TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Samhällsplanering är ett kommunalt ansvar
3 augusti 2009 10:16


LÄNSSTYRELSERNA, behövs de verkligen? Det har jag och många andra med mig ifrågasatt tidigare och föreslagit att man i stället bildar regionkommuner. Länsstyrelserna är ju en tummelplats för tjänstemän utan demokratisk kontroll, inte minst sedan man tog bort lekmannastyrelserna.


Nu är det fritt fram för enskilda tjänstemän att tolka lagarna hur man vill oavsett om man är landshövding och den yttersta chefstjänstepersonen eller en enskild tjänsteman. Nu blåser det runt Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, för hon gett dispens från strandskyddet till en enskild företagare.


Märkligt är att på en statlig myndighet sitter man och spelar in samtal mellan chefen och de olika tjänstemännen i beredningen av ett ärende. Jag tar inte ställning i fallet på Gotland då uppgifterna i övrigt är så begränsade att det inte går att veta vad som är sant eller inte men vad är det för tjänstemän som sitter och spelar in samtal. Ett förhållningssätt är fel oavsett om personen i fråga har rätt


VI HAR JU UPPLEVT hur enskilda tjänstemän på länsstyrelsen i Umeå agerat mot myndighetschefen och till och med senare gjort egna inlagor och överklaganden till regeringen. Det var under tiden när det fanns lekmannastyrelser i länsstyrelsen och vid det tillfället hade landshövdingen kallat in länsstyrelsens styrelse för att samråda med den och i det fallet delade styrelsen landshövdingens uppfattning och det gjorde även regeringen när överklagandena behandlades.


Nu kommer ju strandskyddsbestämmelserna i framtiden att hamna rätt då det blir ett kommunalt ansvar att planera var man kan ge dispens eller inte, så det var i slutet på en gammal förlegad lagstiftning det på Gotland hände.


SAMHÄLLSPLANERING är ett kommunalt ansvar och ska ske under demokratiskt ansvar vilket inga beslut som fattas av enskilda tjänstemän på en myndighet och med egna tolkningar av lagstiftningens möjligheter. Det här visar att länsstyrelserna i dess nuvarande former bör ersättas med regionkommuner och dess uppgift får bli en helt annan än att fatta beslut i samhällsplaneringen.


LENNART HOLMLUND
Kommunalråd (S) i Umeå kommunSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM