TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Är spritkokning lösningen på miljöfrågorna?
16 maj 2007 13:22


Är etanolen räddningen för miljön? Kommer skogsråvaran att räcka till? Det finns nästan lika många frågor som det finns svar. Men vi får inte hamna i ett läge där sågverk och pappersindustrin äventyras. Etanol ur barrved är inte särskilt energieffektiv. Etanol ur sockerrör eller andra grödor har ansetts som lite bättre. Nu är frågan om det är så. Rapporter om ökade markozon kommer. Etanol anses bra för miljön men skadligt för hälsan, kanske t.o.m. skadligare än oljeprodukter.

Det finns också risk för att regnskogsområden blir uppodlad som därmed riskerar den biologiska mångfalden. Det kan dessutom komma att leda till högre matpriser. Etanolen leder i så fall till en utveckling som gör att de rika som har råd att köra bil gör det på kostnad av att stora delar av världens befolkning inte kan äta sig mätt. Det strider i så fall mot Riokonventionen om det långsiktigt hållbara samhället som inte bara ser till ekologisk hållbarhet utan också ekonomisk och social hållbarhet. En annan stor fråga är vilken energipolitik vi ska ha? Är kärnkraften ett alternativ? Oljan är snart en parantes och vi bör därför låta mångfalden av energislag bli framtiden. Det finns inte bara ett alternativ.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM