TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Debattartikel om kyrkan

Efter att Henrik Sundström (m) skrev en debattartikel i Bohusläningen i början av augusti om varför han valde att gå ur svenska kyrkan har tidningen dagligen haft debattartiklar om kyrkans arbete och mission. Nu har även Arbetarekommunens ordförande Anna-Lena Heydar kompletterat debatten om kyrkans arbete mot globala orättvisor.

 

Det är intressant att följa den debatt som Henrik Sundström väckt med sin insändare om att han nu valt att lämna Svenska Kyrkan. SD bjuder in Henrik att rösta på deras nomineringslista, men för att få delta i kyrkovalet måste man vara medlem, vilket ju Henrik inte längre är.
I sitt senaste inlägg ondgör sig Henrik Sundström över att Svenska Kyrkan är medägare till ett initiativ som bygger på rättvis handel. Detta är, enligt insändarskribenten, emot frihandelsidealet. Menar du Henrik på fullt allvar att frihandel måste bygga på ojämlikhet och orättvisa? Liberalismen har väl alltid stått för den enskildes rätt att välja?
Fairtrade är ett initiativ som helt verkar inom frihandelns regler. Konsumenten och producenten har möjlighet att själv välja om de vill ingå i avtalet och följa regler, som helt bygger på deklarationen om mänskliga rättigheter. Konsumenten väljer själv om hen vill betala lite extra för att de som producerat varan ska få lite bättre betalt och kunna fritt organisera sig i demokratisk anda. Alltså grundläggande fri och rättigheter som även Moderaterna borde kunna ställa sig bakom.
Det var uppenbarligen inte bara i sin livstid som Jesus var en ytterst provocerande och farlig utmanare av den styrande makten. Vi som fortfarande är medlemmar i Svenska Kyrkan och vill delta i dess utveckling får inte glömma att delta i det stundande kyrkovalet. Kyrkan har en viktig roll att spela i dagens samhälle.
Anna-Lena Heydar
Socialdemokraterna i Uddevalla
2016-08-23

 

Budget med flerårsplan 2017-2019

11 juni antog Uddevalla kommunfullmäktige budget med flerårsplan 2017-2019.

Läs här


 

Medlemsmöte 16 maj

Måndagen den 16 maj bjöds Socialdemokrater in till medlemsmöte av Uddevalla Arbetarekommun. Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson informerade mötets deltagare om förutsättningarna för Uddevallas budget 2017.

Ingemar Samuelsson

På mötet var även Lars Johansson och föredrog nulägesrapporten som den bostadspolitiska arbetsgruppen som partistyrelsen beslutat om. 1 maj presenterade gruppen sin rapport som ska ligga till grund för nytt bostadsprogram för Sverige. Enligt Boverket behövs över 700 000 nya bostäder byggas till år 2025. Det är en enorm utmaning då det i dag byggs 27 000 färdigställda lägenheter per år.

 

Enkel fråga om busslinje 820
Karin Engdahl i talarstolen i regionfullmäktige

Bakgrund
Västtrafik har i sin tidtabellsomläggning inför sommaren dragit ner drastiskt på busslinje 820 som går mellan Uddevalla centrum och Göteborg. Motiveringen är att kollektivtrafikresenärerna ska ta tåget istället. Att ta bort direktbussen mellan Uddevalla, som är regionens femte största stad och Göteborg, är förödande för regional utveckling och regionförstoring. Nu verkar det som att det är möjligt att Västtrafik ändrar sig.
Min fråga till Lars Holmin, m, ordförande i Västtrafik är:
Garanterar du att kollektivtrafiken med buss för resenärerna mellan Uddevalla centrum och Göteborg säkerställs?
Karin Engdahl
Regionråd (S) i opposition

 

1 maj firades i strålande solsken


Ca 350 Uddevallabor slöt upp i firandet. Förutom demonstrationståget som gick ifrån Kungstorget till museiparken bjöds det på dricka och korv. Det fanns hoppborgar och ansiktsmålning för de små.

1 maj 2016 tåg vid kungsgatan
Ordförande för socialdemokraterna i Uddevalla Anna-Lena Heydar höll välkomsttalet, Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande var huvudtalare, Amina från SSU var Ungdomstalare och LO fackens ordförande Emil Isenheim avslutnings talade så som traditionen är.

1 maj 2016 vid Västerbron
Temat för i år var "Tillsammans för Sverige" och talen handlade om allt ifrån industrins betydelse för Sverige till den svenska modellen med välfärd som finansieras solidariskt samt ordning & reda på arbetsmarknaden.
Skälet till att göra första maj till en helgdag var att arbetarrörelsen och dess medlemmar skulle få en arbetsfri dag på året då man kunde uttrycka sin mening, demonstrera och träffas, umgås och prata politik. Första maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket.
1 maj 2016

  

 

Sveriges och Uddevallas jobbagenda

 

Investeringar i matchning och utbildning
• Socialdemokraterna i Uddevalla satsar på att fler vuxna ska få arbete och
utbildning. Satsning sker på yrkesutbildningar inom industri, bygg och vård
och omsorg.
• 10 mkr satsas i Uddevalla till arbetsmarknadsåtgärder riktade till ungdomar
för en ökad integrering och inkludering.

Investeringar för klimatomställning
• I Uddevalla har det byggts en pelletsfabrik på Lillesjö som är världens
första avfallseldade energikombinat. Detta är ett steg i satsningen på en bättre miljö och energieffektivisering. Genom nödvändiga klimatomställningar
skapar vi nya arbetstillfällen.

 

 

Uddevallas politiska plattform

 

Uddevalla

 

Uddevallas nya politiska plattform kan du läsa mer om här


 

 

 

Studier

 

Studier är en viktig del i vår verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera.

Att studera partiets politik, arbetssätt och kampanjmetoder ger dig förståelse för den kraft folkrörelsen har till samhällsförändring. Det ger dig också tillgång till en verktygslåda som placerar dig i förarsätet i Sveriges absolut bästa politiska rörelse - Socialdemokratin.

 

Här hittar du vår studiefolder!

 

 

 

 

Framtidskontraktet

 

Socialdemokraterna är en folkrörelse och vi har i över 120 år samlat och organiserat människor för att tillsammans skapa ett bättre samhälle och liv för alla. Alla människors lika värde är vår utgångspunkt. Kärnan i vår politik beskrivs i Framtidskontraktet som Partikongressen i Göteborg i april 2013 fattade beslut om. Läs framtidskontraktet här:

 

 


Följ oss gärna oss på facebook www.facebook.com/SiUddevalla

 

 

 

Vill Du vara med? Bli medlem!

Delar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet?
Vill du påverka den socialdemokratiska politiker?
Vill du ta del av informationen till våra medlemmar?

Ja - då ska Du bli medlem

 

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna!