TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Var det rätt att sänka den statliga skatten?
2 mars 2009 13:40


Det är en berättigad fråga i dagens läge. Statens underskott rusar i höjden och kommer kanske att hamna på nästan hundra miljarder kronor. Samtidigt finns det inte pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel utbildningsinsatser.


Underskotten beror på att intäkterna minskar då man har sänkt skatten men också då det är färre som jobbar samt att utgifterna för arbetslösheten ökar. De som jobbar får mer i plånboken medan de som hamnar utanför får det mycket besvärligt att klara sig. Klyftorna ökar mellan de som har jobb och de som står utanför.


När regeringens jobbavdrag infördes sades det vara en stimulans för de som jobbar men jag är nog till 100 % säker på att alla som nu sägs upp helst av allt hade velat behålla sitt jobb. Man hade nog en tanke hos borgerligheten att det s.k. utanförskapet som högerregeringens företrädare pratade så mycket i valrörelsen berodde på att folk inte ville jobba, därför skulle det bli högre avgifter, lägre ersättningar och lättare att åka ur a-kassan.


Uråkningen i a-kassan kommer nu framöver då det inte finns jobb att gå till. Det skulle inte alls förvåna om det snart kommer förslag på nedskärningar från regeringen i välfärden för att inte statens underskott ska bli större.

 

De mycket goda statsfinanserna som fanns efter Socialdemokraterna har visserligen gjort att regeringen kunnat amortera av statskulden men man har förbrukat överskottet till att sänka skatterna. Därför kan man nu inte ge kommunerna möjlighet att upprätthålla servicen. Man har heller inte pengar till arbetsmarknadspolitik och andra saker som ska hjälpa oss ur krisen.


De ekonomier som har haft skattesänkningar som det stora målet, som till exempel i USA, har enorma ekonomiska problem då allt i slutändan måste betalas. Till offentliga utgifter finns det ingen andra än medborgarna som betalar med sina skatter.

 

Vi har i den offentliga debatten från centralt håll inte hört ett enda ord om att skattesänkningarna är orsaken till det nu ökade underskottet. Däremot vet vi att skattesänkningarna under en tid bidrog till att öka inflationen som åt upp lönehöjningarna och skattintäkterna. Jag är övertygad om att Sverige inte hade råd med de skattesänkningar som genomfördes och nu kommer flera landsting och kommuner att tvingas höja skatten på grund av regeringens politik.


De senaste skatteprognoserna för kommunerna som presenterades den 19 februari visar på ännu lägre intäkter. Under 2009 tappar Umeå kommun ytterligare 43 miljoner kronor och sedan junibudgeten 102 miljoner kronor mindre i förhållande till budget.

 

2010 tappar Umeå ytterligare 91 miljoner kronor gentemot senaste prognosen och 238 miljoner kronor mot junibudgeten. Det är 1 krona i skatt. 2011 tappar Umeå ytterligare 103 miljoner kronor. Totalt alltså 300 miljoner kronor mot budget. Nästan 1,50 kronor i skatt.


Det är därför tur att vi socialdemokrater var rädda om pengarna och inte gick med på en skattesänkning såsom högeralliansens företrädare ville. Det hade inte funnits ett.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s), UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM