TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Socialdemokratisk politik för entreprenörskap och småföretagare
11 december 2007 13:22


Det socialdemokratiska partiet har genomfört ”Framtidsdagarna” i Stockholm då s-representanter runt om i Sverige var där och diskuterade framtidens politik utifrån fyra olika rådslagsområden; jobben, välfärden, vårt klimat och vår värld. När det gäller jobben, den rådslagsgrupp jag själv deltog i, diskuterades bland annat en s-politik för företagare och hur de trygghetssystem som finns (arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring osv.) ska se ut för småföretagare. Bland annat fördes fram att dessa ska ge större utväxling för små- och medelstora företagare.

Det är viktigt att den generella välfärdspolitiken omfattar alla, även företagare, därför behövs en reformering av dagens välfärdssystem. Och på samma sätt som det ska vara självklart att företagare ska inkluderas så måste det vara lika naturligt för företagare att vara med och betala till de välfärdssystemen vi har via social avgifter.

För vill vi ha ett välfärdssystem som inkluderar alla så måste vi också vara beredd att vara med och betala. Kostnaden kan inte övervältras på någon annan. De som kan arbeta måste göra det och bidra till finansieringen för dem som inte har lyckan att kunna jobba.

Sveriges löntagare har avstått löneutrymme för att kunna omfattas av den generella välfärdspolitiken (t.ex. arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring). Det finns dock brister som måste förbättras. Ett exempel är att man idag inte får inkomstbortfall i dess vida bemärkelse, vilket måste justeras inom ramen för de system som redan finns.

Det känns betryggande att partiet vågar se över sin politik samt vara öppen för nya intryck och idéer. Allt i den gamla politiken var inte dåligt men samhället förändras ständigt och politiken måste också ses över och förändras vid behov.

Maud Olofsson (c) är ansvarig för företagsfrågorna på regeringsnivå. Där bedrivs för närvarande mycket munväder och lite verkstad. Därför hoppas jag att det socialdemokratiska partiet ska gå från att reagera till att agera när tillfälle ges – förhoppningsvis efter nästa val.

För att sudda ut skillnaderna mellan löntagare och småföretagare är viktigt, inte minst för kvinnor. Undersökningar visar på att kvinnor efterfrågar mer trygghet än män för att våga starta eget. Att som den borgerliga regeringen införa ett tak och en begränsningsregel för olika trygghetsförsäkringar är ytterligare ett hinder för att våga göra något nytt.

Men det handlar också om att vi måste bli bättre på att tillvarata människors önskan och kreativitet att driva egna företag. Här måste vi vara självkritiska och erkänna att vi inte alltid har haft fokus på små- och mellanstora företags villkor. Det måste förbättras.

Alla människor har bra idéer men de allra flesta blir aldrig av. Vad är det som hindrar att de bra idéerna inte blir verklighet? Det kan vara självförtroende, rädsla för att misslyckas och att människor runt omkring säger ”det går aldrig”. Den mentaliteten måste förändras.

Första steget i detta är skolan och att man skapar positiva attityder till företagande och entreprenörskap, samt att detta påbörjas redan i grundskolan. Varför vänta tills eleverna går i gymnasiet? Det innebär ett annat förhållningssätt då kreativa människor många gånger faller utanför den traditionella mallen. Det kan innebära annorlunda och i lärarnas ögon jobbiga frågor men dessa frågor måste få ställas. Därför finns det risker med Jan Björklunds nya inriktning på skolan med ”hårdare tag och ordning och reda”. Det kan leda till att skolan hämmar kreativitet istället för att stimulera till densamma.

Över blockgränserna måste vi få till stånd en skolpolitik där ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan är självklart. Jag ser positivt på framtiden och på den diskussion om framtidens jobb-politik som kommer att fortgå fram till partiets kongress 2009.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM