TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Oklart vad som gäller angående förtroendevaldas sms
11 maj 2009 16:58


TV4 Umeå begärde att få tillgång till mina sms, något som kommunstyrelsen avslog med motiveringen att det inte var att betrakta som allmän handling. De överklagade kommunstyrelsens beslut och nu har dom kommit från kammarrätten. Men efter kammarättens dom i Sundsvall om att mina sms kan vara allmän handling så har media spridit felaktiga uppgifter. Jag tycker därför det är viktigt att förtydliga att mina privata sms aldrig är allmän handling.


Följande har jag fått lära mig om allmänna handlingar. Sms som vi skickar till varandra i partiet är aldrig allmän handling, den kommunikation som vi för med politiker i andra partier är aldrig allmän handling, den kunskap jag vill skaffa mig i ett ärende är aldrig allmän handling oavsett vem jag kommunicerar med. Vill jag ha information av våra tjänstemän om saker och ting är det aldrig heller allmän handling utan arbetsmaterial. Som politiker har jag rätt att skaffa mig kunskap i alla ärenden utan att det är allmän handling.
Dessutom är det så att ingen person har rätt att se allt det som INTE är allmän handling i min telefon. Skulle en journalist eller annan person se i min telefon så skulle de se privata och hemliga uppgifter som jag inte behöver lämna ut. Och skulle en tjänsteman i kommunen gallra mina sms så ser den personen även de privata sms:en– och inte heller de har rätt att se mina privata sms så det är jag själv som måste bestämma om det är allmän handling och i så fall skicka det till dem som har hand om diariet.
Dessutom finns det ingen regel som säger hur länge ett sms ska sparas utan jag raderar själv när jag vill alla sms. Jag citerar kammarrätten i Jönköping ”i målet har således inte kunnat klarläggas att någon handling förvaras hos kommunen. Begäran om utlämnande ska därför avslås”.


Det är viktigt att alla medborgare kan känna att de kan kommunicera med oss som politiker. Jag vill att personer som har frågor om den socialdemokratiska politiken ska vara säker på att det kan ställa frågor till mig och inte tveka om det är allmän handling eller inte. Sms bör likställas med telefonsamtal som inte spelas in. Om sms-möjligheten försvinner försämras tillgängligheten till oss politiker vilket skulle vara olyckligt då vi ofta är upptagna och svåra att nå.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM