TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: Umeå är i framkant och skall så vara i framtiden
26 september 2007 10:13


I VK den 28/3 skriver företrädare för den borgerliga alliansen i Umeå att Socialdemokraternas retorik i Umeå endast är ljus och därmed ett stort svek mot dem som inte är en del av arbetsmarknaden.

 

Varje gång människor vill men inte har möjlighet att befinna sig arbete är självfallet en tragedi för den enskilde individen och en förlust för samhället. Något vi måste arbeta för att förbättra.

 

Men den bild som den borgerliga alliansen i Umeå försöker måla upp känner jag inte igen mig i. Umeå har haft en positiv utveckling de senaste åren, befolkningsökningen har varit 1400 till 1500 personer per år, näringslivet har ökat och för år 2004 (vilket är den senaste siffran) placerade sig Umeå på en tredje plats näst efter Göteborg och Stockholm i sysselsättningstillväxt.

 

För Sverige totalt var siffran cirka 4000 jobb och av dem stod Umeå för cirka 25 procent dvs. 1000 nya jobb i absoluta tal. Det har skett en industriell tillväxt och många nya jobb har tillkommit i denna sektor. Vi har samtidigt sett att den privata sektorn för första gången är större än den offentliga på mycket länge.

Nyföretagande har ökat, likaså har antalet avkoppningar från Umeå universitet. Den ökade företagsanda bland studenterna resulterade i att av närmare 200 affärsidéer blev 35 nya företag under 2005. Umeå har också en snabbt växande flygplats, för år 2005 var det cirka 810 000 passagerare. När det gäller bostadsbyggande färdigställdes omkring 800 lägenheter i Umeå under 2005. Umeå har också utsetts till Sveriges bästa studentstad år 2006, samt Sveriges kvalitetskommun 2005.

Vi satsar tid och resurser för att Umeå ska vara i framkant, en långsiktig satsning. Vi socialdemokrater vill fortsätta på den inslagna vägen om vi får väljarnas förtroende att styra Umeå i framtiden. Det är viktigt med tydliga mål och visioner.

 

De borgerliga partiledarna är för närvarande ute på charmturné där man försöker visa upp en enig fasad av att ha roligt tillsammans. Men den fråga jag tycker man bör ställa sig: i en händelse av att den borgerliga alliansen vinner vem kommer att styra Umeå efter valet?

Är det Britt-Marie Lövgren med Folkpartiet i spetsen eller moderaterna och Anders Ågren. En sådan dragkamp vill jag att Umeå skall slippa. Det är min fasta övertygelse om att Umeå snarare skulle gynnas av ett fortsätt samarbete över partigränserna där vi ser till Umeås främsta, såsom idag. Vi tror inte att det skulle vara fördelaktigt för Umeå att styras av en allians där man många gånger är oense gällande om hur Umeå ska utvecklas i framtiden. Det är just denna osäkerhet och maktkamp jag tror är farligt.

 

Personligen tycker jag att statistiken och utmärkelserna talar sitt tydliga språk. Det går bra för Umeå, vilket därmed är ett toppenbetyg för den förda socialdemokratiska politiken. Fortsatt utveckling och tillväxt är Umeås recept även för framtiden.

 

Umeå är en bra stad som ska bli ännu bättre. Det är min vision för Umeå. Den dynamik som finns i staden, med en ung och aktiv befolkning är något vi ska bejaka. En mångkulturell stad med mer än 80 nationaliteter, ett rikt föreningsliv med 600 aktiva föreningar och bredband i hela kommunen. Umeå presterar således väl i relation till övriga Sverige men även i ett internationellt perspektiv.

 

Vi Socialdemokrater har ett mål för tillväxt, vi vill bli fler. Ambitionen är att Umeå ska bli 150 000 invånare år 2050. Ett mål vi tror är fullt realistiskt. Där alla är med.

Lennart Holmlund, ks ordf, Umeå kommun

2006-04-20Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM