TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Delta i framtidsarbetet idag
9 mars 2012 10:55Nyhetsbrev från Carin Jämtin till medlemmarna 9 mars 2012. 

Vårt parti, Socialdemokraterna, har funnits i över 120 år. Sedan vi bildades har världen förändrats i grunden. Det ställer oerhörda krav på oss som politisk folkrörelse. Vi måste utveckla och anpassa våra arbetsmetoder för att möjliggöra för människor att vara en del av vår rörelse. Vårt mål är att Socialdemokraterna ska bli Sveriges mest ödmjuka, nyfikna och öppna parti.


2009 års partikongress fattade beslut om riktlinjer för partiets organisatoriska verksamhet. Kongressen gav även partistyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att stärka folkrörelsearbetet.


Partistyrelsen tillsatte därför en organisationsutredning. Utredningen ska lämna förslag på hur partiet bör organiseras i framtiden.


Nu skickar vi ut ett diskussionsmaterial för att väcka diskussion och skapa en kreativ process för att få in synpunkter på hur partiet kan utvecklas för att möta framtiden.


Du kan ensam eller tillsammans med andra svara på alla eller några av frågorna i materialet. Jag hoppas att vi runt om i landet kan ordna öppna möten och samtal tillsammans med andra folkrörelseorganisationer. Det finns många gemensamma utmaningar som folkrörelserna behöver diskutera. Hur stärker vi medlemskapets värde, utvecklar medlemsstudier och skapar engagemang är några exempel på möjliga teman.


Jag ser fram emot att få läsa dina synpunkter.


Med vänliga hälsningar


Carin Jämtin
Partisekreterare


Här kan du skicka in dina synpunkter senast den 10 maj. Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM