TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: repliken: Visst tjänar Umeå på samarbete (11/2)
2 mars 2009 13:37


Att högeralliansen i Umeå slår på stora trumman och nu är beredd att ta det ansvar som krävs för att skapa förutsättningar för långsiktig planering är glädjande. Det skulle i så fall stärka Umeås position. Vi har alltid jobbat för breda lösningar och kommer att göra så även i framtiden.


Jag har många gånger tidigare förespråkat en samsyn och att vi ska hitta lösningar över blockgränserna, vilket vi också har gjort. Däremot har högeralliansens företrädare aldrig kunnat enas. Vi har ibland kunnat komma fram med M och ibland med andra partier när det gäller planeringsfrågorna.


Men om man nu i och med det utspel som gjordes i VK den 28 januari menar att man inom högeralliansen kan komma överens, då är det tillfredsställande. Det är otvivelaktigt så att Umeå tjänar på att vi kan komma överens. Det innebär att vi kan ta nödvändiga och långsiktiga steg framåt.


Det är samtidigt gott att högeralliansen gör en distinktion mellan större planeringsfrågor och mer direkta välfärdsområden som skola, vård och omsorg då vi i detta har en stor åtskillnad. I de senare kommer vi ha svårt att enas då ni via skattesänkningar indirekt vill minska och skära ner på välfärden. Det kan vi inte gå med på.


Lennart Holmlund
kommunalråd (s), Umeå

2009-02-11Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM