TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Regeringen för en orättvis och omodern politik
29 oktober 2007 16:05


Regeringen har inte varit tydlig med förändringarna för långtidssjuka. Den höstbudget som de presenterade innebär större skillnader mellan de som är friska och de som är sjuka. Detta har i och för sig regeringen sagt hela tiden, dvs. att skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta ska bli större.

Men regeringsföreträdare har hävdat att nivån i sjukpenningen ska ligga fast på 80 %. Då måste man avsiktligt "glömma bort" att man också förlorar jobbavdraget, vilket försvinner då man är sjuk. Jobbavdraget utgår endast för arbetsinkomster.
Regeringen har också bestämt att reglerna för den sjukpenningsgrundande inkomsten ska ändras och baseras på vad man tidigare har tjänat, inte beräknats tjäna. Den sjukpenningsgrundade inkomsten används t.ex. för att räkna ut sjukpenning och föräldrapenning, vilket får stora konsekvenser för t.ex. barnfamiljer.

I och med dessa förändringar uppstår några problem. Bara regelförändringarna av den sjukpenningsgrundade inkomsten innebär att nivån sjunker till 78 %. Men den faktiska nivån är lägre än så. Beräkningar som gjorts på ersättningsnivåerna efter skatt visar att den mycket omtalade 1000-lappen försvinner snabbt.

Regeringen tänker dessutom förändra möjligheten för kollektivavtalade och privata försäkringar att höja sjukersättningsnivån. Dessa kommer framöver endast att få gälla under ett år. Därefter kommer utbetalningarna från försäkringskassan att minska i motsvarande storlek som den sjuke eller skadade får utbetalningar från trygghetsförsäkringar. Det innebär i praktiken att staten drar nytta av ersättningar från frivilliga försäkringar som många människor tecknat på egen hand. Försäkringar som man dessutom betalat med skattade pengar.

För att illustrera allt detta med ett exempel; år 2006 fick den som tjänade 20 000 kr i månaden och som sedan blev sjuk 82 % av sin lön efter skatt i sjukpenning. Nästa år, 2008, i och med de föreslagna förändringar så kommer en person som tjänar 20 000 kr i månaden och som sedan blir sjuk att få 74 % av sin lön efter skatt i sjukpenning.

Regeringens förslag är både orättvisa och omoderna. Man säger och lovar en sak men verkligheten visar en helt annan. Därför är det är bara att beklaga att Folkpartiet som tidigare har försvarat en generös sjukförsäkring går med på denna urholkning då man accepterar förändringarna av inkomstberäkningen och borttagande av jobbavdraget för de som är sjukskrivna.

Sverige behöver inte fler orättvisor, vi måste istället jobba med de orättvisor som tyvärr redan finns. Det måste vara grundläggande för det svenska välfärdssamhället att alla människor, när man blir sjuk eller arbetslös, har rätt till en ersättning som man kan leva på. Det är rättvisa.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå
2007-10-24


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM