TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Långsiktigt och strukturerat arbete är det som ger resultat
1 september 2008 11:44


Det är inte tur som gjort att Umeå kommun har vunnit alla de priser som man faktiskt gjort de senaste åren där några exempel är: Kvalitetskommun, bästa IT-kommun, Europa-pris, FN-pris och nu det senaste "Årets tillväxtkommun".


Däremot om man lyssnar på vissa politiska företrädare aktiv i den lokala debatten kan man lätt få den uppfattning. Men lätta ramsor och klyschor är inte framgångens recept utan istället resultatet av ett genomtänkt och strukturerat arbete. Det finns inga genvägar och enkla svar.

 

Årets tillväxtkommun, ett pris som delads ut av Arena för tillväxt, är självfallet glädjande. För tillväxt är avgörande. Det är den som ger mer resurser till den offentliga sektorn, det är också den som gör att vi i Umeå kan se framtiden an, göra strategiska kultursatsningar samt förhoppningsvis bli Kulturhuvudstad 2014.

 

Att skapa tillväxt inbegriper samförstånd och mod att kunna samla sig kring en gemensam målsättning. Det tycker jag att vi har lyckats med i Umeå - över partigränserna och tillsammans med näringslivet, Umeås företagare, och universitetet.

 

Ett växande Umeå ger ökad tillväxt och mer tillväxt skapar nya jobb som därigenom ger förutsättningar för en starkt samt väl fungerande offentlig sektor. Ett växande Umeå ger också mer dynamik. Min förhoppning är därför att Umeå kommunfullmäktige ska öka tillväxtmålet från dagens målsättning på 150 000 invånare till 200 000 invånare. Det enda andra alternativet är att vi ligger kvar på dagens procentuella befolkningstillväxt då detta skulle generera ungefär samma resultat.

 

Ett stort befolkningsunderlag ger kraft och därmed goda möjligheter till flexibilitet och bredd i service samt i näringslivet. Det skulle minska Umeås beroende av enskilda aktörer men också göra bredden till det som avgör och är Umeås styrka.

 

Från politikens sida finns också en stark önskan om att främja byggandet av fler bostäder i attraktiva lägen. Ön är ett exempel, Öbacka ett annat men också att analysera var mer kompletteringsbebyggelse kan införas utan att det gamla förstörs. Det handlar med andra ord om att bygga staden och att bygga om staden. Politiken vilja är också att försöka förbättra infrastrukturen i näromliggande arbetsmarknadsregion (Umeåregionen samt mot Örnsköldsvik) för att försöka binda samman regionen än närmare.


Umeå har goda förutsättningar för att lyckas även framledes. Några faktorer som hittills har bidragit till den positiva utvecklingen är den förhållandevis goda tillgången till kompetent arbetskraft. Det är också gynnsamt att många f.d. studenter uppger att de gärna flyttar tillbaka till Umeå om man får ett jobb, vilket vi måste ta fasta på. Umeå har även goda utbildningsmöjligheter, ett stort utbud och en bra handel, ett pulserande kulturliv, låg brottslighet och så vidare.


Därför måste vi våga ta chansen och försöka intensifiera den goda utveckling som Umeå har haft fram tills nu. Vi får inte försitta de tidigare årens goda tillväxtmöjligheter så att vi riskerar att stagnera. Låt oss istället diskutera framtidens tillväxtmål och hur vi når dit.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s), UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM