TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Låt inte V och MP stoppa kärnkraften
2 mars 2009 13:36


I förra veckan utsåg samarbetspartierna S,V och MP sina representanter i de fem gemensamma arbetsgrupperna som ska behandla jobb och ekonomi, klimat och miljö, välfärd och rättvisa, storstadens utmaningar och slutligen en rättvis och hållbar värld.


Det är bra att vi Socialdemokrater tillsammans med V och MP utmejslar våra ståndpunkter och kan möta väljarna med en politik som tydligt visar skillnaderna mellan allianspartiernas politik och vårt gemensamma alternativ.


I flertalet av arbetsgrupperna kan vi säkert komma överens om en bra och offensiv politik, det kommer att bli ett givande och ett tagande. Därutöver finns det områden där vi Socialdemokrater förmodligen inte kan komma överens med V och MP. Låt inte det förstöra vår samverkan. I vissa frågor måste man kunna konstatera att vi inte kan komma överens. Vi måste tillåta oss att leta efter bredare lösningar.


Gränserna mellan de valda arbetsgruppernas områden är dessutom oklara, var hamnar exempelvis energipolitiken, blir det i gruppen jobb och ekonomi eller i gruppen klimat och miljö?


Vad vi förstått hamnar energipolitiken i den senare, klimat och miljö. Det ger i så fall anledning till oro eftersom energifrågan riskerar att inte tillräckligt beakta industrins, i synnerhet den elintensiva industrins, villkor. Detta i synnerhet som V och MP är två partier som åtminstone på riksplanet inte visat att de vill eller kan föra en politik som bejakar industriell utveckling eller att de har förståelse för industrins villkor.


För oss Socialdemokrater är industrin oerhört viktig, flertalet kommuner i landet och därmed stora delar av Sverige är beroende av konkurrenskraftiga industriföretag, de ger jobb och skatteintäkter.


Socialdemokratin har en historia av att föra en politik som förenar goda villkor för industrin med utbyggnad av väl- färden. Vi förstår sambanden och vi är beredda att lyssna på industrins anställda och ägare för att finna en politik som ger oss bra villkor för fortsatt industriell verksamhet. Vi ska vara stolta över våra framgångsrika företag. De har lyckats med forskning och energiåtgärder så att Sverige kan visa upp ledande företag vars produkter är bättre för miljön globalt än liknande företag utomlands.


Energipolitiken är ett område där vi svårligen ser att vi kan utforma en politik tillsammans med V och MP. Vi Social- demokrater kan inte ställa oss bakom en energipolitik som riskerar att leda till att ytterligare industrijobb försvinner.


Vår politik måste utformas så att vi kan garantera säker tillgång till el - även på sikt - och till för industrin konkurrenskraftiga priser. Industrins tilltro till Sverige som investeringsland måste öka. Framtidstron måste åter- vinnas bland företag och anställda.


Utifrån en sådan politik bör vi söka en bredare bas för energipolitiken. Vi tror att detta kräver en uppgörelse över blockgränserna. Så har vi gjort förut, i för landet avgörande frågor, exempelvis när det gäller pensionssystemet.


Så vårt råd till Anders Ygeman och Lars Johansson, Socialdemokraternas representanter i de rödgrönas klimat- och miljögrupp, blir: kan ni inte komma överens om en sådan politik - säg det öppet! Lämna då energifrågorna för bredare lösningar och låt inte det spräcka vårt inledda samarbete.

Benita Vikström, Oxelösund
Lennart Holmund, Umeå
Mattias Ottosson, Norrköping
Marie-Louise Dangardt, Hofors
Eva Lindstrand, Timrå
Jana Nilsson, Varberg

2009-02-01Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM