TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Anförande: FÖRSTA MAJ 2008
1 maj 2008 14:58


Demonstranter och mötesdeltagare


Det är roligt att få vara här i Nordmaling – 3 mil från min födelseby, Långvattnet, där jag växte upp med mina syskon, samt mor och far. Min far for runt i Norrland och murade vilket berodde på att det inte fanns några jobb i efterkrigstiden/kolartiden. Vi flyttade senare till Umeå 1959 då jag var 13 år gammal.

 

Från början var det var min farfar som flyttade till Långvattnet med min farmor 1913. Då var min far var 2 år gammal. I byn fanns det en skola men den var nedlagd då jag växte upp. Axel, min far, var också med och bildade Brattsbacka Arbetarekommun tillsammans med Hörnkvist, Forsvik, Lundgren och några fler. Nu bor inte många personer kvar i byn då det inte finns några jobb.

 

Men som sagt, det är inte därför jag är här idag, utan för att tala under parollen ”Frihet kräver rättvisa” då vi idag samlas till Första Maj-firande runt om i Sverige och i världen.


***

Första Maj är vår högtidsdag och vi har kämpat och stridigt för att Första Maj ska vara en helgdag mot högerkrafterna. Skälet till detta är att arbetarrörelsen och våra medlemmar skulle få en arbetsfri dag på året.


En dag då man kunde uttrycka sin mening och demonstrera, träffas, umgås och prata politik. Första Maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket.

Våra Första Maj-tåg, ofta med teman kring arbetets villkor, jämlikhet, internationell solidaritet och fred, speglar därför en stor roll i Sveriges utveckling.


Vi är en frihetsrörelse som sätter jobben främst. Årets Första maj-paroll, Frihet kräver rättvisa, är därför en klassisk paroll. Vi socialdemokrater vet hur avgörande det är för friheten med egen försörjning, vikten av att få göra nytta och känna sig behövd. Arbete åt alla är – och har alltid varit – den viktigaste investeringen för att göra oss människor fria.

***

REGIONPOLITIK
(Infrastruktur, regionförstoring & service)

 

Demonstranter,

Det finns en lång folkrörelsetradition här i Västerbotten. Centerpartiet har tidigare legat oss nära. Vi har tillsammans bedrivit en omfattande föreningsverksamhet, vi har stått upp för landsbygden och sanerat ekonomin efter den borgerliga regeringen 1991-94. Vi har talat om vikten av en god service i glesbyggd och väl fungerande kommunikationer.


Men centern har gjort en kovändning till att bli högerpartiet Maud Olofsson. Den frontalattack som man genomför mot välfärdssystemet och rätten till trygghet när man blir sjuk eller arbetslös är utan motstycke. Samma sak gäller deras angrepp på facken och arbetsrätten. I många frågor är centern till höger om högern och om vi ska tala i boxningstermer så ska vi ge dom en rak vänster i nästa val.

Centerns regionpolitik är snarare en omvänd Robin Hood-politik medan det för oss handlar om att ta tillvara Sveriges mångfald och olikheter. Oavsett vilken region det handlar om så ska regionen kunna blomstra och utvecklas, samt att det skapas sysselsättning och tillväxt i landets alla delar. Ni bör därför fråga Ingemar Sandström vart deras regionalpolitik har tagit vägen.

 

Och för att skapa likvärdiga villkor i hela Sverige anser vi socialdemokrater att det är självklart att rika kommuner och landsting ska dela med sig – så att alla människor i landet får del av en bra välfärd. T.ex. betalar Umeå mest till kostnadsutjämningssystemet men inte gnäller vi för det.


Vi socialdemokrater står för en politik där närmare 3,5 miljarder kronor per år har satsas i särskilda medel på regional utveckling. Det säger centerpartiet nej till. Man säger istället ja till att förändra kommunernas skatteutjämningssystem. Det innebär att omfördelningspolitiken, att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika kommuner, försämras.

På samma sätt kan man beskriva centerns Norrlandspolitik och Mauds hantering av transportstödet. Ett stöd som är oerhört viktigt för länets basindustri. Det har inte blivit några mera pengar, även om Maud Olofsson hävdar att hon tillfört 50 miljoner kronor. Det beror på att regeringen räknat fel från första början. Företagen i Västerbotten får inga ytterligare pengar, utan försämringarna står fast.


***

(Regionförstoringar)


Idag pratas det ofta om regionförstoringar. Det är självklart att det ska diskuteras även här hos oss – inte bara i storstadsområdena. Vi ska slåss för en storregion, men först och främst knyta samman vår egen region.

Umeå behöver Nordmaling och Nordmaling behöver Umeå. Det är det som regionförstoring handlar om – att ta tillvara varandras tillgångar och erfarenheter för att skapa en dynamisk samt konkurrenskraftig region.

Samhället förändras och utvecklas ständigt, det är därför viktigt att vi är aktiva i förändringen. Det är det lilla i det stora, Nordmaling, Ö-vik och Umeåregionen i världen.


För att regionen ska bli mer sammansatt behövs goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Då blir arbetsmarknadsregionen större samtidigt som det binder samman näringslivet. En mer sammanväxt region ger också närhet på ett helt annat sätt till högre utbildning och all den kunskap samt entreprenörskap som finns vid Umeå universitet.

Men det är även andra områden som påverkas och blir mer mångfacetterade. En utökad region skapar ett större utbud vad gäller kultur, fritid och rekreation. Utbyte skapar tillväxt och mer tillväxt bidrar till att vi kan bihålla en god välfärd. Det gör också så att vi är attraktiva för våra ungdomar som vi måste kunna behålla i vår region. De är vår framtid.


(Infrastruktur ska inte bara finnas i Stockholm)

Det finns dock problem. I stora delar av länet är regeringen inte till stor hjälp när det gäller infrastrukturella satsningar. Många vägar i inlandet har undersatt underhåll. För Umeås del för jag och mina socialdemokratiska kamrater ständigt kampen om att få till stånd vägpaketet, något som vi nu hoppas ska få sin lösning.


Men det är inte bara vägar som behövs. Även järnväg för transport av gods- och människor. Därför tror vi att framkomsten av Botniabanan och i förlängningen en Norrbotniabana kan stärka Umeåregionens attraktivitet. I detta bedriver vi en hård kampanj mot regeringen så att de avsätter pengar i höstens infrastrukturproposition så att det finns pengar till att rusta upp Ådalsbanan.

Gör man inte det så kommer inte Botniabanan att kunna tas i drift som det är tänkt 2010. Något som vi har fightas länge och väl för – inte bara mot andra partier, mot fågelförespråkare, mot myndigheter utan också mot våra egna partikamrater i Stockholm. Så låt det nu bli verklighet.


Men när det gäller en Norrbotniabana så får vi nog kämpa för att det blir en socialdemokratisk regering vid nästa val. För vid besöket i Buträsk här i Västerbotten för några dagar sedan sa moderathövdingen Reinfeldt nämligen tvärt nej.

Däremot sa landshövdingen, Chris Heister, här i veckan att Norrbotniabanan behövs. Hon har suttit i moderattoppen som landstingsråd i Stockholm innan hon kom hit. Efter två månader i Västerbotten har hon insett och lärt sig vilka tillgångar Norrland har samt att järnvägen behövs. Så mötesdeltagare, vi behöver ta hit Reinfeldt på praktik i två månader så att han vet att vi inte är kravmaskiner utan en resurs.


Vi protesterar mot den generella utförsäljningen av statliga företag. Men som ni kanske uppmärksammat så har regeringens sålt Vin & Sprit och mitt tips till Reinfeldt är att de ska använda pengarna till att investera i järnvägen. Och man bör omgående SLUTA att finansiera järnvägsinvesteringar med årliga anslag. Tåg måste kunna gå mellan två punkter. Men vi ger inte upp.

Vi kämpar också för en bro över Kvarken. Detta för att ytterligare öka regionen storlek, både befolkningsmässigt och ur ett tillväxtperspektiv. Dagens färjekommunikationer är inte tillfredsställande och därför behövs en fast förbindelse över Kvarken. Det är angeläget inte minst med tanke på den växande turistnäringen och upplevelseindustri, samt att Västerbotten är ett av de län som har många besökare under både sommaren och vintern. All denna potential måste tas tillvara och vidareutvecklas. Det skapar arbetstillfällen och mer resurser till välfärden.


(Servicen i glesbyggd – verkar vara ett minne blott)

Regeringen har sagt att man vill sälja ut apoteken. Vår hållning är att apoteksmonopolet bör bestå. Det är både effektivt och medicinskt säkert. Självklart har vi en öppenhet i att låta fler än apoteken sälja vissa receptfria läkemedel, t.ex. i affärer. Ta bara butiken i Norrfors som är nedlagd. Den skulle ha behövt fler tjänster att utföra för att kunna överleva och detta kanske hade varit ett sätt.


Däremot är vi mot en privatisering då detta med stor sannolikhet skulle försämra tillgången och servicen i glesbyggd. Det är också ett hot mot utsatta patientgrupper. I Sverige har vi låga priser om man jämför med andra länder. Vi ska därför inte göra om det misstag som man gjorde i Norge där en utförsäljning ledde till sämre kontroll och högre priser.

Att centern har gått med på detta visar än en gång att man inte värnar glesbygden och vår regions frågor. De säger också nej till bättre lantbrevbärarservice, ett arbete som inleddes av den förra socialdemokratiska regeringen. Det prioriteras ner framför skattesänkningar.

***

KLIMATINVESTERA – INTE VÄNTA!


Demonstranter,

Var och varannan dag kommer det rapporter och TV-inslag som handlar om klimatet och vår miljö. Här finns en stor möjlighet för oss att visa solidaritet och att vi bryr oss om vår omvärld. Vi måste stå upp för våra kamrater i utvecklingsländerna. Den kamp som fattiga människor tvingas till varje dag är orättvis.


Det blir än mer orättvist då vi ställer dem inför ett ultimatum; producera drivmedel eller mat. Den hets om att mer och mer av världens arealer ska användas till att framställa drivmedel blir absurd om människor inte kan äta sig mätta. Mat- och livsmedelsproduktion måste alltid gå före produktionen av drivmedel.

Sverige kan och har råd att gå före och det vore dumt att inte göra det. Den borgerliga regeringen vill dra i handbromsen och att Sverige ska retirera från att vara den nation som driver klimatfrågan framåt. Det är vansinne.
Vi har ett ansvar när det gäller att värna miljön; att åka kollektivt, att använda cykeln och gå - enkla och billiga saker man kan göra för miljön, det är också bra för hälsan.


Det handlar om det lilla i det stora. Om vi inte lyckas med att göra Långvattnet hållbart, så kan vi inte göra Nordmaling hållbart och då blir självklart inte heller Sverige hållbart.

Min vision är att Nordmaling och Umeåregionen ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi tror att omställningen är nyckeln till ett expansivare och långsiktigt starkare län. Vi har goda förutsättningar att lyckas. Via Umeå universitet har vi kunskaper om vad som krävs, t.ex. när det gäller energiomställningen med ökad hushållning samt framväxten av ny teknik. Våg- och vindkraft, fjärrvärme, solenergi osv. är viktiga och kanske under en övergångsperiod även kärnkraft. Vi får heller inte glömma bort de gröna näringarna som är av central vikt för morgondagens högteknologisk energiproduktion.


Men framtidens drivmedel ser annorlunda ut. Tillgången på oljan minskar snabbt. Lika fort som den ökar i pris. Det beroendet måste brytas och fordonsparken ställas om samtidigt som det sker en framväxt av alternativa bränslen. Men återigen, framtagandet av biobränslen får inte gå ut över de fattigaste så att vi får en svältkatastrof. Jorden ska först och främst användas till att producera mat så att alla människor är mätta, resten kan användas till biobränslen givet att det är bra för miljön.

***


Demonstranter och mötesdeltagare,

Vi vill ha FLER JOBB – INTE ÖKADE KLYFTOR!


Det är viktigt att bevara och utveckla den basindustri vi har i länet. I ivern att hitta nya verksamheter får vi inte tappa bort de utvecklingsmöjligheter som finns hos redan existerande företag, t.ex. inom skogs- och trä- samt gruvindustrin, men även tjänstesektorn.

Det handlar också om att stödja nyföretagande som utgår från bl.a. bioteknik, livsmedels- och miljöteknik. Både i utvecklandet av befintliga företag och branscher och i satsningen på nya krävs ett nära samarbete mellan företagen samt utbildning och forskning.

I kommunerna fick vi bra skattekraftsutveckling i fjol och det berodde på att jobben kom – precis som Göran Persson sa. Men när de åtgärder som högeralliansen har vidtagit har börjat ta fart ser vi också effekterna av detta, lägre tillväxt och ökade klyftor.


(Vem har råd med hushållsnära tjänster?)

Maud Olofsson slog på trumman och lovade inför valet att genomföra skattelättnader för hushållsnära tjänster. Det var också något som regeringen inför den 1 juli 2007. Nu har vi sett utfallet som visar på ett stort misslyckande. Antalet människor som faktiskt har valt att använda sig av detta är försvinnande få. Men av de som faktiskt använt sig av möjligheten bor i princip alla i Stockholm eller de andra storstadsregionerna där man har höga kostnader. Det visar än en gång att centern sviker landsbygden och vår region. För här för vi minsann fortsätta att ta hand om vår egen skit. Här städar vi, diskar och klipper vår egen gräsmatta.


(Vem ”vinner” på regeringens förändrade fastighetstaxering i Nordmaling?)

Regeringens förändring av fastighetsskatten är ett orättvist förslag. Ur fördelningspolitisk synpunkt innebär det mer till dem som redan har.


Den nationella utredning som Villaägarna och Statistiska centralbyrån har gjort om hur många i varje kommun som tjänar förslaget visar på att 11 procent av landets hushåll får en höjd villaskatt och 58 % kommer att betala precis lika mycket som idag. De stora vinnarna och de som får störst fastighetsskattesänkningar är stockholmskommuner som t.ex. Danderyd, Lidingö och Täby.

 

Regeringen har också sänkt skatten för höginkomsttagare. Istället har man höjt skatten på trafikförsäkringspremier. Man har också höjt bensin- och dieselskatten. Alla dessa förändringar drabbar oss i Norrland hårdare än stockholmskommunerna.

 

Det finns inga tunnelbanor här hos oss utan många är fortfarande beroende av bilen för att kunna ta sig fram. Det drabbar framförallt pensionärer och barnfamiljer. Pensionärer har dessutom ålagts en orättvis pensionärsskatt. När man blir gammal så måste man ha en pension som man kan leva på och att allt fler känner oro för att pensionen inte kommer att räcka till är inte försvarbart. När man blir gammal så ska man kunna känna sig trygg. Man ska också kunna veta att det finns det stöd och den hjälp som man behöver.


(Vem ”vinner” på regeringens förändrade bostadspolitik i Nordmaling?)

Regeringens bostadspolitik går ut på att gynna de som har på bekostnad av de svaga och utsatta. Man fortsätter också sin utförsäljningskarusell genom att i borgerliga kommunerna sälja ut allmännyttan.


Man har också presenterat ett förslag om att man vill införa marknadshyror för allmännyttan. Det kommer att innebär att hyrorna kommer att höjas kraftigt, framförallt i kommunernas centrala områden. Det är en kraftigt orättvis politik. Yngre människor och studenter som är resurssvaga kommer att få det ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden samtidigt som det blir mindre rörlighet. Regeringen bör därför snarast återinföra det investeringsstöd som man har tagit bort.

(Vem ”vinner” på regeringens förändrade arbetsmarknadspolitik?)

Vad hände med högeralliansens prat om att prioritera långtidsarbetslösa ungdomar? Och hur kommer det sig att trots den högkonjunktur som varit finns fler långtidsarbetslösa ungdomar med moderatregeringen vid rodret?

 

Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat med 41 procent mellan åren 2006 - 2007. Trots de stora och högljudda vallöftena som centerpartiet utfäste. Man blir också matt när man tittar på regeringens instegsjobb. Detta marknadsfördes kraftigt och man betonade särskilt att det skulle hjälpa ungdomarna. Satsningen har inte betytt ett dugg. Få av länets ungdomar har fått möjlighet att ta del av denna reform. I Umeå kommun är antalet personer som fått jobb via instegsjobben lätträknade – siffran är noll. Det kanske säger något om hur viktigt regeringen tycker det är att bekämpa ungdomsarbetslösheten.


 

***


UTBILDNING – INTE UTSLAGNING!

De möjligheter som fanns förut med vidareutbildning via komvux, plusjobb, kvalificerad yrkesutbildning, praktikmöjligheter osv. har raderats. Regeringen har dragit in, i princip, allt statligt stöd för dessa åtgärder och hänvisar till att kommunerna själva ska stå för detta.

 

Då vill jag bara upplysa moderatregeringen att alla kommuner inte har råd med detta. Om man har otur och bor i en kommun som inte kan skjuta till egna medel så försvinner den möjligheten. Och många kommuner i glesbyggd har det tuffare att organisera och finansiera vuxenutbildningen. Det innebär att annan verksamhet i kommunen får stå tillbaka för att bekosta vuxenutbildning som staten tidigare stod för.


Fortsatt satsning på utbildning är viktigt. Vi har två universitet i regionen, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, och båda bidrar till att öka kunskapsutvecklingen i länet – både vad gäller tillgången till välutbildad arbetskraft men också att förbättra samverkan mellan universiteten och näringslivet. Den utvecklingen måste fortsätta. Att Umeå universitet är konkurrenskraftig inte bara i Sverige utan i världen är ett måste. En ambition som också håller på att förverkligas av universitetets rektor. Design, arkitekt, miljöteknik, biomedicin är bara några exempel på forskningsområden där man ligger i framkant.


***


AVSLUTNING!

Umeåregionen och Sverige hade varit mer jämlikt om vi inte hade förlorat valet. Men vi förlorade valet och måste använda tiden i opposition väl. Vi måste formulera framtidens välfärdspolitik. De orättvisor som den borgerliga regeringen inför är vi starkt emot. Istället för att ha fokus på att utveckla och bygga samhället har högerregeringen fokus på att avveckla och försämra den offentliga välfärden.


Vi vill ha en gemensamt finansierad välfärd, en generell välfärd för alla – inte bara för några få. Det är svårt och krävs att vi tar ansvar. Ett första avstamp har tagits i partiets interna rådslagsarbete där vi har diskuterat välfärd, jobb, skola, vår miljö och vår värld. Det arbetet går nu in i sitt andra steg så tag chansen och var med och påverka.


Det är endast tillsammans som vi kan göra framtiden bättre så ni som ännu inte är med i partiet – försitt inte chansen. Ta ställning och gå med, antingen som supporter eller som aktiv medlem. Ni som redan är medlemmar – bjud in era vänner, arbetskollegor och andra att vara med oss i kampen.

Tillsammans är vi oslagbara.

Tack för er uppmärksamhet!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM