TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Svenskt Näringsliv gnäller och far med osanning
11 december 2007 13:27


I den undersökning som framfördes av Svenskt Näringsliv den 27/11 fanns en rad felaktigheter. Undersökningen handlade om att kommunen konkurrerar ut privata företag.


Man gick bl.a. till hårt angrepp mot Teaterkaféet som de säger ägs av kommunen till 98 %. Det är fel. Teaterkaféet ägs till 100 % av Umeå Folkets Hus som är en ekonomisk förening, i vilken kommun har en andel av. Kommunen har även haft revisorer som granskat att inga pengar använts till kommersiell verksamhet både när det gäller uthyrning av lokaler och till restaurangdelar.


Min fråga till Svenskt Näringsliv är: vet man vad ekonomiska föreningar är och tycker ni att det ska vara förbjudet för ekonomiska föreningar att syssla med näringsverksamhet?


Några andra exempel på ekonomiska föreningar förutom Folkets är jordbrukskooperationen som driver en mycket omfattande rörelse med foderfabriker, företag inom maskinbranschen, LRF konsult, mejerier m.m. Skogsägarna äger via ekonomiska föreningar sågverk och pappers- och massafabriker. Konsumentkooperationen, COOP, äger handel av alla slag liksom bensin i form av OK.


Vilka bolag har då Umeå kommun?

 • Umeå kommun har ett bolag för elnät vilket är monopolverksamhet. Bolaget är även billigare än de flesta privata vilket gynnar Umeås näringsliv.
 • Fjärrvärme är ett annat kommunalt bolag. Där finns inte heller någon motstridig konkurrens med andra fjärrvärmeleverantörer. Bolaget håller låga priser. 
 • Umeva håller på med vatten, avlopp och avfall där renhållningen och entreprenader upphandlas. Konkurrerar inte med privat verksamhet. 
 • Hamnen är infrastruktur för sjöfarten där SCA har monopol på stuveriverksamheten. Men hamnen konkurrerar inte med annan privat verksamhet. 
 • Kommunen planerar att bygga två resecentra, vilka man har varit tvungen att bygga själva. Om regeringen ändrar reglerna får marknaden köpa dessa och driva dem med de intäkter som operatörerna betalar. Orsaken till att verksamheten lades i ett kommunalt bolag var för att förhoppningsvis kunna ha en konstruktion utan skattesubvention. 
 • Kommunen har ett infrastrukturbolag som ska marknadsföra godsterminalen. Det måste även byggas andra funktioner för att tågen ska gå. Ett flertal näringslivsrepresentanter deltar men inte organisationer som Svenskt Näringsliv. 
 • Kommunen har museet och musiken i ett kommunalt bolag. Inga av dessa konkurrerar med privat marknad. 
 • Kommunen har ett koncernbolag som upphandlar länstrafiken av privata aktörer. Koncernbidraget går till kollektivtrafik. 
 • Kommunen har ett fastighetsbolag som blev till på fastighetsägarnas begäran när I20 lades ner då för att förhindra en fastighetskris. Bolaget ska säljas - precis som vi sa när det bildades. 
 • Kommunen har ett bostadsbolag som till stor del haft ansvaret att bygga och se till så att det finns tillräckligt med hyresrätter, inte minst studentbostäder. Ett bolag som vi kommer att behålla. 
 • Kommunen har två nätbolag för bredband som ska öppnas för alla operatörer. Bolaget byggde svartfiber när ingen annan ville. Öppna stadsnät kommer att gynna företagsklimatet, men självklart måste det gå till flera företag så att det inte skapas ett privat monopol istället. 
 • Kommunen har ett parkeringsbolag som bygger och driftar parkeringshus. De entreprenader som dessa bolag behöver upphandlas i full konkurrens.

Min uppfattning är att offentliga monopol är bättre än privata då politiken är den som står till svars för taxorna i offentliga bolag. Man kan därför påverka taxorna på ett helt annat sätt än i privata bolag. Kommunen ska därför inte sälja bort offentliga bolag för att istället skapa privata monopol.


Som framgår av ovanstående så är Umeå kommuns bolag inte verksamma på en kommersiell marknad och slår därför inte ut företag på det sätt som Svenskt Näringsliv påstår. Många av de offentliga bolagen har också till uppgift att tillhandahålla en infrastrukturell service för näringslivet. En uppgift som jag ofta får intrycket att näringslivet faktiskt vill att det offentliga ska stå för. Men svensk Näringsliv kanske har en annan uppfattning?


Den kritik som Svenskt Näringsliv framför är osaklig och torde ha två syften; ett att försöka försvara sitt berättigade men också att vara kampanjorganisation för det idag liberalaste partiet - nämligen centern.


Man har dessutom fått regeringen att fatta beslut om förändringar som påverkar löntagarna kraftigt negativt. Löntagare som har avstått löneutrymme till förmån för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner osv. för att ha ett skydd den dag man behöver det - men i och med regeringens beslut som närmast kan betraktas som stöld så konfiskeras detta.

Svenskt Näringslivs kampanjer inger inget större förtroende. Kommunen har jobbat och kommer att fortsätta jobba för ett växande Umeå med flera företag och fler sysselsatta men det har vi aldrig upplevt att Svenskt Näringsliv gör, tyvärr.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM