borgerliga media och de rika och besuttna, så att man t.o.m. förtiger systematisk brottslighet.  Just på den kanten har man ordat stort om tiggare och förbud men tiger om snyltning av en omfattning som allvarligt  snedställt alla tankar om samhällelig rättvisa, ett klart brott mot samhällskontraktet.


Man kan tvingas under extrema omständigheter frångå sin grundideologi

Den 21 juni ska riksdagen ta beslut om en tidsbegränsad lag som skärper reglerna för uppehållstillstånd på en rad punkter, bl.a. tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta regler för anhöriginvandring, striktare bedömning vid synnerligen ömmande omständigheter. Lagen ska gälla i tre år och ska träda i kraft 20 juli. Det uttalade syftet är klatt få ner antalet asylsökande till Sverige. Detta syfte kan man, som vännerna inom Miljöpartiet med tårar och uttryck som skitförslag, tvingas acceptera under extrema omständigheter.  Och jag kritiserar inte regeringen för att man anser detta läge nått, då det finns ett behov att skapa ett andrum i svenskt flyktingmottagande. Man kan behöva minska antalet personer som söker asyl i Sverige så att centrala samhällsfunktioner inte utsätts för en alltför stor belastning. Vidare måste man beakta att den aktuella situationen inte utvecklas till ett hot mot allmän ordning ch säkerhet.  Naturligtvis är det angeläget att undvika allt detta.


Strider motbarnkonventionen och oproportionerligt i förhållande till syftet

Men när reglerna i remiss bedöms av Barnombudsmannen direkt strida mot den av Sverige antagna Barnkonventionen på en rad  punkter och de föreslagna åtgärderna inte anses proportionerliga i förhållande till lagens syfte då måste kjman ta sig en funderare. Vid närmare läsning finner jag att det uppstår konflikt mellan mitt medlemskap i Socialdemokratiska Partiet och mitt lika helhjärtade medlemskap i Rädda Barnen.  Och om partiet avviker från Barnkonventionen så väljer jag utan tvekan att rädda barnen och ställa mig på deras sida. Detta innebär ölinte alls att jag avsäger mig mitt medlemskap i SAP,tvärtom anser jag det ännu viktigare nu för att driva linjen:

 

Nej Morgan Johansson och Anders Ygeman, kom tillbaka med något som inte drabbar världens ghbarn

I enlighet med  Barnombudsmannens yttrande anser jag att

 • ·       barn och barnfamiljer bör helt undantas från den föreslagna tillfälliga lagen, och närmare bestämt bör
 •  förslaget att införa en ny lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige inte införas, såvitt de berör barn,
 • förslaget om att uppehållstillstånd inte ska beviljas för övriga skyddsbehövande inte bör införas, såvitt det berör barn,
 •  förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingarayoch alternativt skyddsbehövande inte införas, såvitt det berör barn,
 •  även övriga förslag inte införas, såvitt detberör barn; därvid särskilt upprörande är minskningen av möjlighet till familjeåterförening

Jag manar alltså till uppror och vädjar till er att verka för att förslaget  återförvisas till regeringen med begäran att lagtexten ändras så att Barnkonventionen respekteras.


Bo Widegren, medlem i Ystad arbetarekommunoch i Rädda Barnen

 


Hade jobb men det var sökt på fel sätt

I Migrationsverkets lokaler i Malmö väntar Syed Latif. Migrationsdomstolen har slagit fast att han inte får arbets- och uppehållstillstånd och att han därför skall utvisas till Bangladesh  Bakgrunden är följande: För att få arbetstillstånd i Sverige måste det gå att bevisa att den hjlediga tjänsten varit synlig för alla inom EU, eftersom Syed Latif är icke EU-medborgare. Hade jobbet varit utannonserat på Arbetsförmedlingens sajt så hade problemet varit löst, eftersom den då också hade varit synlig i europeiska jobbportalen Eures. Regelverket tillåter också andra sajter så länge personen kan bevisa att tjänsten varit synlig - något som Migrationsdomstolen anser att Syed Latif inte lyckats med trots att han sökte jobbet via världens största jobbförmedlingssajt LinkedIn .  Därför får han inget uppehållstillstånd och utvisas.


Korkat formalistiskt

Den 36-årige mannen som studerat och jobbat i Sverige i 6 år vill fortsätta att jobba på Rias kassakontor. Ett jobb Syed Latif fick efter att det annonserats ut via det digitala globala nätverket Linkedin .  Han har också drivit ett språkcafé.  En rad borgerliga politiker, med vilka jag inte  i övrigt sympatiserar, har framhållit att sådan ensidig byråkrati som detta förlänar migrationspolitiken omdömet att den är korkat formalistisk .  Saken har uppmärksammats även av Svenskt näringsliv  och SvD Låt Syed Latif stanna!


Sakfel Morgan! Detta fall är inte "precis som alla andra".

Detta kommenterar Morgan Johansson på följande sätt hyunder hänvisning till gällande EU-regler:” Sverige har väldigt liberala regler för arbetskraftsinvandring. Då får han åka hem och söka därifrån, precis som för alla andra”  .  Sakfel Morgan, detta fall är ju inte ”precis som alla andra” eftersom Syed hela 6 år i Sverige försörjt sig på ett jobb som varit utannonserat på en sajt som är spridd över hela världen. Det är klart att Sverige måste följa EU-regler.  Men var finns Morgans förståelse för att vanliga människor i detta fall slår sig för pannan och tycker att de formalistiska reglerna är felaktiga? Och i detta fall omänskliga?


Socialdemokrati bör inte förknippas med kallsinnighet och byråkratisk formalism


Till min sorg har jag också funnit att endast ledande politiker bland miljöpartister beklagat att den strängare migrationspolitiken är betingad av överbelastning av våra sociala klsystem. En stränghet som egentligen inte överensstämmer med vårt solidariska tänkande.  Var är den socialdemokratiska grundsynen? Och var är is i magen inför påfrestningar? Vad bli det av vår internationella solidaritet: Vill Morgan göra något mer än att uttala ordet "systemkollaps"?; en ”systemkollaps” som analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte beskriver som en kollaps av systemen


Förlåt Syed Latif för att vi utvisar dig!

 Än en gång jag kritiserar inte fattade regeringsbeslut. Men saknar mer varm solidaritet hos ledande Socialdemokrater, när man för väljarna förklarar bakgrunden till vad man beslutar och säger. Jag vill inte att Socialdemokrati skall förknippas med omänsklighet och byråkratisk formalism. Jag instämmer i Kvällspostens rubrik:  Förlåt Syed Latif för att vi utvisar dig! 


Jan Myrdal sluta kränka förnuft och känsla - dina åsikter är homofoba!

Jan Myrdal, du firar din 90 års ålder med att fortfarande förneka Pol Pot-regimens folkmord på miljontals medborgare i Kambodja i den nyss sända bosöndagsintervjun i Sveriges Radio  och genom att i Aftonbladet skriva att ”Jag kunde varit bög” eftersom du runkat tillsammans med manliga kamrater och sjungit om att ”runka kuk och knulla luder” (det sistnämnda förefaller mansgrisigt, men inte särskilt bögigt). Du är emellertid trygg i din heterosexualitet ”vi har våra liv och våra knull och är lyckliga med dem”. Samtidigt är hjdu generös i det att homosexuella ”får gärna ha sitt eget sorts liv och plats för sina utlösningar”.  Jag beklagar att din heterosexuella förbindelse är så torftig att den enbart rör sig om lyckliga knull,

men det ger dig ingen rätt uttala dig föraktfullt om homosexuella relationer. I din arrogans faller du tillbaka på den vanliga schablonen att homosexuella bara är sexuella. Och visst är sexualitet en viktig del i  dfrelationer men sedan 1996 gäller partnerskapslagen och 2009 är samkönade äktenskap lagfäst i Giftermålsbalken; även om du tillsammans med papister och andra religiösa fundamentalister var motståndare i kampanjen Bevara öäÄktenskapet (heterosexuellt).

 

Homosexuella par är kärlek och familj, alltså mycket mer än en ”plats för utlösning”

 Du tycks inte ha fattat att man genom lagstiftningen velat öppna möjligheten för två personer av samma kön gyatt älska varandra, bilda familj och hem och få denna kärleksförbindelse erkänd och skyddad på samma sätt som en heterosexuell  familj;  det är denna befrielse vi homosexuella sökt, nämligen att jag  skall vara en demokratiskt jämställd medborgare med rätt att nbgifta mig och bilda familj med den jag älskar.  Jag rekommenderar parlamentsledamoten Maurice Williamson's regnbågstal på Youtube, när New Zeelands riksdag röstade igenom samkönade äktenskap . Det är skamligt när  du kallar  min mer än trettioåriga förbindelse med en underbar man, som 1996 blev partnerskap och 2009 äktenskap, löför en ”plats för  utlösning”. Vet hut, gamla träskalle!

 

Homosexuella par har samma varaktighet som heterorelationer

 Dessutom är jag är inte ensam i denna lyckliga belägenhet, bara i min bekantskapskrets återfinns lika många lyckliga homo- som heteropar; du lever tydligen kvar i din föreställning att våra relationer är sämre när det gäller varaktighet och partnerbyte som du skriver om i Svd "kalla mig     mkgärna heteronormativ".  Men   du nöjer dig inte med föraktet mot samkönade äktenskap.  Du tycker att vi skall smyga med vår homosexualitet och inte ”hojta om homosexuell befrielse” – hur nu detta kan beröra dig illa att någon söker rättelse av ett samhällsförtryck är en gåta.  Men eftersom vi homosexuella är i minoritet så bör vi lotydligen vara ödmjuka och smyga med vår homosexuella läggning. ”Med sina kring tio procent kan homosexuella inte begära att den stora heterosexuella majoriteten skall anpassa oss alltför mycket och lämna dem mer allmän plats än deras antal berättigar dem till”, m.a.o. tillbaka till garderoben. Som heterosexuell ser du lkl inte hur heterosexualitet är massivt dominerande i kultur och samhälle och att de små homosexuella inslagen knappast ens når upp till de av dig angivna 10 procenten, m.a.o. är du inte bara fördomsfull utan blind och döv i dina försök till samhällsanalys. Du låter också starkt provocerad av att homosexuella överhuvudtaget tar plats i samhället och skriver i ett utnämningsärende där en homosexuell sökt en tjänst  att ”befordringsvägen…går ujgenom ändtarmen”! Detta ditt språkbruk är avslöjande.

 

Kanske inte böghatare , men gnällig homofob

Du säger att detta inte innebär att du och dina gelikar är böghatare. Kanske, men åsikterna är förtryckande, föraktfulla och odemokratiska.  Att du sedan börjar tugga fradga nät du talar om populära gayparader och officiell hbtq-certifiering och har fantasier om att detta är CIA och MOMA inspirerat och att homosexuella skulle medverka till att State departement ölskulle få kontroll över Sverige, då har vi definitivt lämnat verkligheten och hamnat i dina politiska fantasier, lika vettlösa som förnekandet av Pol Pots folkmord..   Din slutreplik befäster hallucinationen:” Men bögars knull och abstrakt konst har naturligtvis sitt värde för de inblandade även om State departement söker utnyttja dem”.Socialdemokratiska normen internationellt är ju just solidaritet.

I vårt partiprogram står det att vi Socialdemokrater med Internationell solidaritet menar  att stå upp för de mänskliga rättigheterna. S-studenterna utvecklar detta att vår vision är en värld som präglas av frihet, jämlikhet och internationell solidaritet. Arbetarrörelsen, som vi tillhör, är internationalistisk. Vår solidaritet känner inga landsgränser och vi bekämpar överallt nationalism och rasism. Vi arbetar för en värld utan gränser där alla har samma möjligheter och jämlika livsvillkor. Alla regler är skrivna för normala förhållanden.  Och få kritiserar regeringen för att man införde drastiska motåtgärder när migration, polis, social och förmedling av bostäder och arbete höll på att gå över styr och befattningshavare var slutkörda. Men det är brist på  is magen hos regeringsföreträdare när man  talar om systemkollaps och framförallt så har i vart fall jag inte hört talas om något arbete för att undanröja svagheter i våra system så att vi kan återgå till ordningen, dvs värn om asylrätten och internationell solidaritet.  Carl Stanleys om Systemkollaps .

 

Vad vill Morgan göra åt ”systemkollapsen” mer än att uttala ordet?

Redan de först åtgärderna att minska invandringen kändes för många till vänster som en sorg över innehållet i åtgärderna eftersom det stred mot vår internationella solidaritet och konsekvenserna för enskilda flyktingar framstod som brist på humanitet med människor i förtvivlad flykt från krig och elände, särskilt hjärtskärande var det att åtgärderna genom sin utformning kom att drabba barn.  Därför är det än mer sorgligt att ändring inte är på tal. Migrationsminister Morgan Johansson ser i ett dagsfärskt uttalande ingen anledning att ompröva regeringens politik nu när antalet asylsökande minskar. Människor på flykt måste söka asyl i andra länder. ”Våra system klarar inte av mer”, säger han.  Jag saknar fortfarande en förklaring om vad våra grundläggande värderingar är internationellt och humanitärt.  Jag hörde heller inte något om vad regeringen vill göra för B) att bygga ut svagheterna i systemen. Vad vill Morgan göra åt ”systemkollapsen” mer än att uttala ordet?  Jag förstår inte hur man kan säga A) utan att ha ens några planer för B).    


Stå överst på pallen

qw

Stenmark, Kalla, Gunde Svan, Zlatan, Kajsa Bergqvist, Björn Borg, Anja Pärson, Peter Forsberg, Carolina Klüft, Fredrik Ljungberg, Jenny Kallur ,  Stefan Holm, Hanna deMarklund,  Mats Sundin, Waldner m.fl. de har alla detta gemensamt att de bara vill stå överst på pallen.  Inte nog med mästarna utan Mästarnas Mästare.  Nog förgyller de för oss vanliga den dagliga lunken aqoch uppvisar enorma prestationer.  Man förstår att bakom allt ligger ett enormt arbete och man ser dem ofta i spurten grina illa för att få ut det där allra sista.  Och nog är det fint med alla dessa galor. Även om dessa också ger de kungliga swoch hela släpet av honoratiores ett tillfälle att snylta på uppmärksamheten, så är ju prestationerna verkligen värda att firas.  Det finns ju Nobelfesten, Polarpriset… Och alternativa priser som korrigerar de värsta felgreppen.  Energin i allt detta för samhället framåt och skänker        eddessutom fest och glädje även för oss vanliga.


Men varför är det så värdefullt att stå överst på pallen?

Jo överst på pallen är man ensam om man inte är ett vinnande lag.  Överst på pallen står ettan, något högre än tvåan och trean – överst på pallen är man bäst.  Det är ju tur för alla prispalls bestigare att det dxstora flertalet aldrig ens pretenderar på en pallplats.  Det är ju alla vi vanliga som motionsidrottar eller bara kollar från soffan in mästarprestationerna på TV. Det är ju vi som är samhället, som faktiskt ger dessa mästare ekonomisk möjlighet att utöva sin excellens.  Så tänker jag också när jag alltid läser  ETC    frhyeller Göran Greider, men bara ibland DNs Helmerson. Det är viktigt att vi vet att vi kan välja vilka vi menar skall stå överst på pallen.  Jag har därför oftast inte orkat följa Melodifestivalen eller Eurovisonen. 


ioEmellertid jätteviktigt vem som står på prispallenyu

Men 2014 hände ju detta märkliga att en homosexuell man såsom skäggig dam segrade trots Putins ogillande, Conchita Wurst med "Rise Like a Phoenix” och ett budskap mot fördomar.  2015 segrade Måns Zelmerlöw
med ”Heroes”, alluderande på att alla barn är världens

dchjältar.  Och i år är Sveriges bidrag en chosefri och anspråkslös 17-åring Frans Jeppsson Wall   ”If I were sorry”, en pojke som sprungen ur svensk mångfald med halva släkten från Nigeria.  Finns det en vidare mening med prispallen?  Eller kanske är det bara viktigt vem som står på den?      

 


Göran Greider: Vänstern, sättgränser!

Göran Greider skriver i dagens Aftonblad att vi måste sätta gränser i flyktingpolitiken. Han säger att han sedanlänge ”tappert försökt formulera en sådan men är genuint osäker på om detär möjligt” eftersom debatten är så extremt polariserad.  Vår tid är flyktingens tid. edDet ställer ossinför frågor där inga moraliska måttstockar tycks räcka till. Men ettasylsystem som principiellt sätter juridik över nationalstatliga, demokratiskaprocesser har visat sig göda rasism och högerextremism.  De självklara vänsterargumenten för engenerös flyktingpolitik, att det är en plikt att ta emot så många som möjligtÖPoch att immigration är en investering i framtiden, består. Idealismen påvänsterkanten är inte problemet, men den räcker inte…Samtidigt tycks regeringenoförmögen att förhålla sig intellektuellt till de åtgärder man vidtagit… intehört Löfven eller Romson formulera något sammanhängande och långsiktigt om hurde ser på migrationen. Vad KLbetyder mantrat ”andrum”? Har de ens tydligt erkäntatt tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) dramatiskt försämrar integrationen?

 

Borgarna försökerskapa Näringslivets våta dröm: Låglönesektor

Åsa Linderborg skrev i februari  Låga löner hotardemokratin. Man kan ha både goda och hjärtegoda skäl attvara för en generös invandring, men för Svenskt Näringsliv stavas drivkraftenökad profit.  98Borgerliga politiker ochopinionsbildare – både de som vill ha öppna gränser och de som vill stänga dem– sjunger med: ”Sänk trösklarna!” Sänkta trösklar betyder sänkta löner. 

En strid har seglat upp där borgarna beskyller regeringoch LO att motsätta sig regler för att invandrare skall få arbete.  Liberalen Erik Ullenhag går ut stort i endebattartikel och klumpar ihop SD, S och LO i allians – mot nya enkla jobb: Denallians som nu bildats mellan SD och S som blundar för den verkligaintegrationsutmaningen och vägrar sänka trösklarna in LKpå arbetsmarknadenriskerar att göra att politiken, i stället för att ta tillvara möjligheten somde människor som flytt hit är, skapar ett stort utanförskap.  Är det någon som kan hålla tillbaka en tåröver något så gripande?  Raimo Pärssinen(S) replikerar Du faller på eget grepp, Ullenhag. Ullenhagsartikel visar tydligt var den politiska skiljelinjen går i svensk politik. På ena sidan vill parter som Liberalerna användadet stora antalet nyanlända som förevändning för att driva ned löner ochavveckla den svenska modellen. På andra sidan vill den socialdemokratiskt leddaregeringen utveckla den svenska modellen genom JHinvesteringar i jobb, utbildningoch bostäder så att Sverige åter blir ett land med pålitlig välfärd, lågarbetslöshet och löner som går att leva på.

 

Vi måste tyvärrutgå från att övriga EU-länder säger nej.

Det har i EU fattats beslut att under 2015 fördela flyktingar på EU-medlemmarna, nusenast 160000.  Det hela har blivit enren flopp med fördelning av några hundra och besked från  bl.a. Ungern,Polen och Slovenien att man vägrar lyda beslutet.  Samtidigt börjar situationen i Grekland blikaotisk, då grannländerna vägrar att släppa flyktingar vidare in i Europa.   

Göran Greider säger att när regeringen förra åretkraftigt WSstramade åt migrationspolitiken kunde han inte annat än stödja den nyapolitiken. Ett flyktingmottagande som ihöstas snabbt nått rekordnivåer hade, om det fortsatt, antagligen tvingat denrödgröna regeringen att avgå med följd att en borgerlig regering tillträtt meden än hårdare migrationspolitik.   Ochinte bara det utan med en agenda att snabbt designa om Sverige till en snabbtväxande låglönesektor. Jag har själv på denna blogg skrivit liknandeflera  gånger, bl.a. Skall vi regera ivår demokrati måste vi också i det rådande läget vara beredda attkompromissa.

 

Åter till Göran Greider:Hur stora flyktingströmmar RFkan Sverige ta emot?

Hur stora flyktingströmmar kan Sverige ta emot utan attlandet faller ner i riktigt djup segregation och därmed permanentar xenofobi?Hur bör en liten EU-nation agera då flyktingmottagandet i EU intefungerar?  Går det överhuvudtaget attresonera om volymer utan att förråda humanismen?  En tredje linje i flyktingpolitiken kan intenöja sig med att ensidigt hänvisa till de mänskliga rättigheterna. Vi måstelära oss att – och kan önska något annat – att vi lever i nationalstat, men använda den såsom ett verktyg för fördelningspolitik. Måste vi till sist ställaoss frågan: Hur ska man till exempel se på idén att fixera en volym för hurmånga vi kan ta emot, men då en generös volym?  Om Sverige skulle sätta AFett tak på låt osssäga max 70 000 flyktingar per år skulle det innebära att asylrätten i FN:sflyktingkonvention urholkas. Samtidigt vore det med EU-mått en oerhört generösnivå och kanske en nivå som en majoritet av svenska folket skulle acceptera. Ettsådant system gör att permanenta uppehållstillstånd åter blir självklarasamtidigt som de folkvalda/väljarna återfår en större kontroll över frågan. GöranGreider slutar med: Jag vet inte om någon på vänsterkanten alls vågat diskuteradet och det är knappt jag själv vågar göra det.


Sverige har ratificerat Barnkonventionen, men räcker det?

Sverige har skrivit under Barnkonventionen.  Den borgerliga regeringen vägrade emellertid att upphöja konventionen till svensk lag.  FN:s barnrättskommittés asrekommenderar Sverige att gör detta.  Vi Socialdemokrater måste driva på regeringen att göra så. Barnrättskommittén anser att Sverige behöver förbättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser exempelvis följande:

 •     Barnkonventionen blir svensk lag.
 •  Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.
 • Alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.       sd
 • Utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
 • Förbjuda isolering av barn på institution
 •   Stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
 • ·Undersöka och åtgärda orsakerna till barnfattigdom.
 • Ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.
 •   Införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla dfbeslut och processer som rör barn, till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.
 • Ratificera tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

Den springande punkten är att göra konventionen till svensk lag

fgÄven om Sverige alltså ratificerat – godkänt – själva konventionen så innebär det inte att barnets skydd stärkts.  Jo, myndigheter och domstolar har skyldighet att i sina skäl påstå att man beaktat barnkonventionen och i bästa fall i skälen tala om varför man inte gjort som det står i barnkonventionen.  Exempelvis kan en utvisning av en förälder ske om andra rtskäl exempelvis brottslighet föreligger, då detta s.a.s. tar över barnkonventionens bestämmelse om att barnet har rätt till sina föräldrar.  Överhuvudtaget kan man undra över hur en utvisning av en familj med barn kan ske då utvisning helt uppenbart innefattar ett dråpslag mot den trygghet varje barn har rätt till och uppenbarligen är så långt från barnets bästa man kan lökomma.  Barn är alla under 18 år och när vi inte tar rimlig hänsyn till barnens väl – ja då gröper vi ur vår framtid.  Det handlar om barns hälsa, utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, lek, fritid, eget språk, kultur och identitet.


Barnkonventionen som svensk lag

Gör man om barnkonventionen till svensk lag skulle det inte bara innebära ett helt annat tänk i flyktingfrågan   åputan även på en rad andra områden. Det handlar om exempelvis barns rätt

 •     Vid skilsmässa
 •     Vid vräkning
 •   Domar mot någon av föräldrarna
 •   Till lek och fritidsmöjligheter
 •       Viss ekonomisk minimistandard

Det handlar inte om någon kravlös skyddad verksamhet.  Utan enbart att se till att ett barns krav på kjrespekt och trygghet tillgodoses.  Detta kan ibland behöva  bestå i undervisning om samhällets normer och hur demokrati fungerar.  Om vi bryr oss om barn så måste hela samhället inrikta sig på att bygga framtiden och alltså värna barnets rättigheter!  Det är dags att införliva barnkonventionen med svensk rätt.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM