TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: ang Umeås planeringssituation
26 september 2007 10:25


Britt-Marie Lövgren och Anna-Karin Sjöstrand, folkpartiet, skriver i VK den 29/6 om planeringsläget i Umeå. De radar upp otaliga objekt som de anser hänga löst i luften och att man inte har satt ner foten.


Att representanter från folkpartiet så pass hårt kritiserar planeringssituationen i Umeå blir smått komiskt när man sitter i kommunens beredande organ och ser hur de under olika ärendens gång flackar fram och tillbaka, för att ibland ändra sig i sista stund.


Många av de objekt som Britt-Marie Lövgren nämner bereds av kommunens tjänstemän, vilket hon borde vara väl bekant med. Annars får man tolka hennes frågor som att hon inte har någon kontakt med sina egna allianskollegor som faktiskt sitter i de nämnder som har hand om dessa frågor. Därtill är det märkligt att en ledande politiker och ett f.d. kommunalråd som Britt-Marie Lövgren inte har förstått att politiska beslut måste beredas innan man fattar beslut. Det tyder på bristande respekt för det demokratiska systemet. Däremot kan vissa ärenden ibland ta väl lång tid, men det är också spelets regler. Ibland går det fortare, ibland lite saktare. Sedan är vissa ärenden beroende av varandra eller av andra yttre faktorer vilket också kan fördröja processen. Britt-Marie Lövgren har också själv suttit med i kommunens närings- och planeringsutskott till den 1 december ifjol och vet hur det går till. Men låt mig vara tydlig.


När det gäller Hamnmagasinet så har en bred dialog med ungdomar i Umeå genomförts, via enkäter och ungdomspaneler, under hösten 2006 för att ta reda på vad de tycker är viktigt med ett nytt Ungdomens hus. Orsaken till detta var att föreningen sagts upp avtalet på egen begäran. Ett förslag till uppdragsbeskrivning har tagits fram och ärendet kommer upp i närings- och planeringsutskottet i augusti för vidare beredning. Det finns också samordningsfrågor med studieförbunden gällande Ungdomens hus som bör beaktas.


Staden mellan broarna har varit intimt sammankopplat med att badhusfrågan skulle få sin lösning. Då det nu har bestämts var badet ska lokaliseras kommer diskussionen om Staden mellan broarna att fortsätta. Då kommer de frågor som Britt-Marie Lövgren ställer om ett ev. kulturhus/bibliotek på kajen, Trädgård i Norr och dess framtid att lyftas och rymmas i den diskussionen.


Konstnärligt campus, bildmuseet samt länsmuseet. Om planerna kring ett konstnärligt campus förverkligas kommer Bildmuseet att flytta från sin nuvarande lokalisering till ett konstnärligt campus. Detta är dock beroende av universitets planer kring en arkitektutbildning, samt deras dialog med Baltic. Däremot kommer vi från kommunen att arbeta för att det planmässigt ska gå igenom. Vi har också kommit överens med Balticgruppen och Umeå universitet att de ska presentera ett förslag innan man från kommunens sida påbörjar detaljplanearbetet. Vad gäller Länsmuseet så kan jag lova dig Britt-Marie Lövgren att de har planer för sin egen framtid.


Vänortsparken bör bevaras som ett grönområde i centrala Umeå. Att anlägga en lekplats i centrala Umeå som Britt-Marie Lövgren föreslår är vi inte emot, däremot lokaliseringen.
Delar av Rådhustorget kommer att få sin uppfräschning i samband med den renovering som kommer att ske av gågatan i centrala stan, en investering om totalt 26 mkr, där kommunen står för 20 miljoner. Ett arbete som påbörjades för lite mer än en månad sedan. I samband med planerna på parkeringar under Rådhusesplanaden kommer även andra delar av Rådhustorget att beröras. Vi har också fattat beslut om konstnärlig utsmyckning i centrala Umeå.


När det gäller planeringsläget i övrigt så har vi varit politiskt ense om var resurserna ska prioriteras till, där hade inget parti i närings- och planeringsutskottet en avvikande uppfattning. Det som är prioriterat sedan 2006 och de 3 närmsta åren är Ön, centrala stan, älvslandskapet, kustområdet och Nydala. Därför behöver du inte vara orolig Britt-Marie Lövgren, planering pågår. Sedan kanske du bör börja prata med dina allianskollegor.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå


2007-07-06Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM