TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Tillväxt krävs för en positiv utveckling
26 februari 2008 11:29


Debatten om Umeås näringsliv har åter tagit fart efter ett utspel av Sven-Olof Edvinsson, centern. För inte så länge sedan hade vi budget kick-off för kommunens förtroendevalda, en dag där vi fokuserade på tillväxt och däri ingår vilket näringsliv kommunen har.

Med detta i bakhuvudet, trots Umeås goda tillväxtsiffror, borde det ligga i alla partiers intressen att fokusera på målet om att arbeta för en fortsatt positiv utveckling och tillhörande befolkningsökning. Allt annat skulle innebära att Umeå går den andra vägen med en minskande befolkning och negativ tillväxt. En nedåtgående spiral är mycket svårt att vända och i minnet ska man också ha att detta handlar om långsiktiga trender.

Vi vet att större städer har vissa fördelar som mindre städer inte har då storlek och mångfald ofta hänger samman. En större stad har också en större befolkningstillväxt än mindre städer. Storlek handlar också om attraktivitet då mångfald upplevs som positivt, samt är ett sätt att locka fler människor till en stad. Fler människor ger ökade inkomster och skatteintäkter, vilket gör det intressant för företag att etablera sig. Då växer staden och mångfalden ökar ytterligare.

Vår gemensamma uppgift är att formulera en vision och välja väg för Umeås framtid. Vi måste också kunna svara på frågan; hur klarar vi konkurrensen med andra större städer/regioner? Hittills har vi klarat oss ganska bra men inget är för alltid givet. Vi måste hålla minst samma takt som vi har gjort sedan 2000 t.o.m. 2006. Vi har ökat befolkningen med 7800 st. individer vilket är ett snitt på 975st/år, lite högre än den målsättning vi hade. När pensionsavgångarna blir stora framöver borde det även finnas goda möjligheter att få fler människor att stanna i Umeå. Då beror det självklart på hur attraktiv staden är.

Under perioden har vi skapat 590 lägenheter per år vilket är 4700 st. 10 färre än målet men vi har också haft många som bosatt sig fritidshus. Under de första åren var det 600 nya jobb/år mot 900 i slutet. Vi har alltså goda förutsättningar för framtiden om vi vill fortsätta att växa vilket också är vår målsättning.

Det innebär att skapa rätt förutsättningar så att nya jobb och bostäder kan skapas, att bygga staden attraktiv med mindre bilåkande och såsom folk vill bo. Då har vi möjlighet att få en lysande framtid för kommunen och bli ett viktigt centra. Så låt oss samla oss för Umeå ska kunna fortsätta växa.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM