TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Nu är hög tid att agera
23 november 2009 14:03


Jobben är socialdemokraternas viktigaste valfråga. Bara i Västerbotten har den sammanlagda arbetslösheten ökat med nästan 70 procent det senaste året. Antalet långtidsarbetslösa i länet har fördubblats på ett år från oktober 2008 till oktober 2009. Även i ungdomsgruppen har mer än en fördubbling ägt rum. Antalet arbetslösa ungdomar i länet uppgick vid den senaste sammanställningen i slutet av oktober till 13,8 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet som noterade 11,4 procent.


Ändå är de politiska skiljelinjerna tydliga om stöd i omställning, utbildningsmöjligheter för den som förlorar jobbet och insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men också hanteringen av krisen inom fordonsindustrin visar tydligt hur stora skillnaderna är i den viktiga jobbpolitiken.


Svensk fordonsindustri är utsatt för hårt tryck. Krisen bland de stora biltillverkarna påverkar även underleverantörer och andra branscher. Sammanlagt handlar det om över 120 000 anställda i Sverige som är sysselsatta inom eller i direkt anslutning till fordonsindustrin. Men tillverkning och export av bilar, bussar, lastbilar och andra tunga fordon har ännu större betydelse. Den är en viktig motor i vår samhällsekonomi, stärker våra exportinkomster och bidrar till att vi får pengar till sjukvård, skola och äldreomsorg. Det gäller för Umeå och Västerbotten precis som många andra regioner.


Till vår glädje har nu Volvos Lastvagnars ledning fattat beslut om att monteringen ska vara kvar i Umeå. De gör bedömningen att Umeå är en bra ort att bedriva industriverksamhet på och att fabriken är konkurrenskraftig när det gäller fordonsproduktion. Vi ser det som en långsiktig satsning att man behåller och utvecklar en av världens miljövänligaste och modernaste måleri- och hyttfabriker. Vi vill också ge eloge till de fackliga organisationerna och deras agerande för att rädda kvar jobben i Umeå.


I Umeå satsar kommunen och regionen aktivt för att klara krisen inom fordonsindustrin bl.a. genom tidigareläggning av investeringar, goda utbildningsmöjligheter för de som drabbas av krisen, stöd till anställda som kan och vill starta eget, matchning mellan sökande och lediga jobb på andra företag, samt hjälp vid generationsväxling på företag. Dessutom arbetar kommunen, regionen och industrin aktivt med att skanna idéer som finns inne i företagen.


En hel del av detta är sådant som de regionala samordningsmännen har pekat på och föreslagit. Många förslag till åtgärder finns, men stödet för dessa har från staten varit näst intill obefintligt.


Det är djupt beklagligt att den borgerliga regeringen har valt att vara den mest passiva i Europa. När andra länders regeringar anstränger sig för att finna konstruktiva lösningar för sina fordonsindustrier, anstränger den svenska regeringen sig för att - av ideologiska skäl – sitta med armarna i kors och se hur jobben riskerar att flytta till andra länder. Maud Olofsson kommer att gå till historien som den minst aktiva näringsministern någonsin om hon inte förmår ta av sig sina ideologiska skygglappar och slåss för fordonsindustrins långsiktiga fortlevnad i Sverige.


Den socialdemokratiska jobbkongressen har slagit fast i sina politiska riktlinjer och i olika framtidsinriktade program vikten av att värna den svenska fordonsindustrin. Vi har också i riksdagen - tillsammans med V och MP - föreslagit ett nytt kraftfullt miljöfordonspaket som bland annat innehåller omfattande stimulanser och investeringsstöd, men också mer och omfattande fordonsforskning. Allt detta handlar om att stärka svensk industris konkurrenskraft och att säkra den industriella kompetensen för framtiden.


Svensk fordonsindustri är en viktig framtidsbransch och kan vara så även i framtiden om den politiska viljan finns. Trots Volvoledningens positiva beslut är vår uppmaning till Maud Olofsson och andra borgerliga riksdagsledamöter från Västerbotten att de i sin tur ska göra verklighet av alla de förslag som finns. Och att skapa långsiktiga möjligheter för att produktionen ska kunna ske i hela landet.


Nu är hög tid att handla och visa god vilja från regeringen som hittills inte agerat, t.ex. genom att ta Volvoledningens oro för transportstödet i framtiden på allvar. Regeringens "bidragslinje" - att det är bättre att människor tvingas gå på a-kassan än att regeringen ska behöva ge den typen av stöd och lånegarantier som andra europeiska regeringar gör - är förödande. Sverige behöver en ny jobbregering!

Tomas Eneroth (S)
näringspolitisk talesman


Lennart Holmlund (S)
kommunalråd UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM