TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: ”Vem bestämmer om det lokala näringslivs- och företagsklimatet?
11 maj 2009 16:59


Periodvis under året brukar debatten om det lokala näringslivsklimatet föras extra intensivt, i alla fall är det Umeås erfarenheter. Under stora delar av året fungerar dialogen och samtalen väl både på den politiska nivån (oavsett partifärg) och med företagen. Men i samband med att en viss ranking presenteras tenderar samtalsklimatet att tillfälligt spåra ur och bli väldigt endimensionellt.


Självfallet är det viktigt, oavsett vad man tycker om enskilda undersökningar, metoder och resultat, att ständigt våga utvärdera, jämföra och mäta sig med andra kommuner.


Som lokalpolitiker gäller det att ständigt vara ute och besöka de företag som finns i kommunen och söka samarbete i olika utvecklingsinsatser samt projekt som är till gagn för den egna kommunens utveckling.


Svenskt Näringslivs undersökning, som endast är en av många undersökningar av det lokala företagsklimatet, påverkar dock hela debatten då deras får orimligt stor medial uppmärksamhet. Svenskt Näringslivs undersökning genomförs endast bland Svenskt Näringslivs egna medlemmar, vilket är viktigt att komma ihåg. I Umeå valde vi därför under 2007 att genomföra en egen variant för att jämföra den med Svenskt Näringsliv.


”Näringslivsbarometern” som den lokala varianten kallades genomfördes av SCB tillsammans med en extern konsult Sweco Eurofuters. Undersökningen vände sig till alla företag som haft kontakt med kommunen under året och hur man uppfattade kommunens service. 346 företag svarade (alltså fler än i Svenskt Näringslivs egen som hade 229 st).


Resultatet visade på att företagen i stort sett är nöjda med kommunens service med ett index på 3,9 (till skillnad mot resultaten som Svenskt Näringsliv presenterar 3,1). Näringslivsbarometern identifierade också några områden som kommunen kan bli bättre på och utifrån det har ett förbättringsarbete initierats. Helt enkelt konkreta förslag gällande tillgänglighet, handläggningstider och kostnader för olika ärenden.


Svenskt Näringslivs ranking ger ingen vägledning om på vilka områden och på vilket sätt kommunen kan (eller ska?) förbättra sin service till näringslivet. Vidare ger Svenskt Näringslivs undersökning, som framgår ovan, sämre betyg när det gäller kommunens service till företagen än de företag som enligt Näringslivsbarometern faktiskt haft ett ärende i kommunen. Om Umeå presterat lika väl i Svenskt Näringslivs index som Näringslivsbarometerns index hade vi varit en av de bästa kommunerna.


Slutsatsen är att de företag som haft reell erfarenhet av kommunens serviceutbud gav ett bättre betyg än de som inte haft kontakt. Så frågan bör istället ställas till Svenskt Näringsliv om vad det är de faktiskt mäter i sin undersökning? Våra erfarenheter är att attityden till kommunens service är sämre än den faktiska erfarenheten. Beroende på hur man vill se på Svenskt Näringslivs undersökning (om man vill tolka den på ett konstruktivt sätt) visar den på att vi i kommunen måste utveckla både dialogen och informationen till företagen och andra organisationer om kommunens verksamhet och tjänster.


Att sedan högeralliansens företrädare helt ignorerar och inte kommenterar Näringslivsbarometerns resultat är tråkigt. Kanske är det för att undersökningen inte passade förutbestämda syften. Däremot väljer man alltid att kommentera Svenskt Näringslivs undersökning. Attityderna tycks hos högeralliansen vara mer angelägna än hur kommunen i realiteten sköter sina ärenden gentemot företagen i kommunen.


Lennart Holmlund
Ordf (S) i kommunstyrelsen i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM