TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Ett överskott som är ett underskott
24 oktober 2008 16:41


Kommunens tertialrapport har presenterats här i dagarna. Den visar på ett positivt resultat vilket egentligen är ett minus då överskottet beror på mera betalt för vattenkraften som istället får användas till att rensa lik i garderoben i form av pensionsskulden som annars skulle undantränga välfärden i framtiden. Orsaken till detta är att man tidigare inte har avsatt pengar för pensionerna i det system som användes innan 1997. Detta har vi självklart ändrat på men som också kostar en hel del.


Det viktiga är att vi måste kunna klara oss på de skatter som vi har då Umeå kommun har en av de högsta skatterna i landet men som vi egentligen inte gör. Hur det nu blir med lägre intäkter enligt de prognoser som kommer får vi fundera över i framtiden. Skatteprognoserna som kommer visar på att vi gentemot budget för innevarande kommer ha en förändring om cirka 38 miljoner kronor mindre. Prognoser som kan komma att revideras ytterligare.


Varför är jag då orolig? Några anledningar är bland annat att vissa av våra nämnder uppvisar negativa resultat. Socialnämnden befaras gå med minus trots att man fick 55 miljoner kr i ökning utöver kostnadsindex och dessutom hade 54 miljoner i överskott förra året, vilket alltså är en omfattande kostnadsökning. För- och grundskolan har också ett underskott då deras kostnadsökning är större än deras ramökning som för 2008 var 8 miljoner kr över index. För nästa år har man fått 48 miljoner kr inklusive extra för löner.


Gymnasienämnden har också ett underskott trots att man fick ett tillskott utöver lönekompensation med 15 miljoner kr som skulle räcka till de ökade volymerna. Byggnadsnämnden går minus, fritidsnämnden befarar också att man ska gå med minus och två av kommundelsnämnderna uppvisar minus.


Jag är därför djupt orolig för den ekonomiska utveckling, trots överskottet, då Umeå kommun på intet vis badar i pengar. Och vi borde för att vara ärliga klara oss med de intäkter vi får in via skatten.


Vattenkraftspengarna ska användas till att ta bort pensionsskulden och för speciella satsningar såsom kulturhuvudstadsåret. Den som inte förstår att skatter och stadsbidrag är det som vi måste utgå ifrån bör gå en vanlig studiecirkel i matte.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM