TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

S-årsmöte 28 februari 2009 i Vaggeryd Folkets hus
 med öppet seminarie om Israel - palestinafrågan antog historiskt viktigt uttalande

Peter Weiderud krista s förbundordförande talade vi seminarier i Vaggeryds 28 feb 2009

Peter Weiderud ordförande i Sveriges kristna socialdemokraters broderskapsrörelsen och f.d.utrikeschef i Kyrkornas världsråd medverkade i de öppna seminariet som arrangerades i anslutning till alla s-föreingar och arbetarekommunens årsmötedag i Vaggeryd i Folkets Hus Vaggeryd.


 

Peter Weiderud har de senaste månaderna talat om Israel-Palestinakonflikten vid några fler liknande seminarier. Här nedan 9 min film från hans tal från seminariet i ABF-huset i Stockholm tidigare ger en liten bild över vad han även sa vid seminariet i Vaggeryd 28 feb. 2009.Intresset för seminariet i Vaggeryd på lördageftermiddagen samlade många till en spännande och intressant saklig diskussion.

 

Många deltog i samtalet på seminariet i Vaggeryd Folkets hus den 28 feb 2009

 

Thomas Strand från Vaggeryd tillika riksdagledamot samt distriktsordförande i kristna Socialdemokraternas distrikt i Jönköpings län var intiativtagare till semnariet. Thomas Strand ingår också i ett nätverk ibland riksdagledamöter som engagerar sig i Israel-Palestina frågan.

 

Thomas Strand sa vid seminariet att han tyckte att

- Carl Bildt nu borde tala med Hamas. Carl Bildt och den svenska regeringen vill att någon annan ska tala med Hamas. Samma beröringsångest fanns till PLO för 25 år sedan men då visade Olof Palme politiskt mod...

 

Olof Palme var för 25 år sedan den första västledare som tog emot PLO-ledaren Yassir Arafat och detta banade sedan väg för Oslo-processen och kom att förändra PLO. Olof Palme visade mod. Om man verkligen menar allvar i sina strävan om fred i mellanöstern så måsta västvärlden politiska ledare precis som Olof Palme våga visa mod.


Efter det spännande samtalet på seminariet så beslutade socialdemokrater i Vaggeryds att i ett uttalande kräva att den svenska regeringen och utrikesminister Carl Bildt aktivt verkar för att EU avbryter sin isolering och bojkott av Hamas.

> Läs hela uttalandet här

 

Socialdemokraternas årsmöte 2009

Vaggeryds/skillingaryd arbeterkommun årsmötet 28 feb 2009

 

Vid årsmötesförhandlingarna för arbeterskommunen framkom att S under året ökat med 11 nya medlemmar och att det totala medlemsantalet uppgår till 252

Deltagare vid s-årsmötet 2009

Förutom behandling av verksamhetsberättelse fanns också en rapport från den socialdemokratiska kommunalpolitiska gruppen aktivitet under de gångna året

 

Carina Ödebrink presenterade verksamhetsplanen för de kommande året

Carina Ödebrink presenterade också styrelse idéer och planer för den framtida partiverksamheten. Under våren är det den 7 juni val till europaparlamentet och till hösten den 20 september är kyrkoval.

 

Hjalmar Branting medaljenBo Holst erhöll BrantingmedaljenBo Holst fick Branting medaljen 

Helt överraskad vi årsmötet blev Bo som erhöll Hjalmar Branting medaljen. Bo har varit aktiv i arbetarrörelsen sedan 1964/65 och erhöll medajen av Carina Ödebrink för att han varit aktiv i mer än 25 år. Bo tackade arbetarekommunen för uppmärksamheten

 

 

Medlemmarna på årsmötet gav också fortsatta förtroende till Carina Ödebrink att som ordförande leda socialdemokraterna också de kommande året. Överlag blev de omval ibland de ordinarie ledamöterna i Ak-styrelsen 

Aktiva årsmötesdeltagare

 

Jonas Dolk från i Byarum blev ny ledamot i styrelsen efter David Gustavsson som flyttat till Jönköping

Ordinare ledamöter i styrelsen
är

Ann-Kristin Hallinder, Vice.ordf
Sonja Kling, Kassör
Lars-Erik Joakimsson, Sekreterare
Berry Lilja, ledamot
Gullvi Alkemark, ledamot

Björn Edvinsson, ledamot

Anita Cherstersson facklig repr
Omvalda subleanter i styrelsen blev Per-Jonny Krohn, Jan Gustavsson, Magnus Dauhn, och
de två nyvalda ersättarna blev Robert Alkemark, Skillingaryd samt Jokab Dolk, Byarum som ses på bilden. Jakob ersätter i styrelsen David Gustavsson från Hagshult som under året flyttat till Jönköping. Jakob har tidigare varit ordförande i länets SSU-distrikt.

Se hela arbetarekommunens styrelse här

 

Nyvalda Johanna Gustavsson här tillsammans med sittande Sonja Kling samt Anci Hallinder från Skillingaryd

Johanna Gustavsson, Sonja Kling och Anci Hallinder

 

Tidigt på lördagen genomförde också de olika s-föreningarna samt Broderskapsgruppen sina olika årsmöten.

 

Inom Skillingaryds s-förening nyvaldes Ann-Christin Hallinder som ordförande efter avflyttade David Gustavsson.  Nyvald som ordinarie ledamot i styrelsen blev också Johanna Gustavsson från Hagshult.

 

För socialdemokraterna i Hok kvarstår Jan Gustavsson som kontaktperson 

 

För Vaggeryds s-förening valdes följande att ingå i styrelsen

 

För Kristna s-broderskap inom hela kommunen valdes följande att ingå i styrelse.

 

 

2009-03-01

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM