TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

 

 

Välkommen
Till
Socialdemokraterna i Säter!

 

 

 

 

Framtidspartiet

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter:


Årsmöte 2015!
Välkomna till Säters arbetarekommuns årsmöte
Tid: måndagen den 16:e mars kl 18.30 

Plats: DHRs lokal på Kungsvägen 20 i Säter (vid uppfarten till järnvägsstationen). 

Övrigt: Vi bjuder på lättare förtäring efter mötet! Alla medlemmar är Välkomna!


 

Uppdaterad förteckning över  S-ledamöter i Säters kommunfullmäktige

Vi har nu uppdaterat listan över våra ledamöter i Säters kommunfullmäktige avseende mandatperioden 2014-2018.


Valresultatet kommunfullmäktige Säter 2014-2018

Den 14:e september genomfördes del allmänna valen i Sverige. För Socialdemokraterna i Säter blev valresultatet bra. Partiet ökade antalsmässigt från valet 2010 men tappade trots det 1,7% beroende på högre valdeltagande. Socialdemokraterna i Säter fick förtroendet av 41,2 % av kommuninnevånarna och behåller sin position som kommunens största parti. Vi tackar er för det fortsatta förtroendet ni givit oss! Självklart skall vi fortsätta verka för att utveckla Säter inom alla områden!
 

EU-valet 2014

Den 25:e maj är det EU-val och vi hoppas att du gör din röst hörd! EU-parlamentet styrs idag av partier till höger. Men bara några få procent skiljer blocken åt. Varje röst är därför viktig. Rösta för rättvisa villkor och fler jobb den 25 maj!

För att läsa mer om Socialdemokraternas politik i EU klickar du här!

 

Ny ordförande för Säters arbetarekommun

Socialdemokraterna i Säter har fått en ny ordförande. Abbe Ronsten avgick vid årsmötet. Till ny ordförande valdes Mats Nilsson. Bytet av ordförande är ett sätt att skilja på rollerna. Abbe Ronsten, som också är kommunalråd i Säter, förknippas med kommunen när han ses i media och nu blir det tydligare att han är kommunalråd och Mats Nilsson Socialdemokraternas ordförande. Mats Nilsson blir nu den som främst företräder partiet. Bytet av ordförande skedde vid Säters arbetarekommuns årsmöte den 17:e mars 2014. Maud Jones Jans valdes till ny vice ordförande!

 

 

 

 

 

 

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?

Klicka här för att bli medlem!
Du kan även SMS:a. Skicka följande meddelande till nummer
72456:
SAP medlem personummer 
(Exempel: SAP medlem ååmmddxxxx)

Medlemskapet i Socialdemokraterna kostar 100 kr per år.

 

Kontakta oss!
Vill du höra av dig till oss med synpunkter eller frågor är du välkommen

att kontakta oss på följande adresser: 
Mail:
sater@socialdemokraterna.se

Brev: Socialdemokraterna i Säter
         Östra långgatan 8

         783 30 Säter

 


 

 

 

Gilla oss!