TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

s-info-nu-sap-flagga.gif            Välkommen till

Socialdemokraterna i Tranemo

 

 

 

Vill Du bli medlem?

 

RosDelar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Vill du påverka den socialdemokratiska politiker? Vill du ta del av informationen till våra medlemmar? Ja - då ska Du bli medlem!

 

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna!

 

BLI MEDLEM - STÖD SOCIALDEMOKRATERNA

 

Bästa värvare just nu:    Rose Torkelsson, Limmared

 

_ _  _

 

100-års jubileum

 

Vi har firat 100 år!

www_s_info_nurod_flagga.gif

 

Fredagen den 9 november firade vi tillsammans med Tranemo-Uddebo socialdemokratiska förening vårt 100-årsjubileum i Tranemo IFs klubbstuga Tranehov, Tranemo.

 

Ett stort antal medlemmar mötte upp och efter maten hölls en frågetävling. Man kunde också ta del av urklipp från tranemopolitiken sedan lång tid tillbaka. 

 

Denna kväll skedde också dragningen i vår konstklubb!

Vill du kolla om du vann? Gå in under rubriken "Aktiviteter" här ovan.

 

Vi vill samtidigt tacka närstående organisationer för gåvor till bl a Anna Lindhs Minnesfond, Barncancerfonden, Cancerfonden, Kampfonden m fl., presenter samt blommor.

 

Tack än en gång, alla som mötte upp och tillsammans gjorde denna kväll till ett fint minne för oss!

 

www_s_info_nu_rod_flagga_gif

- - -

 

Vårt budgetförslag och säryrkanden

 

Vårt budgetförslag och säryrkanden för 2013-2015 finner ni längst upp under rubriken Tranemo kommun och ekonomi, budget m.m. Tag gärna del av den.
- - -


 

Förstamajfirande

 

Vi firade första maj!

 

120507_forsta_maj_12.JPG


Kl. 10.00 samlades vi vid gamla Glasvallen i Limmared och marscherade till tonerna av Tranemo Concert Band till Fokus. Där väntade bland annat kaffeservering och tal.

120420_Roland_Andersson.JPG

 

Roland Andersson, f d Regionråd, från Gånghester, var vår huvudtalare.
Vi lyssnade till en glad och vårlig musik, samt sjöng kända arbetarsånger.
Tack alla som deltog i firandet och gjorde årets första maj till härlig vårdag!

- - - 
 

 

 

Regionval 11

 

TACK!
Vi vill rikta ett stort tack till Dig och alla andra som röstat på oss i omvalet till Västra Götalandsregionen, den 15 maj 2011.
Tack vare din röst har vi makten i regionen!

Än en gång TACK FÖR DIN RÖST I VALET!

- - -

 

 

Insändare

 

”Jag ogillar dina åsikter…

 

… men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att uttala dem.” Vem som har sagt detta tvistar de lärde om – och det spelar ingen roll. Det är andemeningen jag vill åt.

 

När jag läste om det senaste attentatet mot nationaldemokraten Carl Johan Backestiernas hus i Länghem blev jag så ledsen och upprörd. Rätten att uttrycka sin åsikt är grunden i en demokrati. Det är därför jag är politiker – för jag vill kunna säga det jag tycker, fatta kloka beslut, debattera och diskutera, få medhåll och mothugg.

 

Jag håller inte med Carl Johan Backestierna om i stort sett någonting politiskt sett. Nationaldemokraterna är ett parti vars åsikter strider mot det mesta jag tror på – men han har rätt att uttrycka sin åsikt, han har rätt att vara nationaldemokrat, även om jag inte är det.

 

Låt oss lova varandra att stå upp för demokratin och yttrandefriheten. Jag vill inte leva i ett samhälle där åsiktsförtryck råder och där människor skräms till tystnad. Jag har tagit på mig rollen att vara politiker för att jag vill företräda andra och föra fram deras synpunkter. Det är både fint och viktigt för mig, och det är en förutsättning för att demokratin ska fungera.

 

Petra Vainionpää (S) Månstad
- - -

 

Valet 2010


Vår kommunfullmäktigevalsedel finner ni under Val 2010 och Kommunfullmäktige.

 

Handlingsprogrammet finner ni under Tranemo Ak och Handlingsprogram.

- - -

 

 

 

Insändare inför valet;

 

Väljarna i Tranemo är värda klara besked!
Vi socialdemokrater kan och vill ge tydliga besked inför valet den 19 september. För oss kommer alltid jobben först och endast det bästa är gott nog åt folket. Därför får aldrig plånbok eller kontaktnät avgöra hur bra utbildning då får som ung eller vilken omsorg du har rätt till när du blir äldre. Valet är ett viktigt val, ett vägval mellan två sätt att se på samhället och dess uppgift. För oss är det självklart. Vi vill ha ett solidariskt samhälle, där alla får plats och möjligheter att växa.

 

Vi tycker även att väljarna i Tranemo kommun är värda klara besked i ett antal viktiga och konkreta frågor som kommer att påverka vardagen påtagligt för många i kommunen. Vi är tydliga:

 

Riv gamla Samhallsbyggnaden och bygg nytt om och när det behövs. Dels blir Tranemo centralort vackrare, dels sparar kommunen mycket pengar som kan användas bland annat till fler vuxna i skolan, mindre barngrupper i förskolan och konstgräsplaner.

 

Borgerlighetens linje är i stället att behålla och renovera fastigheten för 40-50 miljoner kronor. Det beslutet river vi upp om vi kommer till makten. 

 

Renovera Dalstorps skola nu. Den är i dåligt skick, och både barnen och de anställda är värda bättre.

 

Här har borgerligheten inte gett något som helst besked.

 

Stötta ett glas- och resecentrum i Limmared. Limmared är kommunens naturliga resenav och har en gammal och gedigen glashistoria. Det är väl värt att ta vara på och utveckla.

 

Inte heller här har borgerligheten gett något besked.

 

* Rädda Solbacken i Länghem. Vi kommer inte att medverka till att Solbacken läggs ner som särskilt boende.

 

Borgarnas svar? Frågan skall utredas!

 

Bygg två konstgräsplaner i kommunen. Vi har lyssnat på föreningslivet. Vi vill bygga en konstgräsplan i i Tranemo centralort och en i norra kommundelen. Det är rimligt och rättvist, och föreningslivet och våra ungdomar behöver det.

 

Borgarnas ger inga klara besked.

 

Men valet är inte förrän den 19 september. Kan vi vänta oss besked i dessa viktiga frågor? Vi hoppas och tror det – det är väljarna värda.

 

Socialdemokraterna i Tranemo
Eva-Karin Haglund

Claes Redberg
- - -

 

 

Grönt ljus för två konstgräsplaner i Tranemo kommun!
Under flera år har föreningarna och kommunen diskuterat en eventuell konstgräsplan i kommunen. Föreningarna har menat att detta behövs för att man ska kunna ge rimliga förutsättningar för både barn och ungdom och de lite äldre att träna och spela. Vi håller med.

 

En del menar att det är onödigt med konstgräsplaner, för det har ju alltid gått bra att lira boll på gräs tidigare. Och visst är det så – men vi menar att konstgräs ökar möjligheterna för både tjejer och killar att röra på sig en större del av året. Dessutom är kommunens fotbollsföreningar väl värda att lyssnas på, eftersom de representerar många barn och unga och dessutom spelar en viktig roll för de små orternas gemenskap och utveckling.

 

Vi socialdemokrater vill bygga två planer under kommande mandatperiod, eftersom det är vad föreningarna själva anser är rimligt. Utöver ren speltid handlar det även om resvägar, tillgänglighet för fler barn och unga samt goda folkhälsoskäl. Vi vill dessutom att konstgräsplanernas placering ska diskuteras i nära samarbete och dialog med föreningarna, men det rimliga som vi ser det vore en plan i centralorten och en i norra kommundelen.

 

Därmed har vi rullat ut den röda mattan för gröna konstgräsmattor. Allt som behövs nu är att ett maktskifte i Tranemo kommun – för fotbollens, folkhälsans och föreningarna skull!

 

Sture Ernstson Socialdemokraterna i Grimsås
Irene Jonasson Socialdemokraterna i Dalstorp
Sven-Olof ”Ola” Andersson Socialdemokraterna i Sjötofta
- - -

 

 

Hur blir det med Solbackens äldreboende i Länghem?
Vi socialdemokrater anser att samtliga politiska partier måste vara så tydliga och ärliga som möjligt före valet om de svårigheter och knäckfrågor som kan väntas efter valet. En sådan knäckfråga är utan tvekan Solbacken i Länghem.

 

Några relevanta frågor är:

̶ Kommer Solbacken att helt läggas ner som särskilt boende?
̶ Innebär det att den fasta dygnetruntbemanningen försvinner?

 

Trygghetsboendet är i sig en utmärkt boendeform som behövs som komplement till det vanliga boendet och det särskilda boendet, men det innebär inte samma stöd och vård som det särskilda boendet gör.

 

När 20 av Solbackens 34 lägenheter ändrades från särskilt boende till trygghetsboende ville vi socialdemokrater att endast 10 lägenheter skulle förändras och detta på prov.

 

Den borgerliga majoriteten valde dock att genomföra en större förändring, och redan då föreslog tjänstemännen att Solbacken skulle läggas ner som särskilt boende i sin helhet. Detta finns även att läsa i Tranemo kommuns årsredovisning för 2009.

 

Att kommunens tjänstemän redovisar sådana förslag är inget konstigt i sig – det är ett resultat av deras uppdrag från politikerna att hitta besparingar i ett kärvare ekonomiskt klimat. Det som nu är intressant är vad som kommer att hända framöver, för det kärvare ekonomiska läget kvarstår.

 

Det ärliga mot kommunens äldre, deras anhöriga och övriga invånare vore därför att de borgerliga också ger ett tydligt besked före valet om hur de ser på framtiden för Solbacken i Länghem. Vår ståndpunkt är klar:

 

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att ge ett klart besked till väljarna före valet den 19 september. Får vi majoritet ska Solbacken vara kvar som särskilt boende även under nästa mandatperiod.

 

Eva-Karin Haglund
Ulf Thifors
Socialdemokraterna i Tranemo kommun
- - -

 

Limmared – ett glasklart val!
På sistone har det varit ett stort lokalt engagemang i Limmared för ett nytt glasmuseum. Vi socialdemokrater tycker självklart att det är en god idé, väl värd att satsa på.

 

Glaset och glasbruket har en gammal historia i Limmared och det är en viktig del av Tranemo kommuns industri- och kulturarv. Idéer om glasmuseum, konsthall, turistglashytta och plats för ambulerande kulturutställningar känns därför mycket spännande. Vi tror, liksom Limmaredsborna själva, att det vore helt rätt att placera detta nära järnvägsstationen. Självklart tycker vi att Tranemo kommun ska stötta detta initiativ så långt möjligt!

 

Dessutom tycker vi att det nu är dags för ett resecentrum i Limmared. I dag är järnvägsstationen stängd för resenärer, och i vintras – när snön vräkte ner samtidigt som tåg- och busstrafik krånglade – fanns det inte ens möjlighet för tåg- och bussresenärer att vänta in sin resa inomhus, och kanske kunna ta sig en kopp kaffe under tiden. Det är ingen bra bild som ges, och Limmareds station är ju hela kommunens ansikte utåt på många sätt.

 

Vi tror även att en omlastningsterminal för gods i Limmared skulle medföra mycket positivt både för Limmared och för Tranemo kommun. Denna måste dock självklart utformas med hänsyn till samhället i övrigt så att den inte stör mer än nödvändigt, vare sig i landskapsbilden eller vad gäller ljudnivåerna. En sådan anläggning skulle dels innebära arbetstillfällen på orten, dels – och kanske framför allt – vara positiv för miljön, eftersom den underlättar omflyttning av gods från lastbil till tåg.

 

Vi vill alltså satsa på Limmared – för miljöns, kommunens, de boendes och besökarnas skull. För oss är Limmared ett glasklart val. Hoppas att vi är ett lika glasklart val för Limmared!

 

Rose Torkelsson (S) Limmared
Claes Redberg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen
- - -

 

Hur blir det med Dalstorps skola?
Skolan i Dalstorp är verkligen ingen bra arbetsmiljö för våra barn och inte heller för kommunens anställda. Faktum är att den är i sådant skick att granskande arbetsmiljömyndigheter kan komma att ingripa när som helst.

 

När Tranemo kommun tog sin budget för 2010 ville vi socialdemokrater projektera och bygga om Dalstorps skola redan 2010. Detta röstades ner av den borgerliga majoriteten i Tranemo kommun, som i stället, märkligt nog, prioriterar att satsa mellan 35 och 40 miljoner kronor på ett nytt bibliotek i Tranemo. Det är självklart inte fel med ett bibliotek i Tranemo men behoven vid Dalstorps skola är större och mer akuta. Vi tycker helt enkelt att barnens behov går före.

 

Den borgerliga majoriteten i kommunen har ännu inte gett besked om när de tänker bygga om skolan i Dalstorp, trots att vi har frågat åtskilliga gånger. Men vi kommer att fråga tills vi får ett svar, förhoppningsvis före valet den 19 september. Det är barnen i Dalstorp värda.

 

Claes Redberg (s) 1 e vice ordförande i kommunstyrelse
Rose Torkelsson (s) vice ordförande i Bildningsnämnden
- - -

 

Gamla Samhall står i vägen för nya idéer!
Just nu står vi inför ett mycket viktigt vägval i Tranemo. Ska vi bygga fast oss inför överskådlig tid med den befintliga Samhallsbyggnaden? Eller ska vi riva den och öppna upp centrala Tranemo mot sjön? Vi socialdemokrater anser att det mest förnuftiga är att riva byggnaden!

 

Fördelen med det är att man öppnar upp området och får möjlighet att använda det mest centrala läget på ett så bra sätt som möjligt – kanske för fler bostäder eller någon annan verksamhet. Dessutom är den nuvarande byggnaden alldeles för stor och otymplig, och de befintliga ytorna behövs faktiskt inte.

 

Flera argument har förts fram för att bevara men bygga om gamla Samhall.

 

1) Gymnasieskolan kan komma att behöva lokalerna. Men med tanke på det minskade elevunderlaget är detta väldigt osäkert. Dessutom finns det säkerligen möjlighet att använda både nuvarande lokaler och Medborgarhuset mer effektivt än i dag. Att nu använda kanske upp mot 40–50 miljoner kronor på en gammal industribyggnad känns väldigt oklokt och stelbent. Bättre då att först undersöka vad som behövs, innan man bygger fast sig i lösningar som inte visar sig vara bra.

 

2) Det behövs ett nytt huvudbibliotek. Detta kan vi förvisso hålla med om, men i en tid när pengarna tryter måste skola och omsorg gå före. Även här kanske man kan tänka nytt? Kanske biblioteket kan dra mer nytta av skolbiblioteken i någon form, så att det blir en verklig mötesplats för unga och gamla?

 

Vi har framfört våra synpunkter till det borgerliga styret i kommunen under ett antal månader. Men hela tiden möts vi av oförstående, och ibland direkt motstånd. Nu har man dock äntligen gett ett uppdrag till tjänstemännen att räkna på en ombyggnation i relation till en nybyggnation, och resultatet kommer i oktober. Vi socialdemokrater ser med försiktig optimism på denna tillnyktring från majoritetens sida, men vi tycker att väljarna har rätt att få ett besked före valet om hur man vill att det framtida Tranemo ska se ut och hur majoriteten har tänkt prioritera skattebetalarnas pengar. Tjänstemännen kan ju komma med sina förslag, men ni måste stå för visionerna.

 

Vi socialdemokrater ger tydliga besked! Riv Samhallsbyggnaden. Ge plats för nya idéer. Bygg nytt och miljösmart om så behövs, men inte utan eftertanke. Detta kommer att spara åtskilliga miljoner av skattebetalarnas pengar – pengar som behövs till mycket annat!

 

Claes Redberg
Socialdemokraterna i Tranemo
1.e vice ordförande i kommunstyrelsen

 

 

 

Glasets dag

 

Den 19 juni firades Glasets dag i Limmared.

Vi tackar alla som kom fram och pratade och gjorde dagen betydelsfull. Vi tackar också alla som medverkade.

Tack för en trevlig dag!

Glasets dag

 

 

 

Medlemsbrev

Under denna rubrik finns ett antal medlemsbrev skrivna av förtroendevalda såsom Eva-Karin Haglund, Claes Redberg, Petra Vainionpää, Rose Torkelsson, Jenny Rydin, Johnny Ohlsson och Ulf Thifors. Fler brev är på gång! Läs gärna dessa! Gå in under rubriken "Vårt parti" och "Medlemsbrev" (se ovan).

                          

                                                             - - -

 

 

Vilka har valts?

Vilka har valts till uppdrag i kommunens styrelse och nämnder? Gå in under "Tranemo kommun" och respektive styrelse eller nämnd, så får du se!

 

          badgeSAP85

 

 
 

Socialdemokraterna i Tranemo

 

Vi socialdemokrater består av en mångfald av människor, med olika bakgrund, olika yrken, olika åldrar och en mängd olika åsikter. Men ett delar vi, nämligen att välfärden och kommunens gemensamma resurser ska vara tillgänglig för alla. Att vi har ett gemensamt ansvar för att människor ska känna trygghet i livets olika skiften.

Ibland har vi större behov av vår gemensamma välfärd så som skola, barnomsorg, äldreomsorg eller någonting annat i livet som är viktigt. Ibland mindre. Men det är viktigt att veta att det finns där när jag behöver det. Det måste vi alla bidra rättvist och solidariskt till.

 

Mobilisering

 


 

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM