TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Ändrade planeringsförutsättningar – en utmaning som ska lösas
30 oktober 2008 11:19


I oktober 2005 fattades vi beslut i Umeå kommun om 15 barn/avdelning som ett genomsnitt för kommunens förskolor. En målsättning som skulle vara uppnått till höstterminen åt 2009. För närvarande har vi dock problem med att leva upp till den målsättningen på utsatt tid.


Åtagandet om att minska barngrupperna hade kunnat klaras av om inte planeringsförutsättningarna ändrats så radikalt. Det har nämligen fötts fler barn än vad vi någonsin hade kunna föreställa och/eller förväntat oss. Fler barn är naturligtvis glädjande. Vi har trots detta kunnat minska antalet barn i barngrupperna något, om än med mycket lägre takt än vad vi hade hoppats på, från 17,5 barn höstterminen 2005 till 17,1 barn höstterminen 2008. Det har åstadkommits trots ökade volymer i de lägre åldrarna. Men det är också viktigt att ha i åtanke att Umeå kommun har en förhållandevis hög målsättning jämfört med många andra kommuner.


Lika viktigt att komma ihåg när vi diskuterar åtagandet om att minska barngrupperna är att det kan ta tid att få fram detaljplaner för nya avdelningar i rätt tid. Umeå kommun har inga ekonomiska möjligheter att stå med tomma lokaler för att parera för stora fluktueringar i födelsetalen då det skulle ta pengar från barnen.


Födelsetalen, trots att de är svåra att prognostisera, brukar vanligen minska under perioder med lägre ekonomisk aktivitet. Det visar i alla fall tidigare erfarenheter på. När lågkonjunkturen nu dessvärre går in i ett djupare skede torde det därför inte vara helt osannolikt att vi därmed får ett minskat tryck på förskoleplatser. Det kommer att påverka möjligheten att glesa ut barngrupperna på ett helt annat sätt än tidigare.


Det är dock inte helt lätt att planera ”rätt” under det dryga år som kommunen har på sig att ordna plats sedan barnet är fött. Ej heller att förespå att det t.ex. under ett år kommer att födas över 150 barn mer än vad som planerats. Kommunen har som riktlinje att planera utifrån hur många barn som föds per kvinna i fertil ålder. Föds det fler barn så skapar det en sorts utmaning att lösa och föds det färre barn så skapar det ett annat slags problem. Med detta vill jag ge en kort bild av vad som sker i kommunen då det ständigt ekar att vi inget gör.


Målsättningen om att minska barngruppernas storlek kvarstår och kommunen kommer att fortsätta sitt intensiva arbete med att försöka skapa fler förskoleavdelningar under de kommande åren. Jag har fullt förtroende för våra företrädare i skolstyrelsen. Att det ibland blir problem med byggande och detaljplaner får vi ha förståelse för.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM