TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: Rätt ska vara rätt
26 september 2007 10:22


I VK den 12/5 skriver Bergmark i sin krönika om min blogg. Men hans beskrivning är inte helt korrekt. I bloggen har jag skrivit om den undersökning som svenskt näringsliv har genomfört i alla kommuner när det gäller företagsklimatet. Vid alla typer av undersökningar bör man vara försiktig i att dra alltför snabba slutsatser av resultaten då det alltid finns förklaringsfaktorer till varför det ser ut på ett visst sätt.


I bloggen skrev jag också att för Umeås del uppvisade media sämst resultat i den bemärkelsen att företagen ansåg att media hade sämst attityd till företagsklimatet. Jag skrev också att vi i kommunen har beslutat om åtgärder som sannolikt kommer att förbättra våra resultat i nästa års undersökning. Med anledning av detta efterfrågade jag i bloggen medias självrannsakan och vilka åtgärder man själv tänker vidta. Jag har inga ambitioner att styra media och Bergmarks förslag om ny slogan för Umeå kommun som "sista sovjetstaten" tycker jag är ett lågvattenmärke. Med det resonemanget skulle man lika gärna kunna kalla VK för Pravda då tidningen aldrig, eller mycket sällan, kritiserar regeringen och folkpartistiska ställningstaganden.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i Umeå

 

2007-05-22Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM