TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Regeringen måste öka statsbidraget till kommuner och landsting!
7 april 2009 12:06


Situationen i landets kommuner och landsting har drastiskts förändrats under den senaste tidens finanskris och lågkonjunktur och som förvärras av en handlingsförlamad borgerlig regering.

 

I slutet på februari skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ned skatteintäktsprognosen. Av de skatteintäkter som låg till grund för landstings och kommuners budgetarbete för 2009 i Västerbotten har redan 266 miljoner redan försvunnit. För kommuner och landsting runt om i hela Sverige handlar det om 10-11 miljarder mindre i intäkter.


Den nya prognosen medför att SKL:s tidigare krav på regeringen om 3 miljarder kronor i ökade statsbidrag i år nu framstår som alldeles otillräckligt.
Vi menar att statsbidragen behöver höjas med minst 5 miljarder i år och 10 miljarder nästa år. Om krisen fördjupas kan ännu större belopp behövas.
Prognoserna för kommunernas viktigaste inkomster, skatterna, har räknats neråt flera gånger.
De uteblivna pengarna motsvarar på nationsnivå 48 000 heltidstjänster i år och nästa år.


Till detta kommer moderatstyrda regeringens beslut om frysta statsbidrag som motsvarar ytterligare 14 000 heltidsjobb. Den borgerliga regeringens företrädare har uppenbarligen inte förstått konsekvenserna då de gång på gång vidhåller att det inte finns utrymme för höjda statsbidrag.
Regeringen menar tvärtom att det är ansvarsfullt att satsa på sänkta skatter på 80 miljarder men när det kommer till att rädda de basala välfärdsjobben säger man att man inte får slösa med skattepengar!


Till skillnad från industrin är efterfrågan på landstingens och kommunernas tjänster lika stor, om inte större, än för ett år sedan. Det behövs tillskott på drygt 10 miljarder för 2009 och uppemot 20 miljarder för 2010 till kommun- och landstingssektorn. Vi i kommuner och landsting har i uppdrag att erbjuda befolkningen en bra skola, äldreomsorg och sjukvård.


– Om vi ska klara uppdraget och inte tvingas spä på krisen ytterligare så måste regeringen ta ansvar för jobb och välfärd och trygga ekonomin i kommuner och landsting! säger Levi Bergström.


Inte minst är läget i sjukvården allvarligt. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg planeras för personalnedskärningar med 500-600 personer. På Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge 900 tjänster dras in. På Örnsköldsvik sjukhus ska ….. tjänster bort och det är bara början enligt landstingsledningen. Samtidigt har de "tysta varslen" börjat verkställas. Det handlar om tusentals visstidsanställda inom vård och omsorg som har osäkra anställningar som löper ut. Effekten blir färre anställda i vården, längre vårdköer och sämre vård.


Vi noterar att finansminister Anders Borg har börjat prata om att i vårpropositionen överväga ökade statsbidrag till kommunsektorn. Om det också betyder att det verkligen blir pengar till landstingen är emellertid osäkert. Det är nämligen ett faktum att det kommer att krävas mycket stora resurser för att klara de ökande kostnaderna för försörjningsstöd i kommunerna.


En halv miljon människor har spärrats ut ur A-kassan (ev från arbetslöshetsförsäkringen) genom den borgerliga regeringens politik. De som är kvar har fått lägre ersättning. Följden blir att många arbetslösa hänvisas till kommunernas försörjningsstöd. Konsekvensen av försämringarna i A-kassan (se ovan) är att kommunsektorns skattebas krymper, samtidigt som kostnaderna för arbetslösheten ”kommunaliseras” via försörjningsstödet. Utan ökade statsbidrag kommer många kommuner att knäckas.


I valrörelsen lovade moderaterna och Fredrik Reinfeldt att borgarna skulle matcha varenda krona som socialdemokraterna satsar på sjukvården. Löftet har hittills inte uppfyllts. Istället har den borgerliga politiken ensidigt inriktats på skattesänkningar. Precis som väntat.


Vi menar att sjukvården och välfärdens verksamheter måste sättas före skattesänkningar. Det är också nödvändigt med ökade statsbidrag redan i år – inte först till valåret 2010. Kommuner och landsting behöver stabila ekonomiska förutsättningar och inte tillfälligt valfläsk.


Det är illa att den borgerliga regeringen inte gett konkreta besked om statsbidragen, men dessutom är den på väg att ytterligare förvärra den ekonomiska situationen i sjukvården. Avregleringen och utförsäljningen av apoteken kommer nämligen att rendera i kraftigt ökade kostnader för människors rätt att bli friska. Utförsäljningen är riggad för att locka grossister och internationella apotekskedjor. Dessa vill självklart tjäna pengar. Därför kan vinstmarginalen komma att bli dubbelt så hög som idag. Flera miljarder kronor kommer att rinna iväg i ökade läkemedelskostnader och slå ut angelägen sjukvård. Landstingen får enligt förslaget inte driva apotek!!


Regeringen borde omgående dra tillbaka sitt kostnadsdrivande experiment om att privatisera apoteken och istället höja de generella statsbidragen till kommuner och landsting. Det handlar både om att rädda jobb och att säkra kvaliteten i välfärden. Men ytterst handlar det förstås om medborgarnas rätt till välfärd.

Levi Bergström, landstingsråd (S)
Lennart Holmlund, Kommunalråd i Umeå (S)
Gunilla Lundgren, kommunalråd i Storuman (S)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM