TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Välkommen till Socialdemokraterna i Gagnef

 

 

RosenUpp till kamp

Publiken jublade när Göran krävde stopp för vinster i vården.

Hela Görans tal finns under rubriken "1 maj".
..................................................................................................................


Idag för 125 år sedan bildades det Socialdemokratiska partiet. En av grundarna Carl Ludvig Lundberg var Kymmer Olofs gäst i Mockfjärd under en arbetslös vinter. De arrangerade "folkmöten" där det agerades för allmän rösträtt och socialismen. Det finns mycket skrivet om denna pionjär i AKs jubileumsbok.
"C. L. Lundberg berättar i ett brev till Social-Demokraten, att han julaftonen 1888 rest från Gävle till Mockfjärd i Dalarna, dit han "av några partivänner" var inbjuden att fira jul och där han samtidigt skulle agitera för socialismens ideer. Inga av de lokaler som fanns, kyrkor, bönhus och skolsalar, öppnades för socialister, men till sist upplät en välvillig hemmansägare" en större gård, innehållande en större stuga, ett mindre rum samt en förstuga". Där hölls möten den 30 december och den l januari. Rummen var till trängsel fyllda, och redan vid första mötet företogs en insamling till en grundfond för byggande av ett föreningshus, Förslaget därom framlades av den tidigare under året bildade diskussions föreningen och gillades av de närvarande. "Flera jordbrukare sade: nog skall jag draga fram ett par timmerstockar till huset." "

---------------------------------------------------------------------Det är inte första gången det stormar kring Centerledaren Annie Lööf och hon har själv prickats av KU. Här är några av hennes blåsväder:

Allianssågningen

Under sitt tal i Almedalen 2012 överraskar Annie Lööf alla - och särskilt sina Allianskollegor.

– Det gemensamma projektet har tappat fart. ­Projektets glöd har falnat, sa hon om Alliansen.

De andra partierna håller inte med, men tackar ändå ja till mötet i Annie Lööfs hemby Maramö som enligt henne skulle väcka glöden igen.

 

Kinamissen

I Ekots lördagsintervju 2012 säger Annie Lööf:

- Jag tror att det är väldigt svårt att ställa upp ett strikt diktatur- eller demokratikrav i vapenexportlagstiftningen.

Hon kritiseras hårt för uttalandet som hon sedan tar tillbaka.

 

Spritnotorna

Annie Lööf sparkar Tillväxtverkets generaldirektör efter vidlyftigt festande på skattebetalarnas bekostnad 2012. Annie Lööfs egen spritnota visar sig dock också bryta mot reglerna, Näringsdepartementet festade upp över 300 000 på 10 månader. I juni 2013 prickas hon av KU för att ha förhalat mediers granskning av näringsdepartementet och talat osanning i KU-utfrågningen.

 

Idéprogrammet

Centerpartiets förslag till nytt idéprogram startade en vild debatt. I förslaget fanns bland annat avskaffad arvsrätt, slopad skolplikt och månggifte. Efter debatten hävdade Annie Lööf, i början av 2013, att hon aldrig varit för månggifte. Men sedan kom det fram att hon i maj 2006 bloggat att hon var för "månggifte för den som önskar".

Källa: Aftonbladet.Det har varit kommunfullmäktige i Gagnef den 10 mars.

Kvällens övningar kan väl ses som en positionering inför nästa fullmäktige där revisorernas granskning skall hanteras. Revisorerna kommer knappast att föreslå ansvarsfrihet utifrån hanteringen av Gangs Inn/Monteliusaffären. Tidigare har en klar majoritet i fullmäktige delat revisorskritiken, men nu ser det ut som om borgerligheten sluter upp bakom centern oavsett vad som har hänt. Ett av de viktigaste momenten i en demokrati är ansvarsutkrävande. Tyvärr är partierna splittrade, även vi socialdemokrater, nu när det verkligen gäller att ta ansvar och att utkräva ansvar.
Valda ledamöter den 4 mars 2014. Gagnefs Arbetarekommun.


Ordf. PatrikAndersson 0241-10832, 073-1577726, patrikandersson1969@hotmail.com

TillasVäg 3 Lindan 785 60 Djurås


ViceOrdf. Irene Homman 0241-20809irene.homman@gagnef.se

Blåbärsvägen3 785 42 Mockfjärd


Kassör ThomasFreden 0733-854041 thompa.freden@telia.com

Flosjövägen22 785 44 Dala-Floda


Sekr. Sven-IngePersson 076-2247913,0214-23478 sven.inge@live.se

Åkergårdsvägen9 785 45 Björbo


Ledamot AlfJohansson 0241-22275, 070-5360352

Sälje222 785 44 Dala-Floda


Ledamot FredrikKvarnström 070-2095971, 0241-2095971, Fredrik.kvarnstrom@peab.se

Nissvägen22 785 61 Djurås


Ledamot ChristinaWalles 0241-61651, 073-6675735 christina.vargen@levnu.se Tallbackvägen 18 785 30 Gagnef


Ersättare Fanny Brandström,076-8355040, fanny3@hotmail.com


Ersättare Ann-Gret Olsson, 0241-22222,073-0333346, juu149z@tninet.se

StoraVäge 15 785 44 Dala-Floda


Ersättare Bengt-OlaRyttar,0241-61420, 0705304282, bengt- ola.ryttar@telia.com

Moje549 785 30 Gagnef


Ersättare MariaMästerbo

Djurmovägen28 D 785 62 Djurmo


Ersättare Ann-KristinNorberg 0241-23461, 076-1703461

Storängsvägen2 785 45 Björbo. anna-kristina@hotmail.com----------------------------------------------------------------------------------------------------I kväll (17/9) har Arbetarekommunens styrelse beslutat driva linjen att kommunens demensboende skall ske i formen kooperativ hyresrätt.

De invändningar som gjorts om att upphandlingsformen inte är juridiskt prövad och riskerar att stupa på ett överklagande är inte trolig. Däremot vet vi att en upphandling enligt det gamla konceptet kommer att överklagas och en sådan överklagan torde vinna eftersom revisorer och fullmäktige redan anmärkt på beslutshanteringen. Att liknade projekt i 40 fall har genomförts talar väl inte för att vårt kommer att överklagas. 

 

 

Vid fullmäktigesammanträdet den 4 november blev det socialdemokratiska förslaget till kummunens budget, som bl.a. innebar att vuxenutbildningen skulle få ha lärarledd undervisning och mindre besparing för hemtjänsten, nedröstat av den borgerliga majoriteten.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skulle kommunalrådet Sofia Jarl ha besvarat interpellationer om Gagns Inn ställda av Ann-Gret Olsson och Bengt-Ola Ryttar. Hon vägrade att svara och hänvisade till att eftersom interpellationerna bygger på revisorernas granskningsrapport skall kommunstyrelsens beslut i frågan avvaktas. Detta är ett brott mot fullmäktiges arbetsordning. Interpellationerna är ställda till kommunstyrelsens ordförande och skall besvaras av henne. Det är hon som har förfarit klandervärt - inte kommunstyrelsen, så här långt. Det stora felet är ju att kommunstyrelsen och fullmäktige har ställts inför fullbordat faktum. Detta är upprörande och är ytterligare ett exempel på kommunalrådets maktfullkomlighet.
Under ordningsfrågedebatten deklarerade Ann-Gret Olsson att hon förlorat allt förtroende för Sofia Jarl och kommunstyrelsens vise ordförande Anki Enevoldsen. Ryttar påpekade att i politiken skall ansvar utkrävas av de som utövar makt, och att man också skall ta ansvar.


Läs gärna under rubriken "Vanstyret i Gagnef"Knökfullt i Lindberghallen vid Fullmäktigemötet den 30 september

Knökfullt i Lindberghallen vid budgetfullmäktige den 30 september.


Vid näst senaste fullmäktigemötet återremiterade s och mp gemensamt budgetförslaget eftersom det var dåligt berett och att det framfördes ändringar i underlagt. Men det står klart att Musik och Dansskolan kommer att få sina pengar vid nästa sammanträde. Alf Johansson presenterade det socialdemokratiska budgetalternativet.

Sofia Jarl fegade och ville inte besvara Ann-Gret Olssons och Ryttars interpellationer om den skandalösa affären med Gagns Inn.

Kommunens revisorer redogjorde för hur kommunalrådet hävdat att revisionens kritik av kommunens avtalstrohet tagits tillbaka, vilket inte var sant. Revisorn läste upp det brev där KPMG:s sakkunniga dementerade detta.Ännu ett exempel på Sofia Jarls manipulativa agerande.

Bengt-Ola Ryttar angrep Anders Ahlgren för att han betecknat kommunens revisorer som gamla gubbar som inte gör annat än försöker sätta dit våra unga kvinnliga företrädare. Ahlgrens övertramp var ett försök att bagatellisera revisorernas förödande kritik av Gagns Inn affären.
Ahlgren teg.


------------------------------------------------


I kväll (3/11) var 100 åriga Gösta Vestlund med i Rapport.

Gösta är född och uppväxt i Österfors , han började med daggmask-plockning och med studiecirklar i Gagnefs Folkets Hus och slutade som undervisningsråd och hedersdoktor. Han har skrivit ett kapitel i vår jubileumsbok.


Fond för ”Vestlundsdagar”

Den 15 juni fyller Gösta Vestlund, folkbildningens grand old man, 100 år. För att föra Gösta Vestlunds livsverk och brinnande folkbildningsintresse vidare har en idé väckts om att bilda en fond för kommande seminarieverksamhet kring aktuella folkbildnings frågor. Fonden har arbetsnamnet ”Vestlundsdagarna”

och en interimsgrupp för projektet med bl a RIO-medverkan har bildats.


Gösta är född och uppväxt i Österfors , han började med studiecirklar i Gagnefs Folkets Hus och slutade som undervisningsråd och hedersdoktor. Han har skrivit ett kapitel i vår jubileumsbok.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historien om arbetarrörelsen i Gagnefs Kommun är dramatisk, spännande och börjar långt tidigare än vad man skulle kunna tro.

Vår första och största hjälte är Kymmer Olof Danielsson från Mockfjärd som gick till Gävle för att arbeta på sågverken och som blev den drivande kraften i det som blev Svenska Sågverksarbetareförbundet. Ett år innan det Socialdemokratiska partiet bildas, 1889, uttalade ett folkmöte i Djurås sin varma sympati för den "nu pågående arbetarrörelsen i Sverige".
Kymmer Olof Danielsson

Uttalalande antaget av Gagnefs Arbetarekommuns kommunfullmäktige grupp vid sammanträdet 16/10.
 
Vård och omsorg, marknad eller medmänsklighet?
 
Åtta av tio svenskarär enligt en opinionsundersökning, av Novus, motståndare till privata vinster inom vården. Studier visar att privat äldreomsorg har tio procent lägre bemanning än offentlig. Vårdskan-dalerna har avlöst varandra och det finns inga vetenskapliga belägg för att konkurrensutsättning leder till bättre välfärdstjänster eller medborgarnytta.
 
Privata, vinststyrda system förmår inte att rättvist fördela sociala tjänster efter behov.
 
Privatisering av offentlig verksamhet leder till inskränkningar i de anställdas yttrande- och medelarfrihet. Ideologiskt betingade utförsäljningar av gemensam egendom har lett till både försämringar och fördyring av vård, omsorg, bostäder mm.
 
Detta sker parallelt med att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Tillsammans med försämringarna leder detta till en segrederad välfärd med gräddfiler för de rika och välbeställda.
 
Vi Socialdemokrater har tillsammans med över ettusen fyrahundra boende i Gagnef krävt en folkomröstning om privatiseringarna i Gagnef.
 
Det är hög tid att högerpartierna i kommunen medverkar till att genomföra den begärda folkomröstningen.
 
Det är hög tid att säga att det räcker nu! Tillsammans ska vi skapa en trygg vård och omsorg, där brukarnas behov står i centrum, inte ägarnas och vinsten. Välfärd ska skötas gemensamt. 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN

 

ORDINARIE SOCIALDEMOKRATISKA LEDAMÖTER I GAGNEFS KOMMUN

 


Ann-Gret Olsson
Anne-Christine Carlsson

Fredrik Kvarnströn

Alf Johansson

Irené Homman

Patrik Andersson

Christina Walles

Sven-Inge Persson

Kalle Hedlund

Bengt-Ola Ryttar

Cecilia Sundin


Ersättare Socialdemokratiska ledamöter i Gagnefs kommun

Ann Målare

Ann-Kristin Norberg

Ingvar Hagberg

Elisabeth Zeniou

Daniel Bethäuser

Susanne Nellfors

 


 

Ros  Artiklar i Dala-Demokraten Tryck här!


Katt  Artiklar i Falu-Kuriren Tryck här


Här lyssnar du på Gagnefs Närradio på webben!

 

Tryck här!

 


 

 

Bli medlem       

 

 

 

                           2011-2012                                                          Högbergsdammen en sommardagSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM