TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tryggt i boende viktigt för pensionärerna

Vi vill ha en trygghetsboende på äldre dar. Vi vill inte ha borgarnas fria val som bara innebär att man skall välja företagsloga på en namnskylt.

 

S aktiva seniorer på konferens 10 april 2008 i Vaggeryd

 

Vi vill ha ett socialt aktivt liv och samhällets stöd efter vårt behov. Det var synpunkter som kom fram vid den äldrepolitiska konferensen som hölls i Vaggeryds Folkets Hus den 10 april 2008.


Johan Löfstran S - riksdagsledamot från LinköpingPå det senaste 100 åren har medellivslängden ökat med 25 år sa Johan Löfstrand (s) –riksdagsledamot från Linköping som inbjudits tala på seniorutskottets konferensen. Denna förändring att vi lever allt längre är ett resultat av den socialdemokratiska generella välfärdspolitiken.

Nu måste vi forma en politik för de kommande åren konstaterade Johan Löfstrand och som samtidigt inbjöd till det rådslagsarbete om äldrepolitiken som inleds nu.


Från den borgerliga regeringen kommer inom kort Allvi-utredningen av Michael Kock presenteras. Det är en utredning i vilken man kommer föreslå att det kommunala bostadsbolagen rent sociala syfte skall upphöra och bolagen enbart skall drivas i vinstsyfte. I utredningen hänvisar man till EU men det finns inte några krav från EU att Sverige inte får ha sina kommunala bostadsbolag.

 

S - aktiva seniorer på konferens i Vaggeryd 10 april 2008

 

Med andra ord försöker Mats Odell (kd) nu införa marknadshyror bakvägen sa någon ibland deltagarna på konferensen.

 

Vi socialdemokrater hävdar att bostad måste ses från ett behovs och ett lokalt perspektiv och är central för alla kommuninvånare och central för oss äldre. Vad som behövs nu är att balansen mellan de olika boendeformerna återupprättas. En balans mellan ägarformer, bostadsrätt samt hyresrätten sa Johan Löfstrand på konferensen som samlat ett 40-tal aktiva s-pensionärer.

 

Vaggeryd 2008-04-10Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM