TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Stabilt ekonomiskt läge, dags att höja ribban!
28 juli 2008 10:20


I dagarna har vi kunnat ta del av den senaste näringslivsrapporten för Umeå kommun som tas fram av Näringslivsservice tillsammans med Sweco Eurofutures. Rapporten visar på att Umeå står sig väl i konkurrensen både vad gäller andra regionala centra och universitetsstäder i Sverige. Umeå växer mer än andra.


Men den stora utmaningen kvarstår alltjämt och det är fortsätta vara konkurrenskraftig mot andra orter globalt. Det gäller kommunens företag såväl som universitetet men också kommunens egna verksamheter.


Som förtroendevald med möjlighet att styra Umeås utveckling gäller det att skapa de bästa förutsättningarna för Umeå och dess invånare samt näringslivet. Det inkluderar alla områden från kommunikationer, infrastruktur, näringslivsklimatet till de mer mjuka områdena som skola och vård- och omsorg. Vi måste se till så att det finns en god livsmiljö i Umeå.


Till vår glädje bekräftar denna rapport, precis som tidigare jämförelser, att det vägval som vi har gjort är rätt väg att gå. Det måste vi fortsätta med och intensifiera.

Vid en jämförelse med likvärdiga kommuner konstateras att livsmiljön och de sociala förhållandena är goda i Umeå. Det gäller ett flertal parameter som t.ex. ohälsotalen vilka fortsätter att minska, arbetslöshetssiffrorna som är de lägsta sedan början av 1990-talet men också sett till antalet anmälda brott som är få. Västerbotten är det län som har minst andel anmälda brott.


Många har kanske noterat att det händer en hel del saker i kommunen. Det byggs och omstruktureras både när det gäller bostadsmöjligheter och infrastrukturella prioriteringar. En utveckling som kommer att fortsätta då Umeås attraktionskraft ligger i kommunen kan erbjuda ett stort utbud så att människor vill flytta hit. Det förutsätter en diversifierad arbetsmarknad, högre utbildning av god kvalitet men också goda fritids- och rekreationsmöjligheter. Kommunen kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra mycket.


Den positiva utvecklingen som Umeå har haft kan till stor del tillskrivas näringslivets tillväxt och utveckling. Sedan 2004 är den privata sektorn större än den offentliga och vid den senaste mätningen 2006 var mer än 52 procent av sysselsättningen i Umeå i privat sektor. Från kommunledningens sida ska vi även göra vårt bästa för att stödja näringslivets fortsatta utveckling vilket inbegriper en tillåtande attityd. Vi hoppas även på ett positivt svar från regeringen när det gäller vägpaketet som vi tror är en del i att skapa fortsatt tillväxt.


Det är dock viktigt att alla bitar faller på plats för att kommunen ska kunna fortsätta att vara i täten. En strategi är därför att våga jämföra sig med andra vilket vi också gör inom en rad olika områden. I princip all kommunal verksamhet följs upp och utvärderas. Det finns en trygghet i att våga mäta och jämföra sig med andra. Då kan vi bli ännu bättre och lägga strategier för hur vi ska komma framåt.


När det gäller det omdiskuterade målet om att Umeå ska skriva upp sitt befolkningsmål från 150 000 till 200 000 så kommer det att diskuteras vidare. Min förhoppning är dock att vi ska skriva upp målet. Det innebär att vi ökar målsättningen istället för att köra på som vanligt. Vi ska ha samma procentuella tillväxt de kommande 40 åren som vi haft de 40 år som har gått.
Självklart ska målet fyllas med innehåll men det är viktigt att inse att Umeå för att fortsätta vara attraktiv måste utvecklas och växa. Det går inte att lalla på och tro att det går av sig själv. Vi kan, vi vill och vi törs utvecklas och skapa tillväxt i Umeå. Ett måste och bra mycket roligare än att hålla på och förvalta.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå

2008-07-01Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM