TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Rätten att få använda sina demokratiska rättigheter gäller alla
2 mars 2009 13:35


I VK den 13/1 var det en insändare som menar att det är opassande att jag som kommunalråd yttrar sig i en fråga som jag är berörd av. Detta samtidigt som skribenten (som inte vill skylta med sitt namn) skriver att man ska lyssna till boende och remissinstanser. Jag bor i området och är berörd.


Min allmänna uppfattning är att jag är positiv till nybyggnationer och utveckling. Jag är även positiv till detta i det aktuella fallet på Brogatan men det anses opassande av den anonyma skribenten.


Denne menar att jag som privatperson inte ska få yttra mig i själva samrådet bara därför att jag till vardags är politiker, vilket är märkligt. I Sverige gäller den demokratiska rätten för alla, oavsett vilket sysselsättning man än må ha, och det är det som gör oss unika mot många andra länder. En rättighet som vi därför ska värna.


Det är därför tråkigt att man via detta sätt vill försöka få det till att jag inte bör yttra mig, som dessutom står för min uppfattning, medan de som är anonyma ska få ha en uppfattning.

 

Jag tror att den föreslagna förändringen i det aktuella fallet kommer att lyfta hela området då ett hus är mycket trevligare än en karport som de faktiskt är idag. De som nu väljer att motarbeta förslaget tror jag gör det av helt andra orsaker än att det faktiskt kan bli bättre för alla i närområdet.

Skribenten argument är att den historiska miljön bör värnas men i vissa fall måste olika intressen vägas mot varandra. Att bygga centralt är faktiskt det bästa sättet att värna miljön, givet att man faktiskt vill sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s), UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM