TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Alla ska vara med och bidra
16 januari 2008 15:09


Ibland beskylls Umeå för att inte vara solidarisk med inlandet och andra kommuner i regionen. Solidaritet innebär att gemensamt ta ansvar för något och att verka för gruppens bästa. Umeå bidrar i allra högsta grad och kommunen betalar in 427 miljoner kronor till kostnadsutjämningen (3841 kr/inv.). Alla andra kommuner i länet, förutom Skellefteå, får istället pengar och delar på totalt 349 miljoner.


Kostnadsutjämningssystemet är till för att utjämna strukturella skillnader mellan kommuner (t.ex. tar man hänsyn till hur befolkningen ser ut) och det är bra. Alla kommuner i länet är beroende av varandra och för att vi ska kunna ha starka kustkommuner så behövs ett starkt inland. Men för att illustrera med några exempel så får t.ex. Vilhelmina 48 miljoner kronor, dvs. ca 6600 kronor per invånare. Dorotea får 31 miljoner (10 122 kr/inv.), Sorsele får 28 miljoner (9738 kr/inv.), Bjurholm får 16 miljoner (6221 kr/inv.) osv. Det man också ska komma ihåg är att alla kommuner får pengar som en del i inkomstutjämningen och det beräknas på det skatteunderlag som finns i kommunen.


När det gäller avgiften till nuvarande Kommunförbundet och efter nyår nya Kommunala samverkansorganet som bildas står Umeå och Skellefteå kommun för merparten av denna. Umeå betalar f.n. ca 38 procent och Skellefteå ca 28 procent, vilket innebär att de båda kommunerna tillsammans står för 2/3 av budgeten, vilket i pengar räknat är ca 6,5 miljoner kronor. Övriga 13 kommuner i länet står för en tredjedel, ca 3,3 miljoner.


Umeå med ca 111 500 invånare (43 procent av länets befolkning) och Skellefteå med ca 72 000 invånare (28 procent) tar tillsammans ansvar för 71 procent av länets befolkning bara genom sin kommunala verksamhet. Umeås befolkningsstruktur påverkar sjukvården i länet då Umeås relativt unga och friska befolkning är en bidragande faktor till att det går bra att ha en bra sjukvård i hela länet.


Självklart ska samverkan mellan kommuner i länet fortsätta och förhoppningsvis i samförstånd om att tillväxt är viktigt oavsett var den sker. Tillväxt i Skellefteå spiller över på Umeå och övriga länet. Tillväxt i inlandet är positivt för Umeå på samma sätt som tillväxt i Umeå är positivt för Skellefteå och övriga länet.


Låt oss därför formulera en gemensam vision för framtiden där framtida tillväxt ur ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologisk) är vägledande. En vision där alla är med och bidrar till och där alla kan känna sig som vinnare.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM