TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Regeringen vill förändra spelreglerna för kollektivtrafiken
7 april 2009 12:05


Det ska komma ett förslag från regeringen som pekar mot att man vill förändra spelreglerna för kollektivtrafiken. Lagstiftningen som finns på området är gammal och förnyelse behövs men av den information som kommit fram känns det som om regeringen vill leka ”hela havet stormar” med resenärerna. För kommunerna och landstingen kommer konsekvensen att bli ökade kostnader.


Istället för att göra det bättre för resenärarena har regeringen lagt fokus på företagen som ska få det lättare att påverka kollektivtrafiken. När man refererar till resenärerna så talar man i termer om ”aktiva val”. Men vilka aktiva val kan en resenär som vill åka från Dorotea till Umeå göra? På vissa sträckor finns väldigt få, om inga, alternativ. Att då göra det än mer förmånligt för företagen rimmar illa med att man vill fokusera på resenärernas val av kvalitet, service och pris.


Det finns en inbyggd motstridighet om att tala om långsiktighet och stabilitet för resenärerna samtidigt som man vill göra det lättare för företagen. Min uppfattning är att om högerregeringen tror att detta är bra för Norrland och glesbygden bör man tänka om och det genast. Om den information som sipprat ut stämmer kommer det inte på långa vägar bli full tillgänglighet, i alla fall inte för resenärerna.


Det är den lokala myndigheten/huvudmannen (dvs. det offentliga) som har ansvaret för att det finns fullgod trafik i hela länet/regionen. Detta medan diverse företag ska kunna vara operatörer av trafiken. I de fall där det inte finns underlag för kollektivtrafik på ”kommersiella grunder” och inget bolag vill trafikera en viss sträcka kan den lokala huvudmannen subventionera kollektivtrafiken så att kollektivtrafik finns. Men den lokale huvudmannen måste i så fall kunna motivera detta i förhållande till den skada som skulle kunna drabba ett ”kommersiellt företag”.


Regeringen vill med förslaget att dagens offentliga huvudmän ska arbeta mindre med operativ verksamhet, dvs. att faktiskt drifta verksamheten, för att privata företag ska kunna göra detta. Samtidigt ska det offentliga vara den som ska garantera att det finns ett sammanhängande kollektivtrafiksystem och att det finns en långsiktighet och stabilitet. Men det kommer inte kunna genomföras då resenärerna inte kommer att kunna lösa en biljett och sedan gå mellan olika operatörer.


Om företagen själva får bestämma vilka linjer de vill trafikera och vilka tider så kommer det att bli svårt för det offentliga att kunna garantera en god kollektivtrafik. Då menar regeringen att den lokale huvudmannen kan införa trafikplikt och gå ut på ett anbudsförfarande där det utgår ekonomisk ersättning. Det blir alltså dyrare. Samtidigt vill regeringen att kollektivtrafikinfrastrukturen ska kunna ägas av såväl det offentliga som privata aktörer.


Av den nu kända informationen är förslaget inget som man bör gå vidare med och jag uppmanar borgerligheten att analysera detta. Då kommer även ni att se vilka kostnadsökningar det skulle bli för landstinget och för kommunerna. Ett förslag som enbart är till för storstaden, men även där kostar kollektivtrafiken pengar. Och hur blir det med kollektivtrafiken i kostnadsutjämningen? En fråga som ännu inte har fått ett svar.


Summa summarum innebär förslaget att företagen ska kunna plocka russinen ur kakan och ta de bästa linjerna samt själva kunna bestämma hur och när man vill trafikera vissa sträckor. Detta medan huvudmännen, det offentliga, som måste kunna garantera att det finns god kollektivtrafik i en hel region/område sitter kvar med svartepetter. Idag fungerar det så att de sträckor som få, eller inga, operatörer vill trafikera subventioneras av mer lönsamma sträckor. Det har varit ett sätt att se till så att vi har kollektivtrafik i hela länet/regionen.


Moderatregeringens förslag riskerar att slå sönder detta och lägga ökade kostnader på kommunerna och landstingen. Det är det offentliga, dvs. vi skattebetalare, som får betala kalaset för de sträckor som inget företag vill ha, bara för att företagen ska få sin frihet att kunna välja det bästa och mest lönsamma sträckorna. Resenärernas valmöjligheter och rätt till god kollektivtrafik kommer i andra hand.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM