TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kälarne/Sörbygdens S-Förening

Bräcke S-Förening

Gällö S-Förening Mötesplan

Pilgrimsta.Sundsjö S-Förening

Kommunfullmäktige

Arbetarkommuns verksamhetsplan 2015

Protokoll Representantskapet

Styrelsen Socialdemokraterna i Bräcke kommun

Forum för styrelsen ledamöter

Nyheter från vår Facebook sida.

 repskapsmöten 

up2016-06-19


Ny hemsida


2016

Nybyggnad alternativt ombyggnad E14

Genom Bräcke kommun går Europaväg 14. Det är den väg somförbinder Östersjöregionen med Atlantregionen. Den har stor betydelse förtransporter, av både varor och människor.
Ständigt pågår diskussionen om värdet av att kunna knyta ihop dessa bådaregioner, men för att detta ska kunna bli verklighet måste det finnas en vägmed acceptabel standard och så är det inte idag.
Jag tänker då i första hand på delen Pilgrimstad – Brunflo, som under många årvarit en flaskhals, klassad som olycksdrabbad vägsträcka och med reduceradhastighet.

Sedan länge har vi sett planer på nybyggnad från en punktöster om Pilgrimstad. Tyvärr har detta angelägna projekt inte avancerat längreän till just en plan. Detta trots att man med fog kan hävda att det är etthinder för utvecklingen i vår kommun och för att knyta samman de båda nämndaregionerna.

Det har också talats om att bygga om den befintliga delen avE14 från Pilgrimstad till anslutningen till E45 i Brunflo, men även här harprojektet stannat vid endast en plan.

Vi ser nu att man åter ruskat liv i planerna för FörbifartBrunflo och det är bara att gratulera om detta kommer till stånd. Jag menardock att om eller nybyggnad av E14 från Pilgrimstad till Brunflo är ett merangeläget projekt. Detta på grund av den standard med åtföljandetrafiksäkerhetsproblem för pendlings och genomfartstrafiken som denna sträckaav europavägen har idag.

Efter decennier av planerande måste det hända något. Fråganär akut och den redan dåliga vägstandarden blir inte bättre. Nu kräver vi attproblemet lyfts och åtgärdas en gång för alla.

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd i Bräcke kommun 
 

Kommunalt Handlingsprogram 2015-2018


 


 

 

 


 

 


Medlemmar och sympatisörer sänd er mail adress till

bo.sundstrom2@telia.com så vi kan sända information om vad som sker i kommun. 

 

 

    

 

Värdecheck Fonus

Läs och begruna denna länk

Bräcke 100 år

Bilder första maj 2011

Bli support  

 

 2015


Vår nya ordförande i Socialdemokraterna i Bräcke

Cathrin Blomqvist Bräcke

 

På spaning efter sociallibralismen

 

    hj

fl

hj

fl

hj

 

 

 

 

 

 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM