TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

1-maj firande 2011 i Vaggeryd


OBS !  klicka på bilden nedan och se en 3,5 min video från 1-maj 2011

1-maj demonstrationståg i Vaggeryd 2011 - klicka på bilden och se video på 3,5 minuter
Carina Ödebrink ordf för S i Vaggeryds Kommun hälsar välkommen till 1-maj firandet 2011 i Vaggeryds Folkets Hus

 

Carina Ödebrink ordförande för S i Vaggeryds kommun hälsade alla välkomna till årets första maj firande i Vaggeryds Folkets Hus. Särskilt hälsades året huvudtalare Matilda Ernkrans välkommen

 

Carina Ödebrink inledningstal.

Jämlikhet och utveckling är parollen för årets 1:amajfirande. Två ord som förtjänar en stunds eftertanke. Vad betyder de för dig?Präglas dagens samhälle i Sverige av jämlikhet och utveckling?


Jag tycker inte det, jag kan se att ojämlikhet ochorättvisor allt mer breder ut sig på många områden. För den sjuka som inte baraska koncentrera sig på att bli frisk eller så bra som möjligt utan också skaoroa sig över om man överhuvudtaget ska klara sin försörjning. Likadant är detför den som blir arbetslös. Allt för många av våra ungdomar står utanförarbetsmarknaden och hindras från att kunna ta det riktiga klivet ut ivuxenlivet med en egen försörjning. Rädsla och otrygghet om ifall samhälletssociala skyddsnät finns om och när vi behöver gagnar varken jämlikheten ellerutvecklingen för individen eller samhället.

Hur infrastrukturen och järnvägen fungerat desenaste åren är väl inte heller ett område som präglats av utveckling

 

Men strävan efter jämlikhet och utvecklingbegränsas inte av nationsgränser. Under vintern och våren har vi sett hurmänniskor i andra delar av världen reser sig mot envåldshärskare som underdecennier förtryckt sina medborgare. Som en stor frihetens våg, omöjlig atthejda, har längtan efter ökad frihet, ökad jämlikhet och rättvisa rullat fram inorra Afrika och Mellanöstern.

Därför har vi idag här i Vaggeryd också tågat underparollen: Alla människors frihet – hela världens fred, för att visa vårsolidaritet med dessa människors initiativ och kamp. De kämpar för något mångaav oss här ibland kanske tar för alldeles självklart. Men demokrati, rättvisa,jämlikhet och solidaritet är inte för en gång givna utan måste ständigtförsvaras och alltid vara det vi strävar mot i vårt politiska arbete.

 

Att vara Socialdemokrat är att vilja socialdemokrati, att vi tillsammans skapar och värnar ett samhälle som har kraft,lust och vilja att inte enbart se till det som är bra för mig utan också förmin nästa och på så sätt också gagnar samhället i stort. Olof Palme beskrev detpå sitt sätt:

 

”Det vi vill ha är ett samhälle med trygga människor som orkar delamed

sig av det goda till varandra. Det hårda egoistiska samhället somär

svaret på högerns frågor skapar otrygga människor som vänder

taggarna mot varandra i sin ensamma oro över att bli en av de många

förlorarna i vinnarnas paradis.

Vi dras mot det ljusa och goda.

Tid och ork frigörs att upptäcka andra människor, att bygga upp ett

positivt beroende av varandra i form av kamratskap, omtanke och

samarbete.

Trygga och befriade från rädslans och orons förlamning kan vi låta

livslusten växa ochsprida sig inom oss och från människa till människa.

Folkhemmet 2.0

”Vårtland präglas av att vi vill varandras väl och bemöter varandra som vi självavill bli bemötta. Vi är alla varandras systrar och bröder och har alla fått vårtid av liv. Vi söker inget annat än att kunna leva detta liv tillsammans medmening och i lycka.

Vivet att den egna framgången och lyckan är lierad med alla andras, därför att vihör ihop. Vi står upp för det lika människovärdet och bejakar samtidigt attallas vår olikhet är en tillgång för gemenskapen. Alla vet att man duger somman är och kan bidra utifrån egen förmåga. Alla känner sig behövda. Vi delar engemensam större mening med tillvaron och den rymmer både målsättningar för vårtsamhälle och vår gemensamma färd på vägen mot målen.

Vibidrar utifrån våra förutsättningar. Vi tar eget ansvar och bidrar till allasväl. Vi arbetar tillsammans för det välstånd som vi också delar. Vi stimulerarvarandra att växa och utveckla vår frihetsgrad men vi skapar inte egen frihetpå bekostnad av någon annans.

Detgemenskapens samhälle vi vill bygga i vårt land, det vill vi också dela med våromvärld. Vi ser oss själva som en del i en större helhet. Vi vill samverkan förhela världens utveckling i fred och frihet.”

Under mötet gång genomfördes en insamling till den pågående valrörelsen inom Västra Götaland.


Nedan Matilda Ernkrans huvudtalare  > Läs hennes tal här

Matilda Ernkrans 1 maj talare i Vaggeryd 2011


Vid 1-maj 2011 tilldelades Carl-Gustaf Hermansson Brantingmedaljen > läs mer om det här


Text o Bild

Bo HolstSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM