TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Inte alltid den allians som alliansen vill ge sken av
26 september 2007 11:09


Man har från de borgliga gett skenet av att man har en gemensam syn på framtiden och det stämmer när det gäller pengar och att ge vissa uppdrag och allt detta i samband med budget. Stora frågor för framtiden som t.ex. hur staden ska se ut så finns det ingen gemensam syn.


Det parti som oftast avviker när det gäller byggandet är centerpartiet. Går man tillbaka i tiden så har det varit så i de flesta stora frågorna. För det mesta har man där gått med vänstern och miljöpartiet som också varit emot.


Vägalliansen den består av oss socialdemokrater, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Även om centern sent omsider ställde upp på norra länken och att Kolbäcksvägen blir europaväg, dock inte E4 utan bara E12, men det spelar mindre roll då den ska ha europavägstandard.


Järnvägsalliansen är socialdemokraterna, vänstern, folkpartiet och kristdemokraterna. Parkeringsfrågorna har en allians med socialdemokrater, moderaterna och vänsterpartiet. När det gäller Ön så ser det ut att bli socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och vänstern som landar på en modell och centern vill som vanligt bygga mindre och på Ön är inte kristdemokraterna med på vagnen alls.


Vi skulle kunna gå tillbaka i tiden och finna samma mönster i många andra byggnadsfrågor. Ålidbackstunneln var centern emot liksom Kolbäcksbron och de vägdragningar som gjordes för Volvos utveckling. Ja, de flesta planer som har haft till mål att bygga staden Umeå har det varit andra allianser än den som kallar sig alliansen.


Den enda frågan man lyckats enas om är att det behövs en ny översiktsplan vilket vi ställt upp på men sen kommer skiljelinjerna om vad som ska byggas. En översiktsplan är regel omodern när den beslutats förutom vissa stora linjer som bostadsområden, arbetsplatsområden, vägar och järnvägar.


Jag tycker själv det är bra att man inte alltid låser fast sig i den gamla blockpolitiken och definitivt inte i planeringsfrågor för då har det varit svårt att flytta fram Umeås position som stad.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå
2007-07-30Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM