TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: Kritik är en sak, hot en annan
26 september 2007 10:33


Så kom då en kommentar från Maud Olofsson. Tyvärr kan man konstatera att i centerns Sverige ska man hålla med eller vara tyst om man ska få något. I en demokrati så måste man få föra fram kritik om man tycker att något är fel. Under årens lopp har det hänt otaliga gånger att jag har påkallat saker jag ansett felaktigt, vilket inkluderar beslut av den gamla regeringen.


Som kommunföreträdare har man ett ansvar för sin kommun medan regeringen har ett ansvar för landet, men en av de främsta uppgifterna som kommunpolitiker är att bevaka kommunens intressen. Därför måste man ibland visa sitt missnöje när rikspolitiken är på väg åt fel håll som missgynnar länet.


I den debattartikel där Maud Olofsson tar bladet från munnen skriver hon att vi inte har haft någon kontakt med regeringen. Det är fel, t.ex. gällande kommunikationsfrågorna som vägar m.m. har vi varit i kontakt med ansvarig minister och dennes stab. Jag och andra s-ledamöter har som regel att alltid gå till ansvarigt stadsråd, det är ingen skillnad från tidigare.


Näringsministern skriver att det finns många viktiga frågor som vi tillsammans borde diskutera. Det är riktigt men när det gäller strukturfonderna för nästkommande period, 2014, som Maud nämner så har dessa ännu inte börjat diskuteras. Man arbetar istället med att försöka få igång det nuvarande då denna period startade vid årsskiftet. Dessutom är de nya gränsregionala programmen ännu inte godkända.


Jag har också riktat kritik mot att ordförandena i strukturfondspartnerskapet, för de två norra områdena, inte är politiker som tänkt. Istället tillsattes två centerpartisiska landshövdingar. Sedan att den nya ordföranden för partnerskapet i Västerbotten, efter samråd med Mauds Olofssons departement, gick ifrån de ledamöter som nominerats av partnerskapet är märkligt. Det innebar att man valde ledamöter som inte varit nominerade av kommunerna.


Näringsministern nämner också att vi bör diskutera bränsle- och energisatsningar men regeringen måste kanske först bestämma sig för vad man vill själv. Däremot delar jag skogsindustrins uppfattning, att nyttan med barrved som etanolråvara är liten. Trädråvaror ska användas till det man får ut störst ekonomisk nytta.


Sen när det gäller centerns donation till forskning anser jag inte att Umeå ska uttala sig om detta även om näringsministern efterfrågar detta. Jag upplever att detta bör vara en dialog mellan centern och Umeå universitet.


Angående transportstödet så stod vi inför fullbordat faktum och ingen visste att något var på gång. Däremot torde det vara känt även för näringsministern att vår inställning till detta är att transportstödet ska vara till för att kompensera de långa avstånden. Detta oavsett om företaget är stort eller litet. Ett jobb på Volvo har samma värde som ett jobb i ett litet företag. Volvo bör för övrigt få stöd för samtliga hytter och samma förutsättningar som deras konkurrenter i Europa. Det finns annars en stor risk att utbyggnaderna flyttas till andra platser i världen. De företagsrepresentanter jag har träffat anser att den viktigaste frågan för Volvo är just transportstödet.


Jag delar inte uppfattningen att den nuvarande sysselsättningsuppgången beror på alliansens förträfflighet. Det är resultatet av den politik som vi socialdemokrater förde. Att ta äran för sysselsättningsuppgången men skyller på oss när offentliga jobb försvinner i inlandet är inte trovärdigt.


Det var den förra regeringen som gav tillåtelse för Botniabanan och den nuvarande som avslog överklagandet, det ger jag regeringen beröm för. Däremot väntar jag på initiativ om en förändring av miljöbalken så att processen blir snabbare med kortare beslutsvägar och minskade kostnader för samhället.


Den fackföreningsfientliga politik som centern för och den nedrustning som man vill införa inom arbetsrätten är beklämmande. Trygghet bejakar förändringar medan otrygghet är sämre för folkhälsan. Dagens centerparti är det mest nyliberala alternativet inom borgerligheten och jag saknar det centerparti som var ett folkrörelseparti.


Maud Olofsson och jag tillhör olika partier. Många gånger drar vi olika slutsatser och förespråkar olika lösningar om hur vi vill forma framtidens politik. Men tack för ditt svar och det ska bli kul att äntligen få höra något om den politik som kommer. Jag hoppas vi också kan diskutera Norrbotniabanan, regionalpolitiken, miljökvalitetsnormen i Umeå med vägar osv.


Den självständiga politik vi har fört i Umeå för medborgarnas bästa har lett till att vi är en av de kommuner som haft den absolut högsta tillväxten i landet. Som kommunpolitiker har jag lärt mig att få kritik och ge kritik, utan att hota.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå


2007-09-25Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM