TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

1 maj märket 2009JOBBEN FÖRST
vårt budskap också vid
1 - maj 2009.

 

Boka redan nu in denna röda fredag 1-maj 2009 för deltagande. Mer information kommer senare här..

 

 

...tills dess se nedan reportage från förra året

 


 

Frihet kräver rättvisa - tema 1 Maj 2008 i Vaggeryd

1-maj demonstration 2008 i Vaggeryd

1 maj firande 2008 - ett bildreportage

 

Luciano Astudillo i samtal med Carina Ödebrink ordförande för socialdemokraterna inom Vaggeryds kommunHuvudtalare var Luciano Astudillo (s)-riksdagledamot från Malmö samt ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Han är också en av ledarna inom partiets centrala Jobbrådslag. Luciano brinner också för integrationfrågorna. Här intill ses han i samtal innan 1-maj demonstration med Carina Ödebrink ordförande i Socialdemokraterna inom Vaggeryds kommun

 

Första Majstipendiat år 2008 blev Lennart Andersson från HokFörsta Maj firandet innehöll demonstrationståg detta år i Vaggeryd med 1-maj mötet förlagt till Vaggeryds Folkets Hus

 

Socialdemokraterna Första Majstipendium år 2008 tilldelades Lennart Petersson från Hok med motiveringen. "Som ett bevis på vår uppskattning och beundran över en uthållig och mångsidig samhällsinsats tilldelar Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun - Lennart Petersson - 2008 års Första Majstipendium. Hans osjälviska insats och övertygande idealitet är ett inpirerande föredöma för oss alla."

 

> Läs mer om Lennart Petersson här


Här nedan Luciano Astudillo tal i en fullsatt A-sal i Folkets Hus Vaggeryd varvat med bilder från 1-maj demonstrationståget.

 

Luciano Astudillo 1-maj talare 2008 i Vaggeryd Folkets HusMötesdeltagare,
Socialdemokratins syn på frihet skiljer sig från borgerlighetens. Vi talar om verklig frihet. Deras begränsade valfrihet verkar bara handla om ifall du har råd att köpa dig vård före alla andra eller inte.


Och den slutsats de ständigt tycks dra är att frihet för några få kräver orättvisa för alla andra.
Det är en provocerade slutsats. Inget kunde vara mer fel.


Frihet – och arbete – handlar om makt. Hur samhället är organiserat avgör hur makt, resurser och frihet fördelas. Nu omorganiserar den borgerliga regeringen Sverige.

Arbetarrörelsens historia är full av strider för individens frihet. För rätten att få rösta, tycka och säga vad vi vill. För rätten till inflytande och rätten att organisera oss. För rätten till schyssta arbetstider och semester så att livet också kan rymma tid för fritid, vänner och familj.


Frihet, som vi ser det, kräver rättvisa villkor. Det kräver att vi delar jämlikt på både resurser och möjligheter. Det kräver en välfärd som fördelas efter behov och som betalas av oss alla tillsammans efter bärkraft.


Vi socialdemokrater pratar inte om frihet som i frihet från ansvar - tvärtom. Med din frihet följer ansvar för att den inte går ut över min frihet. Vi är alla beroende av varandra och tjänar på det. Egentligen är det ganska enkelt.

 

Per-Jonny Krohn en bland många fanbärare


De vassaste förslagen växer fram i diskussion och debatt där många röster gör sig hörda. Därför utvecklar vi vår politik i rådslag med tusentals kvinnor och män, unga som gamla.


Jag är glad att vara just här i er Kommun. Vi motgångar låter ni inte slås med. Jag vet vad som hänt efter Flextronics nedläggning med stor arbetslöshet till följd och hur er anda mötte denna. Hur ni startade nya företag och hur ni som entreprenör skapa nya jobb för att möta framtiden. En sådan anda behöver vi mer på många andra orter i landet.


Idag ser vi hur nya orättvisor, hinder för människor, växer fram som en följd av den borgerliga politiken. Och vi ser – med nya ögon – också på vår egen politik.

 

Skär inte i äldreomsorgen


Vi ska med större kraft presentera lösningar på Sveriges problem! Er småföretagaranda är en lösning som måste till på alla de bruksorter där utvecklingen idag står still.


Vi alla måste bli fler som tar strid för verklig frihet! För orättvisa är inte lösningen på Sveriges problem! Regeringens oansvarig politik gör att chansen att ta vara på de goda tiderna – och framtiden glider oss ur händerna.


Långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats, skattesänkningar har spätt på inflationen.
Produktionen utvecklas svagare än tidigare prognostiserat. Uppgången i sysselsättningen stannar av.


Det finns de som säger att skillnaderna i politiken är små. Och det finns en svensk statsminister som när det passar honom säger att ”Vi är mer överens än man kan tro”. Låt oss tillsammans slå fast. inget kan vara mer fel. Frihet kräver rättvisa!


Den borgerliga regeringen slösar bort den kraft och det kapital som finns i unga människors vilja att växa, utvecklas och så småningom ta ett vuxenansvar för sina liv. De inför vårdnadsbidrag på bekostnad av små barns pedagogik i förskolan. Var tionde förskollärare riskerar att sägas upp. Det kan vi aldrig acceptera.


Skolans uppgift är att ge alla barn och unga den bästa möjliga kunskapsbasen för att kunna förverkliga sina drömmar. Svensk skola och förskola har en överskuggande uppgift. Och det är att se till att alla har flera dörrar öppna när det blir dags att ta klivet in i vuxenlivet. Vi socialdemokrater är övertygade om att alla barn kan och vill – bara de får chansen.


Därför vill vi investera i kunskap som leder vidare. Redan i förskolan ska barn som vill och är mogna för det erbjudas läs- och skrivträning och få prova på ett främmande språk.

 

Lika lön för lika arbete - borde vara en självklarhet


I vårt skolrådslag har vi efter möten med lärare, elever och föräldrar en lång rad föreslag på investeringar i kunskap. Skolan behöver långsiktiga spelregler, det tycker både vi och lärarfacken men inte den borgerliga. Regeringen slog dövörat till. I stället skär de bort tre tusen högskoleplatser. Det är en skandal.

 

Om bara några veckor går många barn och unga ut skolan för sommaren. Och med den borgerliga politiken har vi snart den första generationen som har sämre möjlighet än sina föräldrar att läsa vidare. Är det rätt väg för Sverige?


Vår kunskapsskola behöver fler supportrar. Fler som står upp för att barn har rätt till kunskap, och inte bara betyg. Fler som vågar säga att kunskap och resurser hänger ihop.

 

Alldeles nyss var Sveriges ekonomi urstark. Nu ser vi hur den bromsar in, hur varslen blir fler och antalet lediga jobb minskar samtidigt som inflationen ökar. Det en finnas klokare väg att gå.

 

Många hör varningsklockorna och blir oroliga. Företag vill anställa. Arbetslösa vill jobba. Men matchningen funkar inte för regeringen har skurit i hela utbildningskedjan. Långtidsarbetslösheten bland unga har tredubblats sedan den här regeringen kom till makten.


Den borgerliga regeringens politik löser inte Sveriges problem. Den ökar bara orättvisorna.

 

En fullsat A-sal i Vaggeryds Folkets hus lyssande


Nu ligger de starka åren 2006 och 2007 bakom oss. Ett år då vi styrt samt ett år de borgerliga alliansen styrt. Nästa år beräknas inga nya jobb skapas i näringslivet. Den borgerliga regeringen har försuttit chans på chans att ta tillvara de goda tiderna.


För två veckor sedan presenterade den borgerliga regeringen sin ekonomiska vårproposition. I denna konstaterar de att arbetslösheten ökar men drar inga slutsatser och presenterar inga lösningar. De ser att sysselsättningstillväxten minskar men föreslår inga nya insatser för fler jobb.


Är det rätt väg för Sverige?
Nej! Svarar vi.


Framtidens jobb skapas inte genom sänkt skatt för dem med de allra högsta inkomsterna och ökad otrygghet för alla andra! Framtidens jobb skapas inte genom att riva sönder det som gör att nya jobb växer fram: investeringar i utbildning, en fungerande arbetsmarknad och en konkurrenskraftig ekonomi.


Framtidens jobb skapas inte från läktaren. Och inte av en regering som vägrar lyssna på varningsklockorna och helt enkelt struntar i de problem som nu växer fram.


Vårt alternativ för Sverige är tydligt. Vi ser helt andra möjligheter. Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Vi vill investera för framtiden – i en starkare arbetslinje, ett starkare näringsliv och en starkare kunskapsnation. Och det är till den idén som vi nu värvar supportrar.

 

Partidistriktet ombudsman Thomas Gustavsson visar tummen upp för partiets politik inför valkampen 2010


Vi kommer att gå till val 2010 på ett framtidsinriktat jobbprogram. Vi vill investera i fler jobb och lösa arbetskraftsbristen. Vi vill investera i utbildning så att fler får chans att sadla om till de nya jobben. Vi vill bygga ut bristutbildningen, investera i kvalificerad yrkesutbildning och specialdesignade uppdragsutbildningar på högskolan. Vi vill investera i nya former av introjobb, till exempel lärlings- och traineeplatser, så att unga snabbare kan komma in på arbetsmarknaden.


Vi vill investera i utbildning och kunskap som stärker människors möjlighet att delta i arbetslivet. Därför behövs en skola med tydliga kunskapsmål. Vårt skolrådslag har lagt fram 93 förslag för ökad kunskap i skolan. Bland annat mindre klasser med fler lärare i skolor där kvaliteten behöver höjas. Uppföljningen av kunskapen måste bli mer systematisk – vi har höga förväntningar på alla elever. Och på lärarna.


Vi vill investera i ett starkare näringsliv. Sverige är ett litet land i en globaliserad värld. Sverige behöver fler entreprenörer. Genom mer kunskaper om företagande i gymnasiet och högskolan skulle fler kunna våga starta eget. Vi vill investera i forskning och utveckling i småföretag och tjänsteföretag. Vi vill öka tillgången på riskkapital, underlätta för företag att få avsättning för sina forskningsresultat från högskolor och universitet och satsa på exportfrämjande för småföretag. Och trygghetsförsäkringarna måste fungera även för småföretagare och entreprenörer.


Jobben är en långsiktig fråga och avgörande för oss socialdemokrater. Skiljelinjerna mellan vänster och höger är tydliga. Regeringens oförmåga att förstå betydelsen av utbildning och sammanhållning är farlig för jobbutvecklingen.


På ett jobbtoppmöte den 12 maj ska vi sätta ner foten kring en socialdemokratisk politik för företagande och entreprenörskap. Kring en inriktning för politiken som utvecklats inom vårt jobbrådslaget. Det ser jag fram emot.

 

Kamp för rättvisa och tryggare vård och omsorg


Oron inom vården och äldreomsorgen växer. Köerna är för långa. Det är alltför vanligt att avstå ett tandläkarbesök för att den personliga ekonomin inte räcker till. Och försvagade trygghetsförsäkringar gör att en period av sjukdom kan välta hela tillvaron.


Istället för lösa problem genomför moderaterna marknadsliberala experiment i vården. Statministern fru Filippa Reinfeldt inför fritt vårdval i Stockholms län landsting och nu skall de bli vägledande för hela landet. Vård och omsorg säljs ut i rasande takt. Trots att läkare flyr och expertisen rasar, ställs kvaliteten åt sidan i jakten på enkel vinst när allt mer vård och omsorg säljs ut. För de allra flesta svenskar blir resultatet sämre kvalitet och sämre tillgänglighet. För några få känns köp av en plats i ”gräddfilen” som den enda vägen ut. Det kan vi aldrig acceptera.


Den borgerliga politiken bryter sönder den generella välfärden – för vem vill betala två gånger? En likvärdig sjukvård för alla, som vi alla är med och betalar via skattsedeln, har länge varit självklart i Sverige. Inte nu längre. Den borgerliga politiken tar död på den svenska modellen.


Vi vill investera i välfärdsproffs - i personalens villkor, kompetensutveckling och inflytande. Och vi menar allvar när vi säger att deltid ska vara en möjlighet, heltid en rättighet.


Vi vill investera i erfarenhet, skärpa lagstiftningen mot diskriminering av äldre och införa en erfarenhetsdelegation för att förändra attityden till äldre generellt. Trygghetsboenden behöver utvecklas och trygghetslarm finnas för alla som önskar. Hemsjukvården bör rustas upp med fler distriktssköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.


Ingen människa – någonstans, har rätten att trampa på någon annan. Jag har själv fått uppleva detta. I min hemstad Malmö får alla nyfödda en liten Svensk bordsflagga och föräldrarna bjuds på kaffe och smörgås på BB-kliniken. När min lilla dotter föddes där så fick hon ingen litet bordstandar med Svensk flagga. Kanske personalen där inte menade något utan trodde nog att vi föräldrar skulle ta illa vid oss att vår dotter skulle få en Svensk liten bordsflagga. Men faktum är att vi båda var och är Svenska medborgare och vår dotter född till Svensk medborgare. Vi tog illa vid oss att vår egen dotter redan vid födseln fick en markering från det land hon föddes som en ny medborgare i.


Min simpla vädjan till er alla är att reagera mot all form av rasism även om den inte var tänkt att kränka någon. Vi alla uttalar rasism, ibland utan att medvetet tänka på det. Vi måste därför alla vara uppmärksamma och reagera. Till försvar för oss har vi ju demokratin. En människa, en röst – enkelt och fundamentalt, men aldrig självklart!

 

Musikkåren Lyran med drillflickor deltog i såväl 1-maj tåget som vid mötet i Folkets Hus


Demokrati är inget statiskt – den är ju vi, dess medborgare. Därför kan demokrati också stavas jämlikhet, solidaritet och medmänsklighet. Att alla människor har kraft att växa och vilja att vara en del av något större.


Skillnaderna i svensk politik är större idag än på mycket länge. Vi är Sveriges största politiska folkrörelse och vi måste fler. Jag vädjar till er alla att när nu kommer hem fråga er granne och era arbetskamrater följande. ”Har du funderat på att gå med i socialdemokraterna.” Egentligen är det ganska enkelt för vi behöver få fler supportrar. Vår målsättning är tydlig - vi ska vara laget med flest engagerade supportrar i de avgörande matcherna 2009 och 2010!

 

Detta ger oss den bästa grunden för ett maktskifte i valet 2010 konstaterade Luciano Astudillo i avslutningen av sitt 1-maj-tal

 

 

Inger Fröding KommunalInnan 1-maj mötet avslutades talade också Inger Fröding från Kommunal om de insatser man kämpar för att få en bättre arbetsmiljö, särskilt för de medlemmar som arbetar inom hemtjänstens grupp i Skillingaryd.

Inger uttalade också den oro som kommunalfacket upplever om de uppsägningar av sju cetrifierade städare som skett nyligen inom Vaggeryds kommun.

Vårt (s) oppositionsråd Berry Lilja har tidigare här på hemsidan uttalat att dessa lokalvårade är värda att mötas med större respekt än vad den borgliga majoriteten i kommunen nu visar upp.

> Läs vad Berry Lilja uttalat om uppsägningarna

 

1-maj märket 2008 - Frihet kräver rättvisa
Carina Ödebrink tackade
alla deltagare och talarna i året 1-maj firande.

 

Ett tack riktas också här till alla aktiva som hjälpt till att förbereda årets 1-maj demonstration och möte.

> Se bildreportage från förberdelsen här 

 

 

Efter 1:a Maj firandet i Vaggeryd inbjöd Kristna Socialdemokraterna Broderskap inom Vaggeryds Kommun genom Lars-Erik Joakimsson intresserade till en Bussrundresa på Skillingaryds skjutfält. Kjell Boberg visade bilder i Miljöhuset i Hult varefter de 45-talet deltagarna via en bussrundtur besökte de platser där det tidigare funnits bostäder och gårdar som Fortifikationsverket rivit eller vanvårdar. Ett arbete pågår nu att få tillstånd en minskning av den ojämna bullerzon som finns kring skjutfältet så att värdefulla kulturmiljöer kan bevaras.

 

 

BH 2008-05-01

 

 

 


 

 






 



Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM