TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Tillkomsten av vägpaketet är en lång historia
16 september 2008 12:07


Vägdragningarna och pengarna till Umeås vägar är en lång historia sedan början av 1990-talet. Olika förslag har diskuterats fram och tillbaka, förkastats eller förändrats över tid. Ursprungligen var tanken att E4:an skulle gå via Kolbäcksvägen men vi ansåg att farter på 110 km i timmen var för höga på denna sträcka då stora åtgärder och intrång skulle behöva göras. Förslaget blev därför inte av och planprocessen drogs igång igen.


Då kom ett nytt förslag som förespråkade en västlig dragning och flyttning av E12 till södra sidan älven som sedan också byggdes från rondellen på slätten ner till Holmsund. Kommunens uppgift var att bygga en Kolbäcksbro som också blev byggd.


Indragningar av Klabbölevägen förbi Volvo, vägen från Volvo mot en framtida Europaväg över Röbäck, Kolbäcksbron och vägarna ner till Obbola överklagades men den socialdemokratiska regeringen avslog alla överklaganden med hänvisning till bland annat att vägarna skulle komma till för att lösa Umeås problem.


Så när projektet skulle knytas ihop med de västra delarna fanns både pengar samt att planerna var klara men som vanligt kom det överklaganden. Tyvärr hann inte Inez Uusman som då var minister avslå överklagandena och besvären bifölls senare med Björn Rosengren som statsråd och ansvarig för infrastrukturfrågorna.


Den socialdemokratiska regeringen började dessutom förhandla med vänstern och miljöpartiet om budgeten men kom inte överens. Vänstern och miljöpartiet var av oförklarliga skäl motståndare till att problemen med luften i Umeå skulle åtgärdas. Pengarna kom då att flyttas långt in i framtiden.


Under arbetet med vägarna har vi socialdemokrater, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna stått för en gemensam uppfattning och nu är även centern med vilket är bra. Självklart är jag därför mycket glad om väginvesteringarna nu finns med i budgeten. Från Umeå kommuns sida är vi dessutom beredda att gå in med kommunala medel för att lösa problemen så jag hoppas att vi kan gå från ord till handling och sätta spaden i marken inom en snar framtid.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) Umeå



Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM