TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Orättvis, inkonsekvent regeringspolitik och en frånvarande statsminister
26 september 2007 11:10


Den regering som sitter för en orättvis politik och för över pengar till den grupp som redan idag har det bäst ställt. Jag vill bara ge några korta exempel på hur regeringen agerar. Och då har jag inte berört regionalpolitiken som jag tycker lyser helt med sin frånvaro.


Vi ser ju ständigt vart flyttlassen går när staten gör sina rationaliseringar. Jag är inte emot att rationalisera och ta vara på den nya tekniken, men allt behöver inte gå söderut.


Regeringens politik dränerar den statliga ekonomin och ger självklart en sämre välfärd och ökade klyftor. Vad jag sett är förändringarna av förmögenhetsskatten ofinansierade. Jobbavdraget går till den tredjedel av dem som tjänar mest. Förändringarna av fastighetsskatten ger de stora vinsterna för dem som är förmögnast och har de dyraste villorna och betalas då av folk där bostäderna är mindre värda. Regeringen har infört en skatt på trafikförsäkringar som ska betala statens kostnader för inträffade och framtida skador. Det innebär att skatten är lika stor för alla oavsett inkomst, innebärande att de som tjänar minst fått stå skattesänkningar för dem som har det bäst.


Ska samma logik gälla att de som orsakar samhällskostnader ska betala kalaset skulle tobaks och alkoholskatterna behöva höjas mycket kraftigt och slå träffsäkert på brukarna av alkohol och tobak. Nu tror jag inte regeringen höjer de skatterna och det bevisar att man är inkonsekvent i sitt agerande.


Regeringen agerar inte konsekvent när det gäller andra frågor också. Ta t.ex. finansministerns utspel om att försvaret ska bantas. Det förstår man om skatterna ska sänkas för de rikaste. Lejonborg som också är regeringsmedlem går däremot ut och säger att man är långt ifrån något ställningstagande.


Miljöministern har gått ut och sagt att bensinskatten ska höjas för att klara miljömålen och att styra mot renare bilar och mindre bilkörning. Lokala politiker som lovade sänkt bensinskatt har hostat till, i övrigt har det varit ganska tyst. Regeringschefen själv, Reinfeldt lyser med sin frånvaro vilket är mycket märkligt.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå
2007-07-31Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM