TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Länk till partiets hemsida     Klicka här...........

Framtidspartiet

Fullmäktige gruppen

 

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård se ut?

Välkomna att diskutera hur vi ska ha det i Värmland!

 Vi träffas i Pilzsalen i Sysslebäck den 20 april kl 18.00

 

Monica Gundal
Medverkan av landstingsrådet Monica Gundahl, m.fl.

 

 

 

Aktuellt

Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med en sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen

-på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.

 

Olof Palme år 1965

 EUVid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15–16 december 2015 fattades beslut om 37 projekt som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. Runt 396 miljoner kronor går till 37 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland


Torsby kommun har fått positivt besked på sin ansökan angående träteknikcenter i Klarälvdalen.


The wood region – European inovation center
Sökande: Torsby kommun
Kontaktperson: Thomas Stjerndorff
Sökt EU-belopp: 400 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 100 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, tekniskutveckling och innovation
Totalt: 800 000 kronor


Läs mer om Strukturfonderna här


Remiss

 

Remiss Regionalt trafikförsörjningspr​ogram 2017-2021 för Värmlands län.

 

Här finns remiss och missiv om Regionalt Trafikförsörjningsprogram för oss att ta del av. På nästa medlemsmöte i Sysslebäck den 18 januari medverkar Anders Wahlén från Värmlandstrafik. Vi har då möjlighet att ställa frågor och diskutera kollektivtrafik.

 


 

 

Socialdemokraternas program för en levande landsbygd finns att ta del av här!Varför är vi demokratiska socialister...........

 

 

...............med stolthet !


 

 

 

Vill Du vara med? Bli medlem!


 

Delar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Vill du påverka den socialdemokratiska politiken? Vill du ta del av informationen till våra medlemmar? Ja - då ska Du bli medlem!

 

Tag ställning för dina värderingar!
4 vägar för medlemskap i Socialdemokraterna.
• sms:a S och ditt personnr till 72105  (S ååmmddxxxx) kostnad 100 kr
• besök www.socialdemokraterna.se/medlem
• Ring 054-175700 och säg till att du vill bli medlem

 

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna!

 
Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM