TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Länk till partiets hemsida    Klicka här...........

Framtidspartiet

Fullmäktige gruppen

 

Här kommer aktuell information inför socialdemokraternas höststart.


Viktiga datum finns här....


Det är viktig att skriva motioner och att nominera personer till olika uppdragen i kyrkovalet. Remissupplaga av Kyrkopolitiskt program läser du här.


Vi ska också utse ombud till partikongressen i Göteborg 8-12 april 2017.


För er som är nya medlemmar. En motion är ett förslag till beslut som väcks av enskilda medlemmar eller S-förening. Motion till partikongressen hanteras lite annorlunda än andra motioner och som följer: ”Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Arbetarekommunens yttrande tas inte med i kongresstrycket. Motion som avslagits ska inte sändas till kongressen.” Normalt går även avslagen motion vidare!


 

Tjejer, kvinnor i alla åldrar! 

Engagera dig och bjud med dina väninnor till mötet på vår partiexpedition måndag  29/8 kl 18.00 då Inga-Lill Röhr distriktsordförande för S-kvinnor i Värmland kommer till Torsby. Kontaktperson i Torsby är Valeska Hartmann 073 84 79 707.

 

Det är oerhört viktigt att vi blir många medlemmar i Nord Värmland, då stärker vi vår ställning i partidistriktet och inför de kommande valen.

 

Förhoppningsvis kommer det igång några studiecirklar i höst du kan anmäla dig till.

Är det något särskilt ämne du vill fördjupa dig så hör av dig.

 

Undrar du över något, tveka inte att höra av dig

Eva-Lena Gustavsson

Ordförande

0701 844 05


Aktuellt

Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med en sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen

-på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.

 

Olof Palme år 1965

  

 

Socialdemokraternas program för en levande landsbygd finns att ta del av här!Varför är vi demokratiska socialister...........

 

 

...............med stolthet !


 

 

 

Vill Du vara med? Bli medlem!


 

Delar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Vill du påverka den socialdemokratiska politiken? Vill du ta del av informationen till våra medlemmar? Ja - då ska Du bli medlem!

 

Tag ställning för dina värderingar!
4 vägar för medlemskap i Socialdemokraterna.
• sms:a S och ditt personnr till 72105  (S ååmmddxxxx) kostnad 100 kr
• besök www.socialdemokraterna.se/medlem
• Ring 054-175700 och säg till att du vill bli medlem

 

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna!

 
Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM