TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tillbaka till 1:a sidan

 

Reportage från öppet seminarie om Barn och Unga i Vaggeryd Folkets hus 1 mars 2008

I anslutning till alla s-föreningars och arbetarekommunens olika årsmöten lördagen 1 mars 2008 i Vaggeryds Folkets hus arrangerades ett öppet seminarium om ”Barn och Unga”.


Bakgrunden till seminariet är den ökade oro och problem ibland barn och unga som socialdemokraterna märkt inom Vaggeryds kommun det senaste året.


Mona-Lisa Hagström-Svensson från Rädda Barnen i VetlandaSeminariet inleddes av Mona-Lisa Hagström-Svensson aktiv inom organisationerna Rädda Barnen och Bris i Vetlanda som sade följande.


- 192 länder har godkänt FN:s barnkonvektion men de finns två länder som inte har gjort det och de är Somalia och USA


- Var femte år granskar FN om hur Sverige efterlever barnkonvektionen. Den kritik som senast framkom var att de finns för stor skillnad i Sverige av stöd till barnfamiljer samt asylsökanden barns rättigheter.


- Hälften av alla barn i Världen lever i fattigdom och 11 miljoner barn har blivit av mina sina föräldrar som dött i Aids. 2,5 miljoner barn utnyttjas i barnarbete.- I Sverige utsätts 100.000 barn för mobbing och 3 barn i varje skolklass lever i utanförskap.
Mona-Lisa uppmanade alla aktiva politiker att påverkar utvecklingen för barnen och de unga med följande frågor. 

Görs det någon konsekvensanalys om barnens situation?

Stödjer kommunen tillkomsten av en ”Barnahus” som nu håller på att etableras i Jönköping? Tar planerarna hänsyn till barnens behov vid utformning av nya bostadsområden?


Rädda Barnen oroas också över de våld som drabbar många barn runtom i världen men också i Sverige. Hedersrelaterat våld är också något som Rädda Barnen arbetar emot. Intresserad finner mer om Rädda Barnen på deras hemsida här nedan. 

> www.rd.se.


Situation för barn o unga inom Vaggeryds Kommun
På seminariet medverkade också fältsekreterare Markku Engström och fritidsgårdsföreståndare Nexhat Nedde Shabani.


 

Markku Engström Fältsekreterare i Vaggeryds KommunDet behövs drogfria zoner för de som är 15 år och äldre utöver den ungdomsgårds -verksamhet vi idag har i Vaggeryds kommun idag sa Markku Engström. 

 

Härefter presenterade han flera olika undersökningar som gjorts om de ungas drogvanor.

 

Utveckling är inte positiv idag. Alkohol och droganvändningen ökar ibland de unga i Vaggeryds kommun.

 

Till stöd för denna utvecklingen visade Markku resultat från de undersökningar som gjort av
> ”Luppen”

 

Markku Engström visade flera stordiabilder med tabeller hämtade från de resultat de olika undersökningarna givit. (Här redovisas endast en del av dessa tabeller men intresserade finner nedan länk för att tanka ned och ta del av alla de tre undersökningarna

 

Här en video från Markku Engströms medverkan 

Klicka inne i bildrutan och du kan se och höra på 4,5 min från
seminariet

 

Andelen regelbundna alkoholkonsumenter i årsklass 9 år 2004

Andel elever som själva har kört onykter eller åkt med berusad förare i årsklass 9 år 2004

Läs mer i FoU-rapport 2005:1 om Ungdomars drogvanor 2004
- en enkätundersökning av skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner.

> Ladda ner här som Pdf-fil.

 

 

Andel föräldrar minskar från årsklass 7 till årsklass 9 som förbjuder sina barn att dricka alkohol

Läs mer i FoU-rapport 2006:1 om Ungdomars drogvanor 2005

- en enkätundersökning av skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner.

> Ladda ner här som Pdf-fil.

 

 

Andel ungdomar på gymnasiet åk 2 som upplever berusning någon gång i månaden år 2006

Läs mer i FoU-rapport 2007:1 om Gymnasieungdomars drogvanor 2006

- en enkätundersökning av gymnasieelevers (år 2) drogvanor i Jönköpings läns kommuner.
> Ladda ner här som Pdf-fil.


 

Fältsekreterare Markku Engström konstaterade efter att han redovisat olika delar från de gjorda undersökningarna ”att de krävs en hel by för att uppfostra ett barn” och sa vidare
- varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Missbruk är överkonsumtion.
Vi måsta alla aktivt arbeta för att motverka den pågående utvecklingen ibland barn och unga efter följande punkter.
* Förebygga mobbing
* Förebygga utanförskap
* Skjuta på i debatter för de som borde vara normalt
* Stötta och utbilda föräldrar
* Tidiga insatser inom skolan.

Nexhat Nedde Shabani Fritidsgårdsföreståndare i Vaggeryds KommunNexhat Nedde Shabani påtalade behovet av att flytta upp nuvarande ungdomsgårdar UC och UG från källarplan till markplan.

 

- Vi som arbetar här har inte en chans att följa även de som händer utanför ungdoms -gården på markplan 

- Vi vet ju att äldre killar är där för att ragga upp unga tjejer under 15 år. De lokas med mobiltelefoner mm och hamnar lätt i drogmissbruk.

- Vi behöver i Vaggeryds kommun bättre fritidgårdar med mer öppet tider och fler som arbetar här sa Nedde.


Under hela seminariet fördes samtal och debatt och Carina Ödebring ordförande för socialdemokraterna i Vaggeryds kommun tackade de medverkande samt deltagarna för ett viktigt och spännande seminarie.


 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM