TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Välkommen

 

 

till

 

Socialdemokraterna i Nordanstig

 

 

Vi är ett folkrörelseparti vars största styrka är att ha många aktiva medlemmar. Vår politik och förslag till samhällsförändring skall formas i ett sammanhang nära människors vardag.

Genom en stark folkrörelse skapar vi förutsättningar för en socialdemokratisk politik som bygger på gemensamma livserfarenheter och kunskaper

 

 

Vi har tre mål som vi arbetar med:

 

-Vårt parti skall växa som folkrörelse

-Vi skall förnya och utveckla vår politik

-Vi skall vinna val

 

Vi hälsar dig välkommen till oss.

 

Kom med i vårt arbete för ett samhälle präglat av jämlikhet,solidaritet och rättvisa.

 

Vill du bli medlem ring till vår ordf eller till någon av nedanstående styrelseledamöter.

 

Skriv gärna till oss, adressen är:

 

Socialdemokraterna i Nordanstig

Jordgubbsvägen 1B

820 70 Bergsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

            

LEDAMÖTER I STYRELSEN

 

 

Erik Sundberg Ordf. 

Åke Bertils kassör
Sigbritt Persson Sekr.

Anita Näsberg Studieorganisatör

Monica Olsson  

Ola Wigg 
Britt Sjöberg

 

 

Du når oss på mail:sap.bergsjo@outlook.com

 

 

 

Arbetarekommunen har fått nya medlemmar och vi hälsar våra nya partikamrater välkomna.

Vi är många som har våra sympatier till vänster och vi behöver gå samman för att skapa ett tryggare och jämlikare samhälle.

 

Gå med i partiet du med.

Du är bara ett klick från att bli en viktig kugge i samhällsbygget.

 

Kolla på den här sidan längst ner.

 

 

 

Dom här insatserna vill vi genomföra för framtiden i Nordanstig

 

Socialdemokraterna i Nordanstig kommer att genomföra en politik som bygger på solidaritet och rättvisa där alla behövs.

Nordanstig skall utvecklas så att fler flyttar hit och trivs med barnomsorg,skolor,boendemiljö och känner trygghet inför ålderdomen.Det är förstås lika viktigt för alla som redan bor i kommunen.

 

Att bo nära naturen

 

I Nordanstigs kommun kan man bo i eget hus eller i hyreslägenheter.Kostnaderna är rimliga hur man än väljer att bo.

I vissa delar av kommunen behövs nybyggnation av bostäder vilket vi kommer att jobba för.

 

Att gå i en trygg och bra skola

 

Kommunens skolor ska ha hög kvalitet och undervisning som bygger på tolerans och är fri från mobbning.Varje skola i kommunen skall finnas kvar så länge det är pedagogiskt försvarbart. Vi vill ge ökade resurser till skolorna och varje skola ska få avgöra vad som är bäst och som mest behövs,till exempel ökad lärartäthet eller mindre klasser.

Elever med särskilda behov ska stödjas inom både i skola och förskola.Förskolan skall vara så flexibel som möjligt för att passa familjer och deras arbetstider.

Vuxenutbildningen ska utvecklas och allteftersom behöver utbildningsnivån höjas.

 

Ung i kommunen

 

Vi vill särskilt uppmärksamma våra unga.

Dom ska ges en bra undervisning, bra fritid och en bra arbetsmarknad.

Vi kommer särskilt att stödja ungdomar som inte har jobb.

Ungdomar mellan 12-19 år kommer att erbjudas gratis busskort,ett så kallat ungdomskort så att dom kan åka buss inom kommunen men också till närliggande kommuner.

Vi kommer att verka för att det byggs en idrottshall i Bergsjö.

 

Ett småskaligt och kreativt näringsliv

 

Besöksnäringen,IT- sektorn och miljötekniken liksom det näringsliv som redan finns och etableras är viktiga områden för oss socialdemokrater.

Lokala matleverantörer och entreprenörer ska prioriteras.

Vi socialdemokrater vill prioritera näringslivsfrågorna.

 

Trygghet på äldre dar

 

Äldre- och handikappomsorgen skall utvecklas.Vi ska ha hög peronaltäthet, bra arbetsmiljö och kompentens-utveckling av personal.

Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet för större kontinuitet och därmed trygghet för alla.

Våra äldreboenden skall finnas kvar och vi vill  utveckla trygghetsboende.

Hemtjänsten är ett viktigt verktyg för att klara god omvårdnad av våra äldre och handikappade.

 

Att åka buss eller tåg

 

Vi kommer att arbeta för fler tågstopp i kommunen till nytta för alla arbetspendlare.

 

Även själen behöver stimulans

 

Socialdemokraterna i Nordanstig kommer att göra vad vi kan för att utveckla och stödja alla de som bidrar med ett aktivt kulturarbete i kommunen.

 

Integration och mångfald

 

Det tar lång tid för nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på.Varje människa ska kunna försörja sig själv.Vi vill se att man får arbete på lika villkor och att man anammar den svenska modellen oavsett varifrån man kommer.

 

 

Välkommen att vara med i ett spännande arbete 2014-2018. 

 

Sverige är ett rikt land

 

Trots det lever över 220000 barn i fattigdom.Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja,

 

Vi vet idag att barnfattigdom påverkar barnens hälsa utbildning,

framtida arbetslöshet och till och med förväntad livslängd.

Barnfattigdomen är en politisk fråga som vi måste diskutera och komma med förslag till förbättringar för barnen och deras familjer.

 

Det behövs en politisk kraftsamling  för våra barns framtid.

Rosen

 

SKOLANS FRAMTID

 

 

Du som är elev,förälder, eller allmänt intresserad av skolfrågor, hör av dej till någon i vår styrelse eller lämna dina synpunkter på vår hemsida eller via -epost till arbetarekommunen.

 

 

 

 

 

ros

 

 

fff

 

 

 

 

Socialdemokraterna i Nordanstig

 

Vi socialdemokrater består av en mångfald av människor, med olika bakgrund, olika yrken, olika åldrar och en mängd olika åsikter. Men ett delar vi, nämligen att välfärden och kommunens gemensamma resurser ska vara tillgänglig för alla. Att vi har ett gemensamt ansvar för att människor ska känna trygghet i livets olika skiften.

Ibland har vi större behov av vår gemensamma välfärd så som skola, barnomsorg, äldreomsorg eller någonting annat i livet som är viktigt. Ibland mindre. Men det är viktigt att veta att det finns där när jag behöver det. Det måste vi alla bidra rättvist och solidariskt till.

 

 

Vill Du vara med? Bli medlem!

 

Delar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Vill du påverka den socialdemokratiska politiken? Vill du ta del av informationen till våra medlemmar? Ja - då ska Du bli medlem!

 

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokraterna!

 

 

OBS!Om du inte får någon bekräftelse på din medlemsansökan ta då kontakt med någon i styrelsen!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM