TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Svenska välfärdsjobb i fara!
23 mars 2009 12:14


Kan inte våra lokalpolitiker hantera pengar? Slösar de bort våra skattemedel till onödiga utgifter i stället för att satsa dem på omsorg om sjuka, barn och äldre?


Landsting och kommuner står inför stora ekonomiska problem. Bara här i Västerbotten är hundratals jobb inom vården och omsorgen i fara, när pengarna inte räcker till. Hittills är det utöver landstinget bland annat Sorsele och nu senast centerledaren Maud Olofsson egen hemkommun Robertsfors som har varnat för den allvarliga situationen.


Nej, det är inte slösaktiga eller okunniga lokalpolitiker som ligger bakom detta, även om Reinfeldt säger det. Anledningen till den besvärliga situationen är högerregeringens politik som har gröpt ur ekonomin. Statsbidragen har inte räknats upp. Skatteintäkterna minskar med den växande arbetslösheten.


Regeringen skyller sin misslyckade jobbpolitik på den internationella finanskrisen. Men det är inte finanskrisen som har lagt ner arbetsmarknadsutbildningen. Det är inte finanskrisen som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan. Det är inte finanskrisen som är orsaken till att tusentals långtidssjuka blir utan sjukpenning samtidigt som landets rikaste har fått stora skattesänkningar.


Det är kommunerna och landstinget som nu får ta ansvaret för alla dem som står utanför trygghetssystemen. Kommunernas kostnader för socialbidrag ökar kraftigt, vilket leder till nedskärningar i andra verksamheter. Därför riskerar många anställda inom skolan, vården och omsorgen att förlora sitt jobb.


Socialdemokraterna vill vända missmodet till hopp och framtidstro. Investera Sverige ur jobbkrisen. Öka tryggheten. Det är nödvändigt att landstingen och kommunerna får mer resurser. Det behövs för att garantera god vård och omsorg, men också för att ännu fler inte ska kastas ut i arbetslösheten.


Socialdemokraterna har presenterat ett konkret paket med förslag på hur vi kan skapa fler arbetstillfällen. I vissa delar av länet handlar det om ökat bostadsbyggande medan det på andra ställen behövs satsningar för att renovera slitna bostadsområden och skolor.


Det kan handla om utbildningsvikariat inom kommuner och om trainee-platser för att möta behovet av nyrekrytering inom offentlig sektor som är de mest verkningsfulla åtgärderna.


Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet . Därför måste vi föra en aktiv politik som är anpassad till vårt län samt vår kommun. Framför allt handlar det om en bred investering i utbildning, allt från komvux och yrkesvux till högskolestudier och forskning Vi menar att en aktiv jobbpolitik skapar bättre möjligheter för västerbottningarna att möta bistra tider på arbetsmarknaden.


Högerregeringens politik har inte bara varit passiv utan aktivt ökat klyftorna mellan människor och mellan landets olika delar. Arbetslösa har ställts mot dem som har jobb, långtidssjuka mot friska. Landsbygd står mot storstad. Orättvisa är aldrig lösningen på arbetslöshet och finanskris.


Lennart Holmlund
Kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå


Bert Öhlund
kommunstyrelsens ordförande (S) Skellefteå


Lilly Bäcklund
kommunstyrelsens ordförande (S) Lycksele


Levi Bergström
landstingsstyrelsens ordförande (S)


KG Abramsson
riksdagsledamot, ordförande
Socialdemokraterna västerbotten

2009-03-21Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM