TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Vad vill socialdemokraterna med Svenska Kyrkan? Vad tycker du?

Nästa medlemsmöte 2 november kl 18.30
Lokal: S-lokalen 

Som gäst har vi bjudit in den kände kyrkopolitiken Björn Andersson från Mark

Mer på agendan: inför 2017 i kommunen

Separat inbjudan kommer!

(OBS: inget medlemsmöte 26/10, ändring av mötesplanen)

Rapport från medlemsmötet 7 september kl 18.30 
på Bollegården

Vi var 22 medlemmar som lyssnade och diskuterade med vår gäst Ulf Olsson, Kommunalråd från Borås.

Diskussionen började med vår ideologi, hur man ser det i praktiska beslut och avslutades med politiska läget i landet.

Peter Rosholm berättade om vad som är på gång i kommunen.Budgetförslag från S, Mp och V beslutat

Med instämmande från M, Kd beslöt kommunfullmäktige den 15 juni att anta S, Mp, V förslaget till budget 2017

Budgetförslaget finns här


Våra representanter i kommunfullmäktige träffas tisdag 14 juni kl 18.00 i S-lokalen, Odensväg 10 för att förbereda sig inför kommunfullmäktigemötet.

Alla medlemmar är välkomna!


Socialdemokraterna föreslår:

Fria resor för pensionärer i Bollebygds kommun

Läs mer i pressmeddelandet, klicka här1 maj i Bollebygd

Rapport från medlemsmötet 20 april

Den största diskussionen var kring
kommunens budget 2017.
Hur sätter vi en S-stämpel på budgeten?
Utmaningar: stort behov av nya förskolor och skolor eftersom kommunen växer.

Arbetarekommunens nystartade förändringsresa "Framtidspartiet" redovisades.


Nya styrelsen klar, klicka här!

Rapport från årsmötet onsdag 9 mars kl 18.30

Christer
-Vår Bollebygdsambassadör 
Christer Falk visade sin föreställning med urval av sina bilder och video. Den var mycket uppskattad.

Till ny ordförande valdes Christina Hein

Förutom detta godkändes verksamhetsberättelsen för 2015 och verksamhetplanen för 2016 

De finns om man klickar här

Rapport Medlemsmötet 13 januari 2016

 

Vi Pratade om 2015, året som gått, Vad har hänt politiskt, i landet, i regionen och i kommunen.

 Vi valde ombud till partidistriktets årsmöte (Distriktskongressen) samt nomineringar till uppdrag i partidistriktet


Rapport från medlemsmötet 2 december
Cirka 15 medlemmar deltog. Peter informerade om flyktingkrisen. I världen, i landet, och i kommunen. Evakueringsboendet i Olsfors informerades det om. Nästa punkt var en diskussion om arbetet i kommunen med invånardialogen. Det konstaterades att det är viktigt men kräver en del tänk före, vilka frågor, målgrupp, hur tar vi hand om resultatet, återkoppling.


Rapport från medlemsträffen
Onsdag 21 oktober

Vi fick information om flyktingmottagandet i sjuhärad och i Bollebygd från BREC (Boråsregionens etableringscenter)

Dessutom informerades det om aktuella frågor i kommunen såsom fiberutbyggnaden och Bollebygds ridklubb.

Ca 20 medlemmar deltog.

Nu bjuder vi in till studier!

Vår historiaStudiecirkel 1: Medlemsutbildning steg 1

 • Vår historia

 • Vår organisation

 • Vår ideologi

 • Grundläggande mötesteknik
  Aktuell politik


  Studiedagar:

  måndagar kl 18.30-20.00

  Datum: 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 7/12. 
  Lokal: S-lokalen, Odensväg 10 i Bollebygd. 
  Cirkelledare: Otto Andreasson, tel 0727-40 03 66.


Studiecirkel 2: Vår ideologiValet 2018

 • Hur har vi lyckats att förverkliga vårt handlingsprogram i kommunen hittills?

 • Vad kan vi jobba mer med?

 • Vilka ska vara våra hjärtefrågor i valet 2018?

Studiedagar:

onsdagar kl 18.30-20.00,

Datum: 14/10, 4/11, 18/11, 9/12, 20/1 m. forts. 
Cirkelledare Peter Rosholm, tel 0729-80 55 03.Även om ni missat en eller alla tidigare träffar är ni hjärtlig välkomna till nästa träff. Ingen föranmälan krävs!

Rapport från medlemsmötet 5 oktober

Vi hade ett mycket intressant träff med vår riksdagsman Petter Löberg om arbetet i riksdagen, statsbudgeten och Petters egna reflektioner. Tyvärr var vi inte så många som var där.

Peter

Ett 20-tal medlemmar deltog på studiebesöket på Flugger den 26 augusti

Efter en rundvandring i Latexfabriken berättade fabrikschefen Thomas Grönesjö om fabriken historia och nutid. 
Peter Rosholm berättade senaste nytt från kommunen bl.a. om Sverigeförhandlingen.


Kommunfullmäktige 15-06-17:

S, Mp och V-budgetförslag för 2016-18 blev Kommunfullmäktiges beslut
 • Satsning på Förskola och omsorgen
 • Bättre arbetsmiljö för våra anställda
 • Kraftfull satsning på Resecentrum på Götalandsbanan
 • Kommunen ska bli Fairtrade-kommun

Läs budgeten härOBS: ny snabbknapp i listen ovan "Mötesplan 2015"Ca 200 personer besökte vår familjedag på torget i Bollebygd. 

1 maj


Rapport från årsmötet som hölls den 11 mars i Gula Huset


Över trettio medlemmar hade samlats till årsmötet


Regionstyrelsens vice ordf Helen Eliasson berättade om oppositionsarbetet i regionen och ledde en diskussion om sjukvårdens utmaningar.


Vi avbröt för att äta landgång.


Sedan följde genomgång av året som gått med supervalåret, både EU-val och riksdagsval samma år. Detta belastade vår ekonomi hårt. Och det mest glädjande, att vi tog makten både i riksdagen och i Bollebygd.

Styrelsen beviljades ansvarfrihet för året som gott.


Ett antal val skedde, bl.a. omvaldes Barbro Orrestrand som ordförande och en ny medlem valdes in i styrelsen, Christina Hein.

 Beslut togs om verksamhetsplan och budget för 2015.


Peter Rosholm berättade lite om vad som är på gång i kommunen bl.a. nya resecentrumet på Götalandbanan, rättegången mot omsorgschefen, näringslivsklimatet och bygget av F-6 skolan.

 

Årsmöteshandlingar,klicka här! 


Rapport från medlemsmötet Onsdag den 14 januari
 • En motion till distriktskongressen om långa häktingstider behandlades och antogs som AK:s egen
 • Ombud till Distriktskongressen den 21/3 på Viskadalens Folkhögskola utsågs.
 • Vi nominerade till de val som ska ske på Distriktskongressen
 • Kommunens budgetarbete inför 2016 redovisades och diskuterades
 • Arbetet med planeringen kring resecentret på kommande Götalandsbana diskuterades

Studier 2015 uppdaterat med nya studieprogrammet

Kicka här eller i listen ovan "Studier 2015"


Sista dag för motioner

Sista dag att skicka in motioner till partikongress och distriktskongress

Tisdag den 13 januari

Har du någon ide om motion men vill ha hjälp med att skriva, hör av dig till styrelsen


Valet av ombud till partikongressen klart

Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn konkurrerade om en plats.

Rösterna uföll enligt nedan:

Mattias Josefsson                                      107                                        Vald

Stefan Carlsson                                           65                                        Ersättare

Peter Rosholm                                             57                                      

Ogiltiga                                                         2

Eftersom distriktsstyrelsen beslutat att varje arbetarekommun ska få vara representerad på partikongressen kommer Stefan Calsson och Peter Rosholm åka som observatörer.Rapport från medlemsmötet 3 december
 • Mycket av diskussionen handlade om beskedet om extravalet. Vi var överens om att detta var ofrånkomligt efter SD:s stödjande av borgarnas budgeten och de borgliga partiernas nej till samarbete över blockgränserna.
 • Det informerades om vilka som blivit ledamöter i nämnder och styrelser i kommunen.
 • Peter berättade om arbetet med budget 2016 som startar 12 december och om projekteringsarbetet med Götalandsbanan. Ulf Rapp berättade om tankarna kring nya Bildnings och omsorgsnämndens verksamhetsplan.
Peter


Rapport från Politikerutbildningen som genomfördes den 11/11 2014

Närvarande: 10 personer

Vi gick igenom:
Deltagarnas förväntningar på utbildningen och vad de vill veta mer om:
 • Kommunens styrmodell
 • Kommunallagen
 • Förväntningar på mig som politiker
 • Retorik
 • Socialdemokratisk kommunpolitik
 • Partisolidaritet
 • Politiker-Tjänstemän
 • Klimat i gruppen
 • Politiska läget i kommunen
 • Gruppmöten
 • Ideologi-Pragmatism
 • Hemsida
 • Budget och budgetprocess
 • Offentlighetsprincipen
  Peter fick i uppdrag att sortera upp dessa till utbildningstillfällen.
Vi gick dessutom igenom "kommunens styrmodell" powerpoint.

Nästa träff blir onsdag den 17 december kl 18.00 i S-lokalen.
Ingen föranmälan!
Som vi skrivit tidigare är alla medlemmar välkomna, oberoende om man har uppdrag eller inte.
Har man uppdrag nästa mandatperiod så är det naturligtvis viktigare att deltaga, både gamla och nya.

Med vänlig hälsning,

Peter

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets första gemensamma budget som styrande i Bollebygds kommun, klicka här!
I politiska styrmodellen för kommunen ska beslut om budget tas i junimånad. Det har gjort även i år. Men eftersom det är valår har nyastyret möjlighet att revidera budgeten i november. 
Beslut tas på kommunfullmäktige 20 november
Följande frågor prioriteras i denna reviderade budget:
 • Byggandet av ny F-6 skola i Bollebygd
 • Planeringen för nya järnvägsstationen på Götalandsbanan
 • Kvaliteten i Skolan/förskolan
 • Bostadsbyggandet
 • Ungdomsarbetslösheten
 • Miljöarbetet
Dessutom vill vi satsa extra på vuxenutbildning, bredband,företagsklimatet, anhörigstödjare, gatuunderhåll och personalensarbetsvillkor.
Vad gäller investeringar har nya skolan nämnts, vår största enskildainvestering någonsin, 124 milj. Vi kommer fortsätta byggandet avGC-vägar, rusta upp utemiljön vid Krafthuset, bygga ny brandstation iTöllsjö samt ny vattentäkt i Töllsjö och reservvattentäkt i Bollebygd.Röd/grönt minoritetsstyre i kommunen


Efter förhandlingar mellan partierna blev det klart att Den rödgröna gruppen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som blev den största gruppen i valet,  leder kommunen den kommande mandatperioden.


Socialdemokraterna, som största parti, besätter samtliga ordförande och 2:e vice ordförandeplatserna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick platser i kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Valresultat i Bollebygds kommun


Mandatfördelning i kommunfullmäktige (Preliminärt resultat)

Av totalt 31 mandat: S: 10 mandat (-1), M: 7 mandat (-4), SD: 5 mandat (+3), C: 2 mandat (-1), Mp: 2 mandat (+-0), FR: (Folkets röst) 2 mandat (+2), Kd: 1 mandat (+-0), V: 1 mandat (+1), Fp: 1 mandat (+-0).


Detta ger att rödgröna blocket (S, V, Mp) får 13 mandat och alliansblocket (M, C, Kd, Fp) får 11 mandat.


Diskussioner sker ni för att bilda en hållbar majoritet som ska förhindra att SD får vågmästarroll. Vi som största parti leder detta arbete. 
Vad vill vi i Bollebygds kommun?

Våra vallöften, klicka här


Utveckla Närtrafiken i bl.a. Töllsjö!

Det är många gymnasieelever och andra, boende i Töllsjö som har stora bekymmer att ta sig till/från skola/arbete när busstrafiken inte längre går. Kommunen har öppnat upp skolbusstrafiken för alla mellan Töllsjö-Storeskogen. men det är bara en tur morgon och en tur kväll. 


Närtrafiken är en beställd kollektivtrafik som går redan idag vardagar 09.30 - 10.30, 12.30 - 13.30, 15.00 - 16.00. Man kan åka till busstationen och torget i Bollebygd.


Vi vill utveckla Närtrafiken så man dessutom kan åka till busshållplatsen Storeskogen. 

Vi vill också koppla den mot några bussavgångar i Storeskogen samt buss/tåg i Bollebygd. Så kopplar man trafiken i bl.a. Tranemo.


På sikt vill vi dessutom utöka tiderna för trafiken.
Valrörelsen Vecka 37 8/9-14/9

 • 8/9 Måndag
  LO-facken i Bollebygd kl 10.00-16.00
 • 10/9 Onsdag
  Förmiddag: Riksdagsman Lena Hallengren på besök på bl.a. Flugger och på Bollegården
  Kväll: Dörrknackning Töllsjö. Samling S-lokalen kl 18:00
 • 11/9 Torsdag
  Dörrknackning Bollebygd. Samling S-lokalen kl 18.00
 • 12/9 Fredag
  Torget Bollebygd kl 16.00-19.00
 • 13/9 Lördag
  Sossetjejer: Töllsjö Marknad kl 9.00-13.00
  Övriga: Torget Bollebygd kl 10.00-13.00
 • 14/9 Söndag Valdagen
  Valsedelsutdelning utanför alla vallokaler. Tält utanför Bollebygdsskolan.
  Kvällen: Valvaka i S-lokalen fr. kl 20.00


ValledningenRapport från Juholts-träffen 20/8

Hela 43 personer hade mött upp för att lyssna och prata med Håkan. Han eldade på oss om orättvisor och ökade klyftor men även om hur vår partiorganisation fungerar. Ett och annat skratt blev det, även många spontana applåder. Håkan är en fantastik agitator som verkligen inspirerade oss att ta fajten med borgarna och SD.

Håkan i fartenFörsta dörrknackningen avklarad

Över 120 hushåll i Olsfors fick besök av Socialdemokraternas dörrknackare under tisdagen. Vi hade bra förstärkning med ett gäng riksdagskandidater.

Vi betade av nästan hela Olsfors på en kväll.


Det gör att torsdagens (21/8) dörrknackare samlas i Bollebygd, utanför S-lokalen, Odensväg 10, kl 17.50.


Och glöm inte träffen med Juholt den 20/8!Marknaden i Bollebygd 6 juni
Vi deltog med tält med information.

Vår tävling "Gissa vikten på rälsen" drog många som 

ville lyfta och gissa. 

Rätt vikt var 16 230 gram. Närmast kom Dan, boende på Höga i Bollebygd, som vann fruktkorgen.


Kommunens budget för 2015

beslutas i kommunfullmäktige den 18 juni


Socialdemokraternas förslag, klicka här!

Tillägg: Plan för motverka rasism och främlingsfientlighet, klicka här!


EU-valet I Bollebygd

Svagt framåt för Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna näst största parti

Ras för ModeraternaRapport från medlemsmöte tisdag 20 maj kl 18.30 

i S-lokalen, Odensväg 10 Bollbygd


Vår gäst Mattias Josefsson, kommunalråd från Ulricehamn berättade inspirerande om hur sossarna i Ulricehamn arbetar i valrörelsen med stor satsning på dörrknackning, över 3000 samtal har man gjort. Han berättade också kring aktuell politik i Ulricehamn.
Mattias

Vi beslöt om nomineringar till styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen sedan följde en aktuell rapport från valrörelsen till EU-valet.


Peter


Familjedag 1 maj i Bollebygd

I solskenet kom ca 150 personer och besökte vår familjedag.
Underhållning från två lokala grupper, politiska budskap och olika aktiviteter. 

Och dagens största hjälte, vår egen David, som höll sitt livs första 1:a majtal

David Hedin

Fler bilder från familjedagen 1 maj 2014 i Bollebygd, klicka härRapport från medlemsmötet 

tisdag 22 april 18.30 i S-lokalen


Vi beslöt efter en genomgång om lokalt valprogram 2015-2018. Klicka här


Vi beslöt även vilka som ska vara socialdemokratiska gruppledare i kommunens fullmäktige, nämnder och styrelser


Kommunfullmäktige: Gunnel Brandt

Kommunstyrelse: Peter Rosholm

Bildnings- och omsorgsnämnd: Ulf Rapp

Samhällsbyggnadsnämnd: Lars-Erik Olsson

Jävsnämnd: Jonas Ahlgren

Valnämnd: Jonas Ahlgren

Bostadsstiftelsen Bollebo: Jonny Svensson
Rapport från Medlemsmötet 2 april kl 18.00 i S-lokalen


Vad gjorde vi på mötet:

Vi började med att använda 45 minuter till dörrknackning på Höga

Vi diskuterade utkastet till lokala valprogrammet

Information om valrörelsen

1 maj och familjedagen informerades Rapport från träff med nya KF-gruppen


Den 31 mars kl 18.00 i Gula huset träffades ett antal från nya kommunfullmäktigegruppen.


Vi inledde med valarbete sedan har vi en mycket intressant föreläsning med dialog om ideoligi av Magnus Linder.
Rapport från årsmötet 5 mars


Cirka 30 medlemmar hade mött upp i Nedergården i Bollebygd för årsmöte med Bollebygds Arbetarekommun. 

Sofia Bohlin, EU-kandidat från Borås var gäst och hon berättade om sig själv och vad hon tyckte var viktigt med EU. Bl.a. nämnde hon att det är viktigt att få ett rödare EU. Vi har nu möjligheten se till att socialdemokraterna blir största gruppen i EU-parlamentet.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar skedde. 


Ur styrelsen avgick och avtackades Kjell Richardsson. Ny ledamot efter honom blev David Hedin.


Beslut tog om Socialdemokraternas lista 

till Bollebygds kommunfullmäktige åren 2015-2018:


1. Peter Rosholm                 Bollebygd

2. Barbro Orrestrand           Bollebygd

3. Lars-Erik Olsson             Olsfors

4. Helena Thelin                  Bollebygd

5. Otto Andreasson             Petared

6. Gunnel Brandt                 Bollebygd

7. Ulf Rapp                          Erikstorp

8. Emma Isfeldt        Bollebygd

9. Jakob Engelbrektsson Rinna

10. Gunilla Magnusson Grönbo

11. Rolf Söderlund Erikstorp

12. Renèe Södermyr Jordås

13. David Hedin Bollebygd

14. Jenny Johansson Erikstorp

15. Ralf Berntsson Erikstorp

16. Maja Rosholm Bollebygd

17. Morgan Ohlsèn Olsfors

18. Ann-Christin Sjöstrand Bollebygd

19. Roger Svensson Högsgärde

20. Pernilla Rapp Erikstorp

21. Ingemar Wallin Kyrkbyn

22. Ewa Fröjd Bollebygd

23. Jakob Lund Bollebygd

24. Jan Köster Jordås

25. Ingvar Särnbratt Gesebol

26. Jonas Ahlgren Erikstorp

27. Beatrice Ekelund Bollebygd

28. Roland Henriksson Bollebygd

29. Börje Lundin Olsfors

30. Jonathan Wallin Erikstorp

31. Lisbeth Augustinsson Bollebygd

32. Jonny Svensson Bollebygd


Efter mötet åt vi en italiensk buffè samt lyssnade på trevlig underhållning av tre ungdomar som kallar sig Dandelion.

 Rapport från Medlemsmötet 8 januari

Vi var 20 medlemmar
 
Vi bestämde vilka som ska åka på partidistriktets årsmöte (Distriktskongressen) som är den 29 mars på Viskadalens Folkhögskola, Seglora.
 
Vi diskuterade vår valplan för EU-valet och Kommun-, region- och riksdagsvalet.
 
Aktuell politik diskuterades.
 
Också fikade vi som vanligt
1401109

Vår centrala valstrategi 2014: klicka här
Rapport från medlemsmötet 4/12

 • Vi inledde med att minnas vår nyligen avlidne medlem Sixten Andersson genom att titta på "Filmen om Sixten"
 • Vi diskuterade aktuella frågor som senaste mätningen av resultatet i Sveriges skolor
 • Partiets valstrategi diskuterades också
Vi avslutade med att under gemytliga former äta en jultallrik.

22 medlemmar deltog

Peter
131205


Osten!
Julmarknaden i Bollebygd 1/12

Som vanligt deltog vi på julmarknaden. Vår tävling "Gissa vikten på den dekorerade julosten" var populär, 153 personer gissade. Rätt svar var 2241 gram. Lycklig vinnare blev Gun Bodèn
131205

Resultat kyrkovalet (Preliminärt)


Bollebygds pastorat:

Kyrkans bästa (som S ingår i) ökade från 44,2% till 48,1%.


Göteborgs stiftsfullmäktige:

Socialdemokraterna minskade något från 22,3% till 22,1%


Kyrkomötet:

Socialdemokraterna ökade från 28,3% till 29,4%

13-10-01Rapport från diskussionsföreläsningen 28 augusti

Magnus Linder


Magnus Linder, rektor på Viskadalens Folkhögskola, lede ett resonemang kring de stora ideologiska välfärdsmodeller och hur dessa skiljer sig åt. En mycket bra diskussion följde om hur vi förankrar våra förslag i vår idelogi.

 

Kvällen avslutades med en italiensk salladsbuffe.

 
Enkät " Bollebygd 2015-2018" 

 

Vi har under vecka 22 delat ut en enkät i vissa bostadsområden i kommunen. Svaren blir underlag för vårt S-program i kommunen 2014-2016.


Vi komer under hösten att fortsatta med utdelning.

 

Även om du inte fått en enkät i brevlådan är Du naturligtvis välkomna att svar på enkäten.

 

Desto fler som deltar desto bättre blir det!

 

klicka här för enkäten

 

Skriv ut, skriv i och skicka in till oss,

Socialdemokraterna, odensväg 10, 51736 Bollebygd

 

enkät

   
Rapport från
 medlemsmötet 22 maj

 • Vi diskuterade om vårt förslag till att använda kommunens pengar 2014-2016. Vi värnar om skolan och förskolan och accepterar inga fler neddragningar. Vi vill istället ha en långsiktig plan för att öka personaltätheten.
  Vi vill också fondera pengar för att kunna göra en nybyggnation av F-6 skola i bollebygd. Den gamla har så eftersatt underhåll att det blir långsiktigt billigare att bygga nytt. målsättningen, tycker vi ,måste vara att börja detta bygge 2015.
 • Vi vill också antälla en omsorgspedagog för att jobba med sysselsättning och aktivering av våra brukare.
  För att finansiera detta föreslår vi höjd skatt med 40 öre.
 • Vi diskuterade kring vad som beslutades på partikongressen i Göteborg
 • Vi pratade dessutom om valrörelsen och framtagandet av vårt lokal handlingsprogram för Bollebygds kommun. Det som närmast sker är utdelning av en enkät till invånare i kommunen.
1 maj i Bollebygd
 
Ca 200 personer besökte vår familjedag på torget i Bollebygd. Bra väder, mycket folk, bra musik och bra tal. Tack alla som var med och bidrog.
 
1 majJakob och gängetRapport från Årsmötet

Onsdag den 13 mars kl 18.00 hade vi vårt årmöte i Hultafors bygdegård (G.a stationen Hultafors).
I styrelsen omvaldes Renee Södmyr som ordförande och invaldes Emma Isfeldt och Bea Ekelund som nya styrelsemedlemmar.

Verksamheten de närmaste två åren kommer handla mycket om de tre valen och medlemsrekrytering.

Det bjöds på underhållning av den duktige musikanten Thomas Claesson och bjöds på mat. Till kaffet berättade Paul Orrestrand om stationens historia kryddad med en och annan rolig historia.

Peter

Rapport från medlemsmötet onsdag 9 januari
 • Vi beslöt om vilka vi föreslår till uppdrag i vårt partidistrikt (Södra Älvsborgs).
 • Beslöt att anta en motion och skicka den till distriktskongressen
  Motionen handlade om att omvandla delar av rut och rot-bidrag till att renovera skolor och ge läxhjälp till alla.
 • Vi diskuterade vårt politiska arbetet under 2013
  Förberedelse valen, medlemsvärvning mm
 • Aktuell politik
  Partiets första utkast till vision och ideskrift diskuteradesÖver 200 personer gissade på vikten på vår Julosten


Gissar för fullt


ndagens julmarknad i Bollebygd var kall men välbesökt. Det var många som kom fram och pratade med oss.

Vår tävling " Gissa vikten på julosten" vanns av Berit Karlsson, Ekdalen. Hon gissade bäst, 2071 gram. Osten vägde 2078 gram.


Stort tack till alla som hjälpte till eller kom och stöttade oss! 

Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till tilläggsbudget 2013-2015 för Bollebygds Kommun.

 

Beslut tas i kommunfullmäktige 22 november

 

Förslaget finns här

 


Nytt nummer "Bollebygds-Sossen utskickat!

 

Vill du ha ditt ex per mail i forsättning, skicka oss ett mail: socialdemokraterna.bollebygd@gmail.com

 


RosenNystart för Facebook-gruppen: Sossarna i BollebygdRosen

Den är nu öppen för vem som vill va med, vem som helst kan också läsa vad som skrivs.
Ta nu chansen och ha synpunkter, åsikter och delta i diskussioner om vad som händer i kommun, landet och världen!

Klicka på denna länk


Nästa Medlemsmötet 31 oktober kl 18.30

Kommer bl.a.att handla om:

Budgetarbetet i kommunen
IFMetalls verktygslåda

Kyrkovalet


Motioner till Partikongressen
Det har inkommit 4 motioner:

 • Bygg snabbtågsnät i Sverige (Peter Rosholm)

 • Ombud till partikongressen (Ulf Rapp)

 • Alternativa sätt att betala medlemsavgiften (Ulf Rapp)

 • Rättvisare skatter för pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna (Kjell Richardsson)

  Alla motionerna har blivit antagna av Arbetarekommunen och sänds till Partikongressen

 


Rapport från 22 augusti

 

Vi hade ett bra medlemsmöte den 22 augusti, då vi pratade om det socialdemokratiska löftet och vad väljarna tycker om oss.

De gillar vår grundideologi men vi kan vässa till budskapen var slutsatsen.

Vår riksdagsman Hasse Olsson var samtalsledare och det skötte han som vanligt bra.

Efteråt åt vi en italiensk sallad.Socialdemokraterna och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag till Bollebygds kommun 2013-2015
Mer pengar till förskolan och skolan!
Läs mer, klicka här


Motioner till partikongressen 2013
Har du något förslag som du vill ha med i partiets framtida politik eller organisation. Skriv en motion!
Vi behöver ha motioner senast den 5 september 2012
.
Undrar du hur man ska skriva finns en mall klicka här.

Läs mer om kongressen 2013 och hur man deltar i arbetet för vår framtida politik, klicka här


S kommunalpolitiska konferens


Bild från Socialdemokraternas träff med kommun och landstingspolitiker 23 maj. På scenen, Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg.

Foto Anders Löwdin


Rapport från medlemsmöte

Onsdag 30 maj kl 18.30 i S-lokalen i Bollebygd

 • Gäst Lena Palmèn, kommunalråd Borås pratade om politiken i Borås, hur vi samverkan i Sjuhärads kommunalförbund och om hur klyftorna ökar i Sverige.
 • Vi diskuterade om vårt budgetförslag 2013  för kommunen. Det innebär mer pengar till barnen i skolan och förskolan, för att ha råd med detta föreslår vi höja skatten med 40 öre.
 • Partiet har kongress i Göteborg 3-7 april 2013. Vi har en ombudsplats som vi delar med Svenljungas socialdemokrater. Vem som får bli ombud bestäms i medlemsomröstning i höst. Från Bollebygd nominerades Peter Rosholm.
 • Alla medlemmar kan skriva motioner (Förslag) till kongressen. För att vi i Bollebygd ska kunna behandla och skicka vidare motionerna behöver de komma oss tillhanda senast den 5 september. 

1 maj

1 maj 2012 i Bollebygd .

Härligt väder, ca 200 besökande, bra musik från "Vier Brillen" och "Jakob och gänget" och ett inspirerande tal från Ulf Olsson.
Rapport från partidistriktets årsmöte 24 mars


Bollebygd var värd för årsmötet som sedvanligt hölls på Viskadalens Folkhögskola.


 Gunnel Brandt och Peter Rosholm skötte ordförandeklubban på ett bra sätt. 


Det var många spännande diskussioner kring bl. a. vapenexport, barnfattigdom och den ojämna fördelningen av välfärden.


Morgan Johansson, från partistyrelsen, höll ett inspirerande inlägg om de tydliga skillnader som finns mellan alliansen och vår politik.Rapport från årsmötet 14 mars

Torkel Ivarsson var gäst och berättade med inlevelse om sin bok om Ivar och Anna.

Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar bl.a. valdes en ny ordförande för arbetarekommunen: Renèe Södermyr.

Peter Rosholm berättade om vårt medlemsvärvningsprojekt, om planering inför vår familjedag på 1 maj och om kommunens visionsarbete och budgetarbetet inför 2013. 

Kvällen avslutades med trubadur-underhållning Danii och Kristoffer.


Visionsarbetet startat i kommunen

Politikerna tyckte att vi  i första hand ska vara en bra boendekommun med allt vad det innebär som bra livsmiljö, bra skola och förskola, bra bostäder , bra kommunikationer mm.

Följ debatten på facebookgruppen "Bollebygds framtid" och vår egen grupp "Sossarna i Bollebygd" klicka här


En studiecirkel till våren?

Klicka på studier ovan och kolla in studieprogrammet!


Rapport från Medlemsmötet 7 december

 • Först beslöt om ombud till distriktskongressen som sker den 24 mars

 • Sedan berättade våra gruppledarna från kommunstyrelse och nämnderna om vad som är på gång, bl.a fortsatta sparkrav på skola och förskola, helgstängningen Bollegårdens restaurang och arbetet med heltider. En livlig diskussion blev det.

 • Efter detta åt vi en julmacka samt underhölls av Otto och Ulla-Britt med deras reflektioner efter deras Pekingresan.Rapport från Medlemsmötet 8 november


Läget i partiet

Vi började med en diskussion om läget i partiet och det som har hänt. Vi konstaterade avslutningsvis att nu är det viktigt vi börjar prata politik.


Vi gick igenom S-förslaget till kommunens ekonomi 2012
Efter en diskussion antog vi detta. Vi konstaterade att kommunens ekonomi är ansträngd framöver. Kan hända att det blir fändringar i utjämningssystemet mellan kommunerna som gynnar oss, i så fall tidigast 2013 och att vi måste värna skolan/förskolan och omsorgen. Därför föreslår vi skattehöjning.

Medlemsvärvningsprojektet
Styrelsen informerade om projektet och tidsplanen. Viktigt att alla prioriterar detta arbetet. Mer info klicka på medlemsvärvningsprojektet ovan

Nomineringar och motioner till partidistriktets årsmöte 24 mars 2012 (distriktskongressen)
Vi har 10 ombudsplatser, styrelsen förbereder förslag till namn till nästa medlemsmöte, 7 dec, intresserade välkomna att höra av sig
Motioner är välkomna, styrelsen behöver ha dessa senast 9 januari 2012. Styrelsen hjälper gärna till med formuleringar om man vill detta.

mail: socialdemokraterna.bollebygd@gmail.com, tel: 033-28 45 88


Obrutet förtroende!

Carin Jämtin:

Vi har självklart haft ett långt VU möte. Annat hade varit ansvarslöst i detta sammanhang. Det är ett oerhört allvarligt läge för vårt parti. I detta läge måste vi som är partiets högsta ledning ha ordentliga och omfattande diskussioner.

- Partiordförande Håkan Juholt orkar och vill ge sig ut i landet och prata med väljare såväl som med alla våra medlemmar. Jag och VU stöder Håkan Juholt i detta beslut. Det gör vi självklart för att vi har förtroende för honom, fortsatte Carin Jämtin. 

- Nu lägger vi all kraft på att samla vårt parti. Få tillbaka de socialdemokratiska frågorna på dagordningen men framförallt påbörja det svåra arbetet med att återfå förtroende. Vi har en mycket lång resa tillbaka, avslutade Carin Jämtin.

- Den senaste veckan har varit tuff för mig, men framför allt för alla de människor som tror på våra värderingar och på vårt parti. Media har gjort sitt viktiga arbete och granskat mig i detalj. Jag har inte klarat den granskningen. Jag har gjort fel och jag inser att många, både inom och utom partiet, är djupt besvikna på mig. Jag ber alla ursäkt som känner att jag har svikit dem. Jag har inte försökt att luras eller undanhålla någon information, sade Håkan Juholt.
 
- För mig handlar det nu om att göra rätt och återvinna förtroendet, både för mig som partiledare och för mitt parti. Jag tar mig an uppgiften med stor ödmjukhet och känsla av ansvar. Jag är fullt medveten om att detta kommer att ställa stora krav på mig.

- VU har frågat mig om jag har kraft att resa ut i landet. Jag har svarat att jag har den kraften och energin att möta medlemmar och väljare, avslutade Håkan Juholt.


Fakta om vad som hänt, klicka härStudier 2012


Vi samarbetar med Socialdemokraterna i Borås kring studier. Vårt studieprogram för 2012 finns inlagt i listen ovan under "studier" eller klicka här.


Är det något som intresserar dig i programmet eller några andra studier, ring 033-284588 eller mail: socialdemokraterna.bollebygd@gmail.com


Medlemsvärvnings-projektet

 

Ny information finns inlagd den 13 oktober 2011


Nya medlemmar

Under 2011-2013 kommer vi att arbeta aktivt med medlemsvärvning. Både aktiva och passiva nya medlemmar behöver vi. Styrelsen och S-gruppen har börjat diskutera strategi och plan. 

Det finns det en ny punkt i listen ovan "Medlemsvärvnings-projektet". Där kommer ny information publiceras.


Nyttan med sänkningen av restaurangmomsen?

Regeringen väljer att lägga 5,4 miljarder för att halvera restaurangmomsen. Detta skulle enligt Maud Olofsson först ge 20.000 nya jobb. Sedan sänktes detta till 3.500 jobb. Nu vill de inte säga något alls om nya jobb. Men skulle det ge 3.500 nya jobb blir kostnaden per nytt jobb 1,5 miljoner.
Skulle man sända dessa pengar till kommunerna för att de ska förbättra kvalitén i omsorgen och skolan skulle detta ge minst 10.000 jobb. Vilket är vikigast? billigare att gå på krogen eller se till att våra barn och äldre får bra förutsättningar i livet.

Peter Rosholm

Vad tycker du? Klicka dig in på diskussionsforum i listen ovan och skriv vad du tycker!


S-gruppens möte 25 oktober i Allrummet på Bollegården


Sätt undan tiden 18.00-21.00 för mötet. Förutom att gå igenom ärenden till kommunfullmäktige ska vi ska öva lite på retorik tillsamman med Bodil Wennerström (Lärare Viskadalens Folkhögskola) och diskutera lite om medlemsvärvning.


Snart webbsändning av Kommunfullmäktige
För ett år sedan lämnade Peter Rosholm in en motion om att webbsända Kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktige tyckte motionen var bra och biföll den. Nu blir det snart verklighet. Preliminärt kommer en försökssändning ske av kommunfullmäktige den 15 september


Framgång i kommunfullmäktige 20/9

Rolf Söderlunds motion om resultatutjämningsfond, för att kunna spara pengar i goda tider för att inte behöva tokspara i dåliga tider, gillades av en majoritet i KF.

Bakgrunden är att varje gång det blir lågkonjunktur och skatteintäkterna minskar blir det stora besparingar i bl.a. skolan och förskolan. Enligt kommunallagen får inte kommuner använda sig av resultatutjämningsfonder som företag gör. Trots detta gör många det, för att det inte ska drabba barn som "råkar" gå i skolan precis då. Rolf hänvisade också till Barnkonventionen som säger att vi ska göra vårt yttersta för att ge barnen goda förutsättningar.
Vi föreslog återremiss eftersom kommunstyrelsen ville avslå motionen. Vi fick med oss centern och Miljöpartiet på detta. Motionen går nu tillbaka till till kommunstyrelsen för att de ska återkomma med ett förslag om detta.
Rapport från Höstutflykten 17 augusti


Vi var 16 medlemmar gjorde ett besök på Hulta Golfklubb.

 

Det inleddes med att vi, efter instruktion, fick prova på att svinga klubbor med varierande resultat. Ingen tror väl man kan bli svettig av detta men det blev vi.

Som avslutning hade vi två tävlingar. Den första gick ut på att träffa en korg på 50 meters avstånd. Ingen träffade i men Börje Lundin var nära och vann. Nästa tävling var att putta i hålet från ca 15 meter. Ingen lyckade här heller men Otto Andreasson kom närmast. Bägge segrarna fick varsitt pris.

 

Sedan åt vi en god måltid och Golfklubben ordförande Tordh Gustavsson passade på att berättade en del om anläggningen och verksamheten.

 

En mycket trevlig kväll tyckte alla.

 

 Kondoleansbrev till Jens Stoltenberg med anledning av katastrofen i Norge


Håkan Juholt och Carin Jämtin sänder ett kondoleansbrev till norske statsministern Jens Stoltenberg och partisekreterare Raymond Johansen med anledning av tragedin i Norge. 
"Käre Jens och Raymond,
Det är med bestörtning och stor sorg vi har nåtts om nyheterna om tragedin i Oslo och på Utøya.
Våra tankar i denna svåra stund går naturligtvis till de många offren och deras anhöriga, men också till er, våra vänner i Arbeiderpartiet.
Norsk och svensk arbetarrörelse har en särskild relation, en relation som för många har grundlagts i unga år i samarbete mellan AUF och SSU. Generationer unga SSUare har besökt AUFs traditionsenliga sommarläger på Utøya och deltagit i stimulerande politiska diskussioner om fred, frihet och solidaritet. På Utøya har det genom åren knutits bestående vänskapsband mellan våra båda partier och länder.
De illvilliga dåden i Norge är ett bestialiskt angrepp på demokratin och vår öppna samhällsmodell. Våra partier står varandra mycket nära och vi ska tillsammans visa att våld och terror aldrig får fotfäste i våra samhällen.
Vi kan försäkra Er att vi och det svenska partiet är redo att göra vad som står i vår makt för att i bistå och stödja Er i denna svåra stund.

Med medkänsla och ömhet, 
Håkan Juholt, Partiordförande 
Carin Jämtin, Partisekreterare"

 


 

 

Nu tar vi lite semester och återkommer i augusti


En glad och trevlig sommar

tillönskas ni alla av oss!


flaggaRapport från Kommunfullmäktigemötet den 22 juni


Budget 2012 var huvudnumret. Vår och Miljöpartiets budget med skattehöjning och mer pengar till skola/förskola till att minska barngrupperna stog mot alliansens förslag.


Vi hade en lång debatt om detta bl.a. innefattande Christer Johanssons svek från sitt vallöfte, Barngrupper upp mot 27 barn och konsekvenser av detta, att förskolan/skolan inte ens klarar 2011 års sparkrav, en enig nämnd har begärt mer pengar men fått nej, tydligt försämrade resultat i våra skolor, föräldramöten med upprörda föräldrar  mm.


Tyvärr lyssnade man inte från alliansen. De svar vi fick handlade om att vi måste värna ekonomin och att skattehöjning är onödigt.


På en direkt fråga från Peter Rosholm om hur alliansens vision för skolan ser ut blev det dödstyst, inget svar! ingen gick upp!


Efter som alliansen har majoritet så vann de den efterföjande omröstningen.


För övrigt kan man tillägga att Borås Tidning valde att inte bevaka årets viktigaste kommunfullmäktigemöte i Bollebygd
Kommunfullmäktigegruppen 21 juni


kl 18.00 träffas gruppen inför sista KF:s möte före sommaren.

Vi ska bl.a. besluta om budget för 2012.


Vårt budgetförslag, klicka här.

Notera 17 augusti


Detta datum kommer vi göra en utflykt till ett spännade mål. Målet är ännu inte bestämt, VU arbetar med detta. Efterår äter vi en bit mat tillsammans. Inbjudan kommer i börjar av augusti.Stor framgång i valet i Västra Götaland!


Socialdemokraterna gick fram 5 mandat i regionfullmäktige samtidigt som våra huvudmotständare Moderaterna tappade 1 mandat. Sjukvårdspartiet ramlade ur Regionfullmäktige.


Läget är nu att S, Mp och V har tillsammans 73 mandat,

M, Kd, C, Fp har 67 mandat.

SD har 9 mandat.


För att få majoritet i regionfullmäktige krävs minst 75 mandat. Efter diskussion mellan partierna lyckades ingen majoritet bildas. Resultatet blir nu att S, Mp och V styr regionen i minoritet men har majoritet i alla styrelser och nämnder.


Den 14 juni har nyvald regionfullmöktige sitt första möte. Då ska RF:s presidie, regionstyrelse och valberedning utses.


I Bollebygd ökade S från 30,1 % till 32,95%.

Speciellt glädjande var resultatet i Olsfors 42,47% (ökning med över 7 procentenheter) och Töllsjö 29,31% (ökning med över 5 procentenheter).


Från Bollebygd fick vi in, förutom Gunnel Brandt (ordinarie i regionfullmäktige) en ny ersättare Barbro Orrestrand.
Nu ger vi järnet inför valet

 

Våra vallöften

 • Vi lovar att inte sälja ut några sjukhus
 • Gratis tandvård upp till 25 år
 • Max en timmas väntetid på akuten
 • Enklare biljettsystem och enhetstaxa på Västtrafik
 • Stopp för överfulla bussar, inställda tåg och förseningar

Vi kommer finnas på torget i Bollebygd, fre-lö fram till valet. Knacka dörr sista veckan, ringa väljare mm mm.

 

Vill du hjälpa till ring Kjell, tel 033-284588.


Extra gruppmötet med fullmäktigegruppen flyttat!

 

Peter Rosholm har fått en kallelse till Westswedens årsmöte i Sunne den 20/5 tvingas vi ändra datum för det extra gruppmötet om budgeten.

 

Nytt datum är 17 maj kl 18.00.

 


 

Familjedagen 1 maj i Bollebygd

1 maj Bollebygd

Bra med folk och vackert väder men lite kallt i vinden.

Cirkusgruppen, BIF-dansare och musikgruppen "Någorlunda mogna män" förgyllde dagen. Jennie Nilsson höll ett mycket bra tal. Vår egen Gunnel Brandt berättade om varför det är viktigt att rösta i regionvalet och att rösta S. Brandbil och ambulans visades upp. Längst kö var det till ansiktsmålningen. Förutom detta hade vi kafé, tipspromenad, hoppborg och lotterier.


fler bilder, klicka här

1 maj 2011


Nu närmar sig familjedagen!

Vi sätter igång att förbereda 1 maj kl 10.00, alla som vill är välkomna att hjälpa till.

Efteråt serveras korv och bröd i partilokalen.Lyssna på vår nye partiledare Håkan Juholt!


Onsdag 27 april kl 18.00

Sparbankssalen Högskolan, Borås


Samåkning från Bollebygd, torget kl 17.15Rapport från medlemsmötet 20 april


Helen Eliasson, regionråd, var med och pratade om regionvalet den 15/5.


Våra viktigaste frågor:


 • Bra sjukvård fördelad efter behov
 • Bra Kollektivtrafik, utbyggd och enkel
Våra utmaningar är bl.a. att få folk att gå att rösta

Peter och Kjell berättade om vår valplanering som startar med familjedagen 1 maj.

Peter berättade om kommunens bokslut 2010 och om tankarna kring vårt budgetalternativ för 2012.


  Nästa medlemsmöte 20 april kl 18.30


Styrelsen har beslutat att flytta fram datum för nästa medlemsmöte från 6 april till 20 april.


Den 20 april kommer vi bl.a. att prata om:


 • Partikongressen
 • Valrörelsen
 • 1:a maj
 • Kommunens bokslut för 2010
Välkomna!


Påminnelse: Partidistriktets årskongress  lördag 2 april!

Denna hålls på Viskadalens folkhögskola, Seglora. 

Inregistrering av ombud och kaffeservering sker från kl 9.30. Kongressen startar kl. 10.00.

Vem som blir gäst från partistyrelsen är inte klart men det jobbas på att få dit en mustachprydd herre.

Alla medlemmar är välkomna!1:a maj kommittén träffas den 4 april kl. 18.00 i vår lokal

Alla som vill vara med att planer denna dag är hjärtligt välkomna!


                                   
Håkan

 

 

 

 

Håkan Juholt och Peter Rosholm pratar om omvalet.

 

 

Extrakongressen 25-27 mars

I likhet med förra kongressen kommer Peter och Kjell att skriva rapporter om vad som händer. För att läsa dessa, klicka här.

Ramprogram för kongressen, klicka här

Kongresshandlingar, klicka här                                   Extrakongress

Kongressen sänds i SVT 24 samt på SVT play, länk till SVT playRapport från årsmötet
Den 11 mars hade vi årsmöte

Årsmötet behandlade följande:

 • 2010 års verksamhet
 • Valde in två nya i styrelsen, hela nya styrelsen, klicka här.
 • Tog beslut om 2011 års verksamhet, mötesplan 2011, klicka här.
 • Omvalet i regionen som sker den 15 maj


 

Omval Västra Götaland

 

Detta ska ske söndag den 15 maj. Förberedelserna har redan startat.

 Rapport från medlemsmöte den 16 februari


Vi diskuterade:

 • Senaste nytt i artbetet med att utse en ny partiledare.
 • Omvalet i Västra Götaland
 • Framtida utvecklingen i kommunen, Bollebygds tätort, Hultafors/Olsfors samt Töllsjö.Studier för Alla!

 

Vi sossar ska nu ge oss ut på en resa för att få den framtid vi vill ha. Genom studier och diskussioner ska vi forma en framtida politik som tar ansvar för alla och ger möjlighet för alla.

 

I samverkan med socialdemokraterna i Borås och ABF kan vi erbjuda ett antal studiecirklar i intressanta ämnen. ex arbetarrörelsens historia, ideologi, miljö, gruppledareutb, medlemsutb, EU. Läs studieprogrammet, klicka här.

 

Anmälan sker till Kjell Richardsson, tel 033-284588.


 

Rapport från medlemsmötet 12 Januari

Vårt partidistrikt s:a Älvsborg har årskongress (distriktskongressen) den 2 april 2011 på Viskadalen.

Vi nominera till följande uppdrag:

 

Distriktsstyrelse: Kjell Richardsson(ordinare), Renèe Södermyr(ersättare).

Partidistriktets valberedning: Jan-Åke Andersson(ordinarie), Peter Rosholm(ersättare).

Representantskapet "S i Väst": Gunnel Brandt(ordinarie), Peter Rosholm(ersättare).

Dessutom nominerade vi Peter Rosholm till ombud till Partikongressen 25-27/4

(Vi har en plats att rösta om tillsammans med Svenljunga. röstning kommer ske genom medlemsomröstning via hemskickade valsedlar).

 

Vi behandlade en inkommen motion om översyn av partiets organisation i Västsverige inlämnat av Joakim Hjelm och Peter Rosholm. För att läsa motionen klicka här.

Beslutet blev att arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets årskongress.

 

Anders Österberg från partiets Kriskommission redogjorde för deras tankar kring den genomförda valrörelsen och deras idéer kring partiets framtid. En intressant debatt vidtog. Vi diskuterade även framtida partiledare och vilka krav som ska ställas på en sådan. Några intressanta namn framkom bl.a. Anders Lago, Anna Johannson och Jutte Guteland.

 

Övrigt som diskuterades: Rolf Söderlunds interpelation i kommunfullmöktige kring barngrupperna i skola/förskola. Kjell Richardsson berättade om tankarna inför vår arbetarekommuns 100-årsjubileum 2012.

 

Peter Rosholm 


Rapport från medlemsmötet den 10 november


Uppdrag i kommunen

Vi beslöt vilka socialdemokrater som ska nomineras för att ha uppdrag i kommunens styrelse och nämnder mm. Klicka här för lista.


Beslut fattas av kommunfullmäktige 18 november


Rödgrönt alternativ till kommunens budget 2011-2013

 • Nej till ytterligare besparingar för förskola/skola och omsorgen.
 • Skattehöjning 50 öre
 • Musik/kulturskola
 • Stöd till arbetslösa
 • Utökning kultur
 • Återbesätta arkitekttjänt
 • Utökning 50% byggnadsinspektör
 • Bygga två nya förskolor
 • Bygga ny matsal/kök vid Bollebygdsskolan
 • Renoveringar av Bollebygdsskolan
 • Bygga boende för funktionshindrade

  Läs hela förslaget klicka här

 

Diskussion om Kriskommissionen inom partiet

Tyvärr tvingades Anders Österberg, som sitter med i en av kriskommissionens arbetsgrupper, lämna återbud. Han vill väldigt gärna komma en annan gång. 

Trots detta hade vi en intressant diskussion om läget i partiet och om vilka förändrningar vi tycker är nödvändiga. Vi kommer att ha detta som en stående punkt på medlemsmöten framöver.

Peter
Minoritetsstyre i regionen


På kvällen före första regionfullmäktigemötet blev det klart. Regionen kommer att styras av en minoritet bestående av S, V, Mp och med stöd av Sjukvårdspartiet.


På detta möte utsågs regionfullmäktiges presidie, regionstyrelse inkl dess presidie samt valberedning och arvodesberedning.


Övriga val tas på nästa regionfullmäktigemöte som hålls den 30 november. På detta möte beslutas även om budget för 2011-2013,


rapporterade vår repr i regionfullmäktige, Gunnel Brandt.
Osäkert politiskt läge i regionen


Läs senaste pressmeddelandet från S-gruppen. Klicka här
Stort tack till alla som hjälpte till i valarbetet!

 

Vi räckte tyvärr inte ända fram. Men det beror inte på att det saknades engagemang och kämpaglöd, tvärt om. Tack vare er insats slog inte rikstrenden igenom i Bollebygd. I Töllsjö ökade vi faktiskt 5,6 procentenheter.

 

Nu blir det fyra långa år med ökade klyftor och skattesänkningar. Men vi ska änvända tiden väl. Förberedelserna för nästa valrörelse börjar nu.

 


Valresultatet Bollebygd


Kommunfullmäktigevalet:
Vi tappade en procentenhet. Fick 34,9%. Någon tröst är att det är 4 procent bättre än resultatet i riket. Vi behåller alla 11 mandaten vi har idag i kommunfullmäktige. 

Övriga partier:V tappade båda sina mandat, Mp ökade med 1 mandat. M ökade med 3 mandat, Kd och Fp tappade varsitt mandat, Sd ökade med 1 mandat.

Mandatfördelning: 
M 11, C 3, Fp 1, Kd 1 = 16 mandat. 
S 11, Mp 2 = 13 mandat
Sd 2

Det innebär att alliansen behåller majoriteten.


Insändare inskickat till Borås Tidning 17 sept-10


Vi kan bättre i Bollebygd!


Svar till Christer Johansson (M)

Vi socialdemokrater har åkt runt och tittat hur det är i skolan, förskolan och omsorgen i Bollebygd.Hela tiden återkommer bristen på personal, brist på pengar. Lägstantal lärare i skolan i hela sjuhärad, stora barngrupper iförskolan, 22 i snitt och den störst gruppen 28 barn (skolverketföreslår max 15). Halverad personalstyrka på vissa äldreboenden.På natten 1 personal på 40 vårdtagare. Vad blir konsekvenserna?Vilka får betala?


Vi lovar fler lärare, färre barn i förskolegrupperna och fler anställda i omsorgen. Detta kan vi fixamed en socialdemokratisk regering, som sätter välfärd föreskattesänkningar, och en mindre skattehöjning. En 50-lapp i månadenmer i månaden för barns goda start i livet och de äldres ochfunktionshindrades guldkant i tillvaron. Det har vi råd med.

Att Christer Johansson lånar våra gamla krav om musik/kulturskolan, bra dricksvatten, friluftsområde Rinna och gång- och cykelbanor m.fl. gillar vi.


Peter Rosholm (S)


Moderaternas och hederligheten

 

Detta parti lovar allt åt alla i valrörelsen

Förslag från oss som de tidigare sagt nej till, exempel vattenledning Olsfors och musikskola återkommer helt plötsligt som deras förslag.

Frågor som vi arbetat i enighet i flera år blåses upp som  nyheter som de hittat på, ex renovering av Bollebygdskolan och byggnation av nya förskolor.

Nu i valrörelsen har vi slutat få information om vad som händer i kommunen. Planerna för Fjällaberg som övriga kommunledningen varit på möte om får vi reda på ryktesvägen. Att avtal skrivits om musikskolesamarbete med Härryda får vi läsa om i tidningen.

 

Peter Rosholm

 


 

Nu är det 10 dagar kvar!

Vi kommer att finnas på torget i Bollebygd fredag-lördag, i bostadsområden och på Töllsjö marknad. Se kalendern till höger.


Dessutom är vi på flera arbetsplatsbesök.


Vill du hjälpa till, kontaktat oss. Tel och mailadress finns längst ner på sidan.Förhandtitt på utkast till lokala affischer

Affischer

På "Intern information" kan man se utkasten till affischerna.

 


 

 

"Valaktiviteter deltagare" uppdaterad 31 augusti

 

Kolla in på "Vårt parti", "inloggning till intern information". Användarnamn och lösenord utskickat. Om ni glömt kan man klicka på "glömt anvnamn/lösenord"

 


 

Rapport från medlemsmötet den 24 augusti


Riksdagsvalet
Vår gäst Phia Andersson: I senaste opinionsundersökningen skiljde det 68.000 röster mellan blocken, ca 500.000 röstberättigade har ännu inte bestämt sig. 

Det är många överbud nu i debatten. Alliansen vill i argumentationen lägga sig så nära oss det bara går, eftersom det fungerade i förra valet.

Vägvalet är skattesänkningar eller en välfärd som fördelar risker och kostnader mellan oss. Alliansen mörkar om vem som ska betala välfärden när de sänker skatterna. De talar om samhällsbärarna, de som är  friska,arbetar och är under 65 år som de ställer mot ”dom där som inte arbetar".

Vi står för en mänskligare samhällsmodell.

Vi är inget skattesänkarparti utan vi vill utjämna de klyftor alliansen har grävt.

Vi vill trappa av jobbskatteavdraget för folk som tjänar mer än 42.000 per månad. Det gör att vi har 12 miljarder mer än alliansen att fördela till välfärd

 

Region- och kommunvalet
Peter Rosholm rapporterade från regionvalrörelsen. Detta val kommer lätt i skymundan av kommun och riksdagsvalen. S i regionen har tagits fram ett program för 2011-2014. Detta program har kokas ner till 10 punkter som vi ska använda i valarbetet. En punkt är att bygga ut den fria tandvården för ungdomar från22 år till 25 år.

I kommunvalet är vi kritiska till de besparingar som skett de senaste åren som inneburit stora barngrupper i förskola/skola och för låg personalbemaning i omsorgen.

Vi gjorde ett utspel i Borås Tidning om att bygga en barnbassäng i Skattegårdsparken. Fler utspel kommer.

Peter redovisade upplägget för resten av valrörelsen, med torgmöten, dörrknackningar mm. Uppdaterad info kommer att finnas på hemsidan. Han visade också utkasten till våra lokal valaffischer.Vill du veta mer om oss?

Eller maila, socialdemokraterna.bollebygd@gmail.com eller ring (033-284588) eller träffa oss på torget i Bollebygd, varje fredag (16.00-18.00) och lördag (11.00-13.00) fram till valet.

 


Valupptaktsutflykt Fredag 20 augusti
Grillning med Otto

Glöm inte anmälan till Otto.
Vi träffas på Torget Bollebygd kl 18.00. Börjar med några små studiebesök och avslutar med grillning hos Otto i Petared. Mat, läsk och lättöl ingår.Rapport från kommunfullmäktige 17 juni
De två största frågorna var interpellationen om "Vad alliansens vill med skolan" och budgeten 2011.

Svar efter 4 månader
Interpellationen var inlämnad i februari, så att debatten skulle kunna hållas i god tid innan budgetdebatten. Som ofta förr hade alliansen tagit god tid på sig, så svaret kom först nu, samma möte som budgetdebatten och de hade t.o.m. lagd den efter budgeten i ärendelistan. Som första punkt begärde vi en ändring så denna fråga kom först.
Som väntat hade de inte några större visioner, de slog sig för bröstet med skolverkets inspektion 2008 som visade på en bra verksamhet, speciellt i Töllsjö och Olsfors. Att läget blivit sämre med 2 års besparingar förstod de inte.

Alliansbudget som inte går ihop
Alliansen fortsätter 2011 med besparingar sockrat med våra gamla förslag om musikskola, vattenledning till Olsfors och friluftsområde Rinna. Alla dessa förslag har de tidigare kritiserat kraftigt. Eftersom de hoppade över flera tvingande kostnader som ökade hyra i ombyggda Bollegården samt dyrare gymnasieskola lyckade de få ihop budgeten. Christer hade först nu fått upp ögonen över kommunens höga lokalkostnader i skolan trots att detta funnits i årsredovisningarna i minst två år. De lade också en investeringsbudget på astronomiska 99 miljoner som de erkände att den var för dyr.

Nej till sämre skola och omsorg
Vi sade nej till besparingar inom förskolan/skolan (11 tjänster färre enligt allainsens förslag) och inom vården. Vi satsade dessutom på underhåll av fastigheter och gång och cykelvägar. Tog med alla tillkommande kostnader allianser hoppat över. Ger mer till kulturer. Gör en utvecklingsplan i Töllsjö, gör en plan för utvecklingen av kollektivtrafiken och en detaljplan i Olsfors, läs mer i vårt förslag, klicka här

Rödgrön regering bättre för kommunen
Med en rödgrön regeringen får kommunen 6 miljoner mer 2011 och 7 miljoner mer 2012. Detta tillsammans med en mindre skattehöjning på 25 öre gör att vi kunde stoppat besparingarna på våra barn och äldre.

Pressen på alliansens sida
Som så ofta skriver Borås Tidning inte något om den politiska debatten vi försöker föra. Om vår viktigaste frågor, skolan och omsorgen, nämndes inte ett ord. Vi vet att flera högertidningar tagit beslut om att jobba aktivt för en alliansseger i valet. Borås Tidning är en av dessa. Det märks inte bara på ledarsidorna utan även i nyhetsrapporteringen.

Peter Rosholm


Valutflykt fredag den 20 augusti
 
På fredagen den 20/8 planerar vi för en utflykt med på tre studiebesök. Det blir vattenverket och avloppsreningsverket samt Bollebygds Hus nya fabrik.
Vi avslutar sedan med en grillafton hemma hos Otto Andreasson i Petared.
 
Mer detaljerad kallelse kommer!

Rapport från medlemsmötet den 26 maj kl 18.00
i Töllsjöskolans matsal
 
Mötet diskuterade och tog beslut om det budgetförslag för kommunen 2011 som Peter Rosholm presenterade.
 
De viktigaste punkterna i förslaget är:
 • Stopp för besparingar i förskola/skola och omsorgen
 • Mer resurser till kulturer
 • Mer resurser till underhåll
 • Starta musik/kulturskola
 • Gör om Rinnaområdet till friluftsområde
 • Gör en utvecklingsplan för Töllsjö
 • Gör en detaljplan för villaotomter på Örlid i Olsfors
 • Börja bygg ut cykelbanenätet
 • Utvecka kollektivtrafiken 
Förslaget är gemnsamt för S, V och Mp i Bollebygds kommun
 
Läs hela förslaget: klicka här
 


Första dörrknackning i vår valrörelse genomfördes den 11 maj

Vi var ett antal valarbetare som under onsdagen knackade dörr i Olsfors. ca 100 hushåll hann vi med att besöka på en timme. 
Många hade intressanta frågor om vår politik. Nästa dörrknackning blir på Höga i Bollebygd den 20 maj. Vi kallar på e-post och sms.

Peter


1 maj en succé!
folk på dagen

1066 på scenen

Det kom mycket folk till vår familjedag på torget. Anna Johansson höll ett mycket bra och inspirerande tal. Ponnyridningen, hoppborgen, ansiktsmålningen, tipspromenaden, 1066 och våra (S)-bakelserna gjorde dagen mycket uppskattad. Stort tack till alla som var där och hjälpte till att göra denna dag så bra!

Peter och Kjell


Erbjudande: Se Cirkus i Mölnlycke den 3 maj till rabatterat pris!

Härrydas Socialdemokrater har hyrt en hel cirkus. Vi har fått tag i 50 biljetter. Vi säljer biljetterna för 60 kr/st. Kontakta Barbro Orrestrand (tel. 033-295007) eller köp på Familjedagen 1 maj.

Rapport från medlemsmöte onsdag 14 april

Efter diskussion och vissa justeringar beslöts om valplan 2010 och kommunalpolitiskt handlingsprogram 2011-2014. 

Det påmindes om familjedagen 1 maj kl 12.00-14.00 på torget i Bollebygd. Vi vill vara så många som möjligt som hjälper till. Vi träffas på arbetarekommunen kl 9.30.

Peter RosholmRapport 
Anna Johansson
från 1:a maj-kommitten:

Anna Johansson kommer till familjedagen!

Till årets familjedag den 1 maj har vi fått klart med talare. Det blir Göteborgs partidistrikts ordförande Anna Johansson.


Rapport från budgetarbetet 2011 i kommunen

Osäkert inför 2011 om statens stöd till kommunerna. I dagsläget saknas det ca 11 miljoner i Bollebygds kommun för oförändrad verksamhet (omsättningen är ca 350 miljoner). 

Våra (S)gruppledare har träffats och diskuterat vår inställning.
Deras kommentar: "Nu får det räcka med nedskärningar i skolan, förskolan och inom omsorgen".

Peter Rosholm


Kommunfullmäktige 4 februari i Gesebol:

Regler för "pedagogisk barnomsorg" återremitterades
(Detta är en nyhet alliansen i riksdagen hittat på som ger nästan vem som helst möjlighet att starta privat barnomsorg som kommunen betalar)
S-gruppen har naturligtvis synpunkter på lagen men beslut är fattat i riksdagen. Kommunens uppgift är att ta fram ett regelsystem. Vi anser det är viktigt att ha med regler om personalens rättighet att påtala missförhållande och liknande utan att riskera sin anställning på motsvarend vis som finns i offentlig verksamhet. Dessutom vill vi att personalen garanteras villkor motsvarande kollektivavtavtalets regler, ex försäkringar och lönenivåer.
Till vår förvåning och även Christer Johanssons (M, ordf Kommunstyrelsen) förvåning, gick Leif Karlsson (C, Ordf i Barn och Utbildningsnämnden) upp och föreslog att vi återremitterar (=skickar tillbaka) förslaget till Barn och Utbildningsnämnden för att se över detta. Så blev beslutet.

Valfrihet inom hemtjänsten beslutat
Nu ska man som vårdtagare av hemtjänst i Bollebygds kommun få välja om man vill ha kommunen att utföra tjänsterna eller någon ny privat utförare. Vårt krav för att gå med var att de som inte vill eller kan välja garanteras få behålla det som idag, dvs kommunen utför tjänsterna. Eftersom detta nu finns med i reglerna röstade vi ja. 

Vilken förskola byggs först?
För två år sedan planerade kommunen för en förskola på Erikstorpsområdet i Bollebygd. Detaljplanen överklagades av en närboende. Detta gjorde att byggnationen inte kunde starta. Därför inriktades planeringen på en förskola vid Bollebygdsskolan istället. Denna samplanerades med ett nytt kök för skolan (det gamla uppfyller ej dagens krav). Nu har överklagan av Erikstorpsförskolan avgjorts. (Kommunen fick rätt). Därför ville kommunstyrelsen att åter prioritera Erikstorp, bl.a. beroende på att det finns många barn i området. 
Efter Kommunstyrelsens beslut har det framkommit att beslutet riskerar försena bägge byggnationerna, eftersom förprojekteringen har kommit längre vid Bollebygdsskolan. Kommunen får inte heller avbryta arbetet med nytt skolkök eftersom det nuvarande drivs under tillfällig dispens. Därför beslöt kommunfullmäktige på förslag från S-gruppen att prioriteringen blir att bägge projekten drivs parallellt. 


Här är vår kommunfullmäktigegrupp för nästa mandatperiod!

S kommunfullmäktigegrupp 2011-2014
För namnen klicka här

Valåret inleds med supervecka!

Mona Sahlin utmanar Fredrik Reinfeldt på debatter i vår. Året inleds med en supervecka, där Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt möts tre gånger.

- Partiledardebatt i riksdagen den 20 januari 
- Debatt i SR P1 den 27 januari
- SVT Agenda den 31 januari  

Läs mer på www.sap.seBollebygds skatter!


Missa inte utställning på Bollebygd Bibliotek av studenterna från HDK. 
De jobbar med projektet "Bollebygds utvecklingsmöjligheter". 

Se mer på kommuns hemsida, www.bollebygd.se.

Invigning sker lördag den 16 januari kl 10.00. Utställningen pågår till 30 januari.
Har du tröttnat på borgarnas grymma politik!


Bli medlem hos oss och va med och få bort dom!


Klicka här!
Rapport från Medlemsmöte 10 januari

 

-Vi beslöt om vilka socialdemokrater som ska sitta i kommunfullmäktige nästa mandatperiod 2011-2014. Listan finns här.

-Vi diskuterade mål och strategier för valsegern i höst.

-Vårdval inom hemtjänsten. En kompromiss är möjlig.

-Val och nomineringar till partiets distriktskongress, klicka här.

-Rapport från medlemsvärvargruppen.

-Årsmöte den 12/3 blir på La Familia, Torget, Bollebygd.

 

Peter


 

 

Rapport från kommunfullmäktige 091210:

Vårval i hemtjänsten återremitterat till kommunstyrelsen. Vi argumenterade att det inte är valfrihet att tvinga de som inte kan eller vill välja att byta utförare av hemtjänst från kommunen till privata.Majoriteten ville inte lyssna. Då yrkade vi på återremiss till Omsorgsnämnden för att se över skrivningen. (Detta kan göras en gång med endast 1/3-del majoritet). Då yrkade majoriteten på återremiss till kommunstyrelsen och eftersom de är fler så blev det så.


Majoriteten tog beslut om sin budget för 2010 utan konsekvensanalyser (2,5% besparing rakt över) men de erkänner att vi måste ha en annan tingen ordning till nästa budget.


IF Olsfors får kommunal borgen för konstgräsplanen. Kul och spännande för Olsfors och hela kommunen att vi får kommunens första konstgräsplan redan nästa vår.Politiskt program för 2011-2013

Vi ligger i startgroparna för vårt program för nästa mandatperiod.

Vad tycker du ska var med? 

klicka på diskussionsforum ovan och lägg in ditt inlägg.


bollebygdsbloggen.wordpress.com


Rapport från gruppmötet 091208 inför kommunfullmäktige:
Två stora frågor kommer diskussionen handla om på kommunfullmäktige mötet den 10 december

1. Ekonomiska ramar för kommunens verksamhet 2010
Dessa återremitterades (skickades tillbaka till kommunstyrelsen) av de rödgröna partierna på förra kommunfullmäktigemötet för att det skulle kompletteras med konsekvensbeskrivningar av besparingarna. 
Det har tillfört en halvsida där majoritetspartierna förklarar att konsekvensbeskrivningar finns i nämnderna och i budgetberedningen men tydligen inget som kommunfullmäktige (KF) ska bry sig om.
Vi vidhåller att KF visst har rätt att veta konsekvenser innan beslut.

2. Valfrihetsreform inom hemtjänsten
Innebär tvång om man av olika orsaker inte kan eller vill välja. Då blir det privat utförare, punkt slut, eftersom man måste ta större hänsyn till marknaden än till vårdtagarna. Helt fel tänkt, tycker vi. Denna reform innebär dessutom stora neddragningar i kommunens hemtjänst med befarad övertalighet.

Kommunfullmäktigemötet är i Bollegårdens samlingssal den 10 december med start kl 17.00. Kom gärna och lyssna och peppa oss i debatten.Medlemsmöte med jultallrik


Onsdag den 2 december kl 18.30 i vår lokal, Odensväg 10, Bollebygd har vi årets sista medlemsmöte. Vi bjuder traditionsenligt på jultallrik. Men i

God jul

nnan den ska avnjutas ska vi prata en del politik.


Bl.a. följande punkter:

- Vad bestämdes egentligen på partikongressen?

- Vad händer i kommunen? vårdval? budget?

- Hur går arbete med valsedeln för kommunfullmäktige, rapport från valberedningen.

- bestämma vilka som ska åka på Södra Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistrikts årsmöte (Distriktskongressen) samt nominera till valen på denna kongress.


Välkomna!


P.s. Nästa medlemsmöte söndag den 10 januari kl 17.00.

Då ska vi bl.a. besluta om vår valsedel för kommunfullmäktige.Rapport från Kommunstyrelsen 091126:

Privatisering till varje pris!


De styrande partierna i Bollebygd väljer att i valfrihetens namnprivatisera hemtjänsten. Detta innebär att alla som inte speciellt väljer kommunen som hemtjänstleverantör får något privat bolag som utförare.

Vi Socialdemokraterna var villiga att säga ja till valfrihet inom hemtjänsten. Med det menas att du kan välja annan utförare än kommunen. Men kan eller vill man inte välja skulle man behålla kommunen som utförare. Så blir det nu inte.

Samtidigt kommer kommunen fortsatt sköta trygghetslarmen och nattverksamheten.


Stora besparingar utan konsekvenser?


De styrande partierna fortsätter att dölja konsekvenserna av sina besparingar. De hänvisar till budgetberedningen och nämndernas interna arbete.


Budgeten kommer tillbaka till kommunfullmäktige utan beskrivningar av de neddragningar som besparingarna tvingar fram. Det är tydligt att detta inte är något majoritetens vill prata om. Vi kan bara hoppas att man reagerar som kommuninvånare i Bollebygd.
Rapport från kommunfullmäktige 091119:

S, V och Mp skickade tillbaka budgeten till Kommunstyrelsen.


Med hänvisning till att det saknades alla redovisning av konsekvenser av borgarnas besparingar använde oppositionen möjligheten att göra en s.k. minoritetsåterremiss. Detta ska ses som en kraftig markering. Kommunfullmäktige och invånarna i bollebygd har rätt att få veta vad borgarna ska spara på. Det kan inte vara rätt att detta ska beslutat i slutna nämnder, dit invånarna inte har någon insyn.


Peter Rosholm
Bollebygdsbloggen, klicka här!

Budget 2010-2012 i kommunen:

Löfte från S, V och Mp:

Vi lovar vi att behålla och förbättra kvaliteten i skola/förskola, omsorgen och kultur.

För detta behöver vi tillfälligt höja skatten.


M, Fp, Kd och C vill spara 10% i den kommunal verksamheten på 4 år. Vi ser konsekvenser för första året: Elevassistenter i skolan bort för barn med särskilda behov. Skolan och förskolan har minskat med över 10 årsanställda. 4 årsanställda bort på Bollegården. tar vi detta gånger tre (tre ytterligare år) blir det totalt 40 anställda bort i skolan/förskolan och 16 anställda bort i omsorgen.

Vilken kvalité har vi sedan?

(svaret vi får: detta löser nämnderna internt. Offentlig debatt om verksamheten undviks)


Vi vill behålla anställda i skola/förskola. Vi vill behålla anställda i omsorgen. Vi tycker det är viktigt att behålla kvalitete på kulturen. Vi vet att stora besparingar får konsekvenser för våra barn och för de som behöver hjälp. Barngrupperna, som redan idag är för stora, blir ännu större, de äldre får vänta ännu längre på att få hjälp. Kultur lägger kommunen minst pengar på i hela Västa Götaland vill vi inte spara på. Det är bara snåpengar i sammahanget men hotar rasera den lilla kultur vi har. Vi lägger dessutom pengar på arbetsmarknadsåtgärder och underhåll av våra fastigheter.

Vi vill för att klara lågkonjunkturen tillfälligt höja skatten med 65 öre. Det innebär ca 130:- mer i månaden om man tjänar 20.000:-. Vi tar tillbaka lite av regeringens skattesänkningar. Vi lovar att återställa detta när lågkonjunkturen är över.

 

Vi accepterar inte det stålbad borgarna vill ha för kommunens verksamheter,  totalt 10% besparing på 4 år därför vill vi höja skatten. 

 

Beslut om vårt S, V, Mp budgetalternativ tog på medlemsmötet den 4 november.

Kommunfullmäktige beslutar den 19 november.


Hela vårt budgetalternativ: Klicka här.


Peter

 


Jobbkongressen 28 september-1 november 2009


Läs Kjell och Peters rapporter här.
Stor framgång i Kyrkovalet!


Otto blev inkryssat på första plats!


Totalt fick vi in 4 s-märkta kandidater till församlingsfullmäktige i Bollebygd och 3 till samfälligheten (Bollebygd-Töllsjö).


Grattis: Otto Andreasson, Jens Lönnblad, Morgan Olsén och Lena Folkesson.


Otto kom även in i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift tack vare inkryssning.

Ny email-adress och nytt telefonnummer till Socialdemokraterna i Bollebygd


Email: socialdemokraterna.bollebygd@gmail.com

Telefonnummer: 033-28 45 88
Rapport från Medlemsmötet den 9 september


Vi diskuterade motionen om att utreda kundval inom hemtjänsten

Vad ska vi tyckte det är ok att utreda förutsättningarna. Vi vill få med våra ståndpunkter i utredningen. Slutgiltig ställning tar vi när utredningen är klar


Bygga ny samlingslokal vid skolan
I samband med att de byggs en ny matsal/kök kan vi få en bra samlingslokal, men den kostar pengar. Merkostnaden motsvarar ca 1,5 milj per år. Vi ansåg det var värt dessa extra pengar.

Biltullar i Göteborg
Vi konstaterade att 10-15 kr i biltull inte minskar biltrafiken nämnvärt. Miljövinsten ligger i att Västlänken (tågtunneln under Göteborg) byggs.Sedan kan man tycka att vi får betala flera gånger, först statsskatt till detta. regionskatten ska varar med och sedan biltull. Samtidigt är det viktigt för regionen och tillväxten att infrastrukturen blir bättre kring Göteborg.


BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA!  
SMS:a ditt personnummer till 72105  (ååmmddxxxx) kostnad 100 kr.

Bli supporter

Klicka på bilden om du vill bli medlem!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM