TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Företagarnas undersökning av Umeå kommun
3 augusti 2009 09:12


I veckan redovisade Företagarna sin undersökning huruvida kommunen sysslar med konkurrensutsatt verksamhet. Den rapporten hade vi fått en muntlig dragning av tidigare av Halvarsson men jag känner inte igen den bilden i media och om det beror på media eller att han far med olika budskap ska jag självklart fråga om.


Vi kommenterade de frågor han tog upp och hans svar var entydigt då och i övrigt var han mycket nöjd.


Jag blev intervjuad av radion och det ska sägas att den som talde med mig hade dessutom läst den utredning som Ernst & Young gjort åt kommunen och föredragit. Den läser vi olika och jag tar Folkets Hus som exempel.


Folkets Hus har ett driftbidrag från kommunen för att ha låga hyror för kultur- och föreningslivet och inga pengar går till Teatercaféet som speciellt utpekas. Det var också en förutsättning när vi fick statliga pengarna för just Folkets Husdelen som är att tillhandhålla lokaler.


Där säger Ernst & Young att man ska säkerställa att det inte förekommer överföringar mellan uppdragsersättningen och den kommersiella verksamheten och det ska ske. Påminnas bör att Folkets Hus är en egen ekonomisk förening, och kommunens stora ägarandel var när man gick in och matchade de statliga pengarna. Alliansen vill höja kulturhyrorna och hyrorna för föreningslivet från 2011 då de vill skära ner anslaget med fyra miljoner.


Företagarna tog även upp UPAB och glömmer då bort att det är ett sätt att fastighetsägare ska kunna köpa sig parkeringar i ett Hus i stället för att bygga på den egna tomten och det huset skulle likna något så blev det lite kontor och även affärslokaler.


De vill Företagarna ska tas bort och att ett kommunalt bolag inte ska hyra ut men varför sa man då ingenting om restaurang Rex som ligger i rådhuset? Jag kräver ett likadant synsätt om man ska vara trovärdig.


Det har ifrågasatts om kommunen ska syssla med persienntillverkning och returmarknaden och det ska det enlig svensk lagstiftning.


Sysselsättning av handikappade i kommunerna regleras bl.a. i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt lagen ska kommunerna bedriva dagligverksamhet för personer i yrkesverksam ålder som är utvecklingsstörda eller har andra typer av begåvningsmässiga funktionshinder och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig.


KOMMUNERNA FÅR TA HAND OM MÄNNISKOR SOM FÖRETAGEN KASTAT UT ELLER INTE VILL HA av olika orsaker men något måste de göra, det finns inga jobb som inte någon annan kan göra.


Den här debatten kommer vi åter till när vi svara på utredningen som Ernst & Young gjort men apropå företagarna så ansåg man att det ligger inom kommunens ansvar att sponsra deras kongress, Umeå Convention byrå raggar hit kongresser och vi ger 400 000 , Umeå C 100 000 kr och de får dessutom bidrag från UPAB och har en massa arrangemang där jag tackat nej till att övertyga flera att gå med då de flesta tycker de gör ett bra jobb.

 

Dessutom satsar vi 600 000 på kulturnatta och 700 000 för sommaren i City allt för centrums utveckling. Visst kan man fråga sig om vi ska syssla med detta i framtiden då ekonomin blir kärvare när det inte har någon betydelse för företagen, i alla fall har ingen sagt det.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) Umeå

2009-07-01Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM