TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Betonandet av alla människors lika värde får aldrig glömmas bort
26 augusti 2008 15:42


Vi socialdemokrater måste ta vårt ansvar och värna om de svaga i samhället. Det är grunden för att vi ska ha ett samhälle som håller ihop. Dessvärre tenderar motsättningarna i samhället att öka och i allt raskare takt.
Detta i och med den borgerliga regeringens nedmontering av den svenska välfärden, en utveckling som inte är önskvärd. Vi socialdemokrater kan dock inte slå oss fria då vi har haft viss del i detta genom de omstruktureringar som partiet var nödgade att genomföra under 1990-talet.


Men låt oss en gång för alla slå fast; vi har inte råd att lämna någon bakom oss – varken mänskligt eller ekonomiskt. Vår socialdemokratiska uppgift är att värna den lilla människan och bekämpa ojämlikheter. För i samma takt som klassklyftorna ökar så sker också en radikalisering av samhällsdebatten. Vi får ett hårdare samhällsklimat. Och när människor känner sig bortglömda, icke-prioriterade, rent utav bortskuffade och har få utsikter till att förändra sin vardag då skapas en grogrund för missnöje. Sverigedemokraterna blir då ett alternativ. Man drar fel slutsatser då de presenterar enkla och tydliga svar. Orsaken till ens egen situation och utsatthet härleds och kan skyllas på invandrarna.


Problemet med sverigedemokraterna är deras syn på människan – deras föreställning om människor olika värde. En främlingsfientlighet som motiveras med att man är emot mångkultur och att man vill avveckla det mångkulturella samhället. Man målar också upp bilden av sig själva som dom som står på de utsattas sida mot etablissemanget. Ett ”vi mot dom”. Övriga politiker framställs som lumpna, egenmäktiga och med liten insikt om hur människor har det.


För ett tag sedan hade sverigedemokraterna torgmöte här i Umeå. I samband med detta genomförde ett antal vänstersympatisörer en motdemonstration som begränsade dessa främlingsfientliga gruppers möjligheter att genomföra sin demonstration. En händelse som gav sverigedemokraterna mer uppmärksamhet än vad de annars skulle ha fått då deras demonstrationsfrihet begränsades.


De har också av vissa debattörer höjts röster för att rasistiska organisationer ska förbjudas i Sverige. Men i Sverige har vi demokrati, vilket vi ibland tenderar att ta för givet. Demokrati bygger på samtal och att man bryter argument samt åsikter mot varandra. Ett förbud skulle således vara olyckligt då det inte löser de grundläggande problemen.


Vad är det som gör att vissa människor upplever att sverigedemokraterna är ett alternativ? Jag tror inte att alla människor som väljer att rösta på sverigedemokraterna delar deras människosyn. Däremot är det nog många som lägger sin röst på sverigedemokraterna som känner sig marginaliserade och utstötta. Man använder därför sin rätt att visa sitt missnöje. Och det är inget som vi ska blunda för.


Det finns självfallet problem i Sverige som måste lösas. Vi är inte i något avseende perfekt. Lösningen ligger dock inte att ge stöd till högerextremistiska krafter såsom sverigedemokraterna. Ett parti vars förslag hör hemma på högerkanten och vars grunduppfattning är att lösningen till de allra flesta problem går att finna i invandringspolitiken.


Sverigedemokraternas politik måste granskas i sömmarna, precis som allting annat, och då skulle det sannolikt komma fram i dagern vad deras politik går ut på. Att sverigedemokraterna nu genomför sin turné bland norrlandslänen är troligen en del i deras strategi att försöka nå ökad makt samt inflytande genom den lokala politiken. Precis som andra högerextrema partier har gjort runt om i hela Europa. En strategi som går ut på att göra det lokala nationellt.


För att främja integration och mångfald så måste klyftorna minskas. Det är det absolut viktigaste. Vi socialdemokrater måste också granska vår egen politik. Blev det som vi tänkt? För orsaken till att människor befinner sig i ett utanförskap (för att använda borgerlighetens begrepp för människor som är marginaliserade) är flera. Det kan handla om segregation i arbetslivet, i boendet, när det gäller utbildningsnivå eller i språkkunskaperna. Det kan också handla om medveten eller omedveten diskriminering. Medicinen för att motarbeta detta är att öka förståelsen och respekten för varandra.


Likaså är arbete och egen försörjning grundläggande oavsett om man är född och uppvuxen i Sverige eller kommer hit som vuxen. Jobb skapar jobb. Det finns inget nollsummespel när det gäller antalet jobb. Alla kan vara med och bidra. Det handlar således om människosyn och att respektera mänskliga rättigheter. Varje gång människor diskrimineras, hotas eller rent utav utsätts för våld på grund av sin etniska tillhörighet så är det ett hot mot demokratin.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM