TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Infrastruktur i Norrland har mest varit munväder från högern
26 september 2007 10:24


Bygget av Botniabanans bro över Umeälven kan komma att starta i september, men det är beroende av regeringens förmåga att sätta ner foten. Miljööverdomstolen beslutade strax innan sommaren att inte upphäva Banverkets tillstånd, ett beslut som inte kan överklagas fler gånger.

 

Det enda hinder som nu finns kvar innan bygget av Botniabanan i Umeälvens deltaområde kan sätta i gång är att järnvägsplanen för sträckan mellan Stöcke och centrala Umeå vinner laga kraft. Det är dock upp till regeringen att besluta om detta då planen har överklagats dit. Om regeringen avslår överklagandet kan bygget börja - men om regeringen säger nej så är man tillbaka på ruta ett. Vi tror och hoppas dock att regeringen kommer att avslå överklagan.

I valrörelsen sa företrädare för alliansen att Botniabanan skulle byggas. Det är därför dags att hålla det man lovat så att infrastruktur i Norrland är mer än bara tomt prat, som senast när företrädare för centern gick ut och deklarerade att Norrbotniabanan skulle byggas i VK den 25/6. Något som moderaterna har sagt nej till och kristdemokraterna och folkpartiet är mycket tveksamma till. Det är därför mycket konstigt när Christer Lundgren, distriktsordförande för centern i Västerbotten och Stefan Tornberg hans kollega i Norrbotten går ut i media och kräver att "tillräckliga ekonomiska resurser för detta ska avsättas". Det framstår snarare som om att man vill förleda allmänheten. De borde mycket väl känna till att den borgerliga regeringen, i vilken deras egen Maud Olofsson sitter, har lagt Norrbotniabanan på is.

 

Alliansregeringen har tydligt genom sina beslut visat att man inte tycker att infrastruktur i Norrland är något att prioritera. Detta då man skjuter flera investeringar på framtiden, förutom Norrbotniabanan har man bl. a skjutit fram vägpaketet och västra länken i Umeåregionen, samt ett antal viktiga säkerhetsprojekt utmed E4:an i Norrbotten, till förmån för projekt i södra Sverige. För Norrbotniabanans del kan vi nu bara hoppas på en valseger 2010 för att det ska kunna förverkligas. Vikten av Norrbotniabanan kan inte nog betonas. Det är länken som binder samman det svenska och det europeiska järnvägsnätet med det framväxande nätet i Ryssland och området kring Barents hav. Järnvägsprojektet kan därför inte bara ses som ett projekt för norra Sverige, utan måste ses i ett vidare perspektivet. Risken är annars att Sverige kan komma att bli som en vit fläck på kartan i ett Europaperspektiv och att hela Sverige blir en återvändsgränd.

Kristina Zakrisson, Kiruna
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten

Karl Petersen, Luleå
Kommunstyrelsens ordförande (s)


KG Abramsson, Vilhelmina
Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten


Lennart Holmlund, Umeå
Kommunstyrelsens ordförande (s)

2007-07-02Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM