TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Stoppa den omvända regionalpolitiken
26 september 2007 10:40


Ute i regionerna växer ett brett folkligt missnöje över att staten håller på att överge inlandet och glesbygden. Statliga myndigheter ligger i startgroparna för att omorganisera sin verksamhet på ett sätt som strider mot alla vackra formuleringar om att hela Sverige ska leva. Regeringen måste ta initiativet från generaldirektörerna i denna fråga och visa att det är politiker och inte tjänstemän som styr regionalpolitiken!


En rad myndigheter planerar genomgripande organisationsförändringar som berör hela landet. De sker inte samordnat men den samlade effekten innebär i de flesta fall att statliga jobb flyttas från mindre orter i inlandet till större städer vid kusten. Ingen ansats har gjorts för att kartlägga den sammantagna effekten på sysselsättningen i de olika kommunerna.


Skatteverket lägger ner nio kontor i norra regionen och skapar större enheter främst i större städer vid kusten. Kvar i våra kommuner lämnas 1-3 personer på så kallade servicekontor. Domstolsutredningen som nu är ute på remiss föreslår att det bara ska finnas en tingsrätt i varje län vilket innebär att ett antal mindre domstolar läggs ned.


Kronofogdemyndigheten har redan beslutat att lägga ner fem kontor i norra indrivningsområdet och tjänsterna flyttas till kusten. Försäkringskassan skapar stora nationella produktionscentra kombinerat med lokala försäkringscentra på några få orter, och kommer att lägga ner flertalet av sina kontor i inlandet. De erbjuder istället bokade möten med en ambulerande tjänsteman någon dag i veckan.


De planerade förändringarna kommer att få förödande konsekvenser för våra kommuner om de genomförs. Skatteunderlaget urholkas då hela familjer tvingas att flytta. Det fungerar oftast inte att pendla då avstånden är alltför långa till de nya lokaliseringsorterna. Vi förlorar attraktiva arbetstillfällen på arbetsplatser som idag domineras av kvinnor.


Jobben som flyttas kräver en högre utbildning, och tyvärr är utbudet av den typen av jobb inte särskilt stort i våra kommuner. Det gör att våra företag ibland har svårt att rekrytera nyckelkompetens, då medföljande haft svårt att hitta ett kvalificerat arbete.


Jobben som försvinner kommer inte att ersättas med något likvärdigt och de kommer aldrig tillbaka. Det innebär att man radikalt försämrar möjligheten att "flytta hem" för de unga som utbildar sig. Vi måste kunna vara attraktiva för dessa ungdomar i framtiden om vi vill gör allvar av ambitionen att vända den negativa befolkningsutvecklingen.


Högkonjunkturen har medfört att läget har ljusnat för inlandskommunerna och glesbygden. Norrland har haft en fantastisk utveckling de senaste åren, tillväxten ligger bland de högsta i landet. Nya gruvor öppnas och skogsnäringen genomgår en renässans tack vare en ökande efterfrågan. Biltestverksamheten sprider sig till allt fler kommuner och vi har många exempel på framgångsrik tillverkande industri. Turismen växer och vi har en byggboom i fjällvärlden.


Trots allt positivt som händer har staten bestämt sig för att överge vår region. Det skickar en mycket negativ signal till alla de privatpersoner och företag som satsar på inlandet.


Siffror från SCB visar att staten under en tolvårsperiod minskat sin verksamhet i Norrlands inland med 2 300 arbetstillfällen. Under samma period har enbart statsanställda i Stockholmsområdet ökat med 6 700 personer. Kan detta vara den utveckling våra folkvalda strävat efter? Oavsett regering så är detta en fråga som inte har hanterats väl.


Vi behöver ett varierat arbetsliv i våra kommuner, en blandning där verksamheter kan befrukta varandra och där den yngre generationen kan inspireras och se förebilder. Statliga jobb bidrar till en välkommen stabilitet i kommuner med konjunkturberoende verksamheter. Historien ger många exempel på faran med att vara alltför beroende av en enda stor industri.
Centralisering och flyttlasspolitik är inget nytt, det har pågått i decennier och har resulterat i att vi haft en mycket negativ befolkningsutveckling under årtionden. Att vi under många år förlorat statliga jobb betyder inte att den utvecklingen måste fortsätta. Myndigheternas centraliseringsplaner visar tyvärr inga tecken på nytänkande.


Vi motsätter oss inte att myndigheter omorganiserar, effektiviserar och moderniserar. Idag finns helt andra förutsättningar för att lokalisera jobben på ett annat sätt än det man nu har föreslagit. Teknikutvecklingen gör att man utan problem kan handlägga ärenden vid myndigheter i inlandet som härrör från någon annan del av landet, dessutom har vi satsat stora pengar på bredbandsutbyggnaden.


Är det inte dags att skörda frukterna av dessa investeringar?De större enheter man planerar kan med fördel förläggas till våra glesbygdskommuner, vilket man även gjort i något enstaka fall. Man drar då nytta av de lägre lokalkostnader, personalkostnader och lägre kostnader för personalomsättning som man får i jämförelse med hur det ser ut i de ofta överhettade städer dit man tänkt flytta.


Är det verkligen generaldirektörer utan visioner som ensamma ska fatta beslut som får så långtgående konsekvenser? Har dessa beslut verkligen riksdagens fulla stöd? Regeringen kan inte detaljstyra myndigheter men den har ändå ett övergripande ansvar för landets utveckling.


Vi menar att det finns modernare och mer kostnadseffektiva lösningar än de gammalmodiga centraliseringslösningar de aktuella myndigheterna presenterat. Lösningar som skulle möjliggöra för inlands- och glesbygdskommunerna att behålla de arbetsplatser vi inte har råd att förlora.


Vi kräver att ansvariga ministrar i regeringen tar initiativet och lyfter frågan om organisationsförändringarna från generaldirektörerna till politikernas bord.

Lilly Bäcklund, kommunalråd, s i Lycksele
Gunnar Hörnlund, kommunalråd, c i Vilhelmina
Kenneth Stålnacke, kommunalråd, s i Kiruna
Tommy Nyström, kommunalråd, s i Gällivare
Anna Hövenmark, kommunalråd, v i Jokkmokk
Jerry Johansson, kommunalråd, s i Arvidsjaur
Bengt-Urban Fransson, kommunalråd, s i Arjeplog
Leif Nilsson,kommunalråd, s i Överkalix
Arne Honkamaa, kommunalråd, s i Övertorneo
Bengt Niska, kommunalråd, s i Pajala
Olle Lindström, kommunalråd, m i Boden
Bill Nilsson, kommunalråd, s i Älvsbyn
Roland Wermelin, kommunalråd, c i Sorsele
Gunnar Åström,kommunalråd, m i Storuman
Bengt-Göran Burman, vice ordf, v i KS i Storuman
MatsErik Westerlund, kommunalråd, Dkl i Dorotea
Bert-Rune Dahlberg,kommunalråd, s i Åsele
Arne Hellsten, kommunalråd, "Malålistan i Malå¨
Mikael Lindfors, kommunalråd, s i Norsjö
Matts Lundgren, kommunalråd, s i Vännäs
Lennart Holmlund, kommunalråd, s i Umeå
Ingemar Nyman, kommunalråd,m i Bjurholm
Ingemar Sandström, kommunalråd, c i Nordmaling
Sven-Ove Danielsson, kommunalråd, s i Ånge
Lennart Olsson, kommunalråd, s i Härjedalen
Klas Hallman, vice ordf, c i KS i Härjedalen
Lena Olsson, kommunalråd, Bp i Berg
Erik Magnusson, kommunalråd, s i Bräcke
Elisabeth Yngström, kommunalråd, s i Ragunda
Karin Stierna, kommunalråd, c i Strömsund
Jan Johansson, kommunalråd, s i Kramfors
Elisabet Lassen, kommunalråd, s i Sollefteå
Anders Gäfvert, kommunalråd, m i Härnösand
Ewa Lindstrand, kommunalråd, s i Timrå
Anita Bdioui, kommunalråd, s i Sundsvall
Sven-Åke Thoresen, kommunalråd, s i Hudiksvall
Eva Tjernström, kommunalråd, s i Söderhamn
Carina Blank , kommunalråd, s i Gävle
Stefan Hedin, kommunalråd, s i Sandviken
Marie-Louise Dangardt, kommunalråd, s i Hofors
Magnus Jonsson,kommunalråd, s i Ockelbo
Marit Holmstrand, kommunalråd, s i Ljusdal
Leif Nilsson, kommunalråd, s i Smedjebacken
Agneta Thörnqvist, kommunalråd, s i Avesta
Ann Beskow, kommunalråd, s i Orsa
Herbert Halvarsson, kommunalråd, s i Älvdalen
Bo Pettersson, kommunalråd, c i Leksand
Jonny Jones, kommunalråd, c i Rättvik
Peter Helander, kommunalråd, c i Mora
Anders Ahlgren, kommunalråd, c i Gagnef

2007-09-26Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM