TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Carina Ödebrink presenterar styrelsens motivering för att Carl-Gustaf Hermansson tilldelas Hjalmar Brantingmedaljen vid 1 maj 2011

Carina Ödebrink överlämnar Brantingmedaljen till Carl-Gustaf Hermansson från Hok i samband med 1-maj firandet 2011


 Carl- Gustaf Hermansson  från  Sjöarydet i Hok har varit Socialdemokrati mer är ett halvt sekel. 1962 valdes Carl-Gustaf in i Vrigstads kommunfullmäktige och det uppdraget fortsatte han med i Vaggeryds kommun när Svenarums församling1971 gick upp i den nybildade storkommunen.

 

Carl-Gustaf har sedan dess villigt ställt sig till förfogande i vårt parti. Han har tillhört kommunstyrelsen och dess personalutskott, varit ordförande i trafiknämnden. De sista mandatperioderna har Carl-Gustaf haft förtroendeuppdrag som revisor .

 

Carl-Gustaf Hermansson har varit ordförande och kassör i Hoks Socialdemokratiska förening. Han har lagtned tid och engagemang i Arbetarekommunens styrelse.

 Hjalmar Branting medaljen

Under alla år harCarl-Gustaf starkt värnat om Hoks Folkets Hus, där han varit både sekreterare och kassör.

 

Socialdemokraterna iVaggeryds kommun tackar Dig, Carl-Gustaf Hermansson för Din trohet i det politiska arbetet. Vi uppskattar stort ditt engagemang. Din lågmälda framtoning i det politiska samtalet har gett tyngd och skapat förtroende i partiets vardagsarbetet.

 

Det är med stor glädje och tacksamhet vi tilldelar Carl-Gustaf Hermansson Brantingmedaljen.


Alla 1-maj deltagare tackade Carl-Gustaf med en varm applådSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM