TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
29 personer i kö till äldreboende i borgerliga Sollentuna - majoriteten sätter skattesänkning före minskande köer
16 juni 2006 09:50


Den 19 maj väntade 29 personer på att få flytta till ett äldreboende i Sollentuna. De har alla verkligen starka omvårdnads- och sjukbehov av att få flytta. 16 personer har väntat i över 3 månader, varav 10 behöver flytta till ett gruppboende för dementa. Så länge ska man enligt Vård- och omsorgsnämndens målsättning inte behöva vänta på att få en plats. Den borgerliga majoriteten med (fp) och (m) i spetsen har det politiska ansvaret för äldreomsorgen i Sollentuna. På nämndmötet den 1 juni beslutade den borgerliga majoriteten om sin budget för 2007. Vi tycker att de då borde ha försökt att avsätta pengar inom sin budgetram så att kösituationen kan lösas. Men den borgerliga majoriteten stoppar likt strutsen huvudet i sanden och prioriterar en skattesänkning i stället för reella behov inom äldreomsorgen.

 

Den borgerliga majoriteten (fp), (m), (kd) och (c) anser dessutom att de kan spara nästan 9 miljoner genom att ha en ständig kö på 20 personer. Vi tycker det är ett cyniskt sätt att spara pengar på gamla som behöver en plats på ett äldreboende. Ty de har säkerligen försökt att klara sig hemma med hjälp av hemtjänsten så länge som möjligt.

 

Därför ger (s) cirka 14 miljoner i sitt budgetförslag 2007 för att försöka lösa problemen inom äldreomsorgen. Vi tycker inte som den borgerliga majoriteten att en skattesänkning går före de gamlas behov av vård och omsorg.

 

Socialdemokratiska gruppen i Vård- och omsorgsnämnden

Larsaxel Johansson, gruppledare

Christina Johansson

Göran Eliasson

Märtha Thölin

Ann-Marie Einarsson

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM